Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vuoden 2021 oppilasmääriä koskevan päätösesityksen valmisteluasiakirjat

Request to:
Espoo
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyytäisin tällä tietopyynnöllä toimittamaan sähköisessä muodossa Espoon Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksen 21.04.2021 Asianro 7 "Lukuvuoden 2021-2022 enimmäisoppilasmäärät yleisopetuksessa ja kouluihin perustettavat ryhmät vuosiluokilla 1-6" päätösehdotuksen kohdan 1 "Päättää lukuvuoden 2021-2022 ensimmäisen vuosiluokan yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät seuraavasti: " valmistelussa käytetyt asiakirjat, ml. kokousmuistiot, laskelmat, kartat ja rehtorien lausunnot, sekä asiakirjojen diaarinumerot, Tapiolan oppilasalueen osalta.

Messages in this request

From
Juuso Parkkinen
Subject
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vuoden 2021 oppilasmääriä koskevan päätösesityksen valmisteluasiakirjat [#1365]
Date
April 19, 2021, 1:36 p.m.
To
Espoo
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin tällä tietopyynnöllä toimittamaan sähköisessä muodossa Espoon Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksen 21.04.2021 Asianro 7 "Lukuvuoden 2021-2022 enimmäisoppilasmäärät yleisopetuksessa ja kouluihin perustettavat ryhmät vuosiluokilla 1-6" päätösehdotuksen kohdan 1 "Päättää lukuvuoden 2021-2022 ensimmäisen vuosiluokan yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät seuraavasti: " valmistelussa käytetyt asiakirjat, ml. kokousmuistiot, laskelmat, kartat ja rehtorien lausunnot, sekä asiakirjojen diaarinumerot, Tapiolan oppilasalueen osalta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Juuso Parkkinen <<email address>> Post Address: Juuso Parkkinen << Address removed >> << Address removed >> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Juuso Parkkinen
  1. 3 years, 2 months agoApril 19, 2021, 1:37 p.m.: Juuso Parkkinen sent a message to Espoo.
  2. 3 years, 1 month agoMay 4, 2021, 3 a.m.: This request became overdue
From
Juuso Parkkinen
Subject
Re: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vuoden 2021 oppilasmääriä koskevan päätösesityksen valmisteluasiakirjat [#1365]
Date
May 12, 2021, 6:22 p.m.
To
Espoo

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntöni "Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vuoden 2021 oppilasmääriä koskevan päätösesityksen valmisteluasiakirjat" (04/19/2021, #1365) on jäänyt vaille vastausta lain määrittämän ajan sisällä, ja on nyt 10 päivää myöhässä. Voisitteko ystävällisesti kuitata että tietopyyntöni on tullut perille, ja kertoa mikä sen tilanne on. Ystävällisesti, Juuso Parkkinen Request Number: 1365 Reply To: <<email address>> Post Address: Juuso Parkkinen << Address removed >> << Address removed >>
  1. 3 years, 1 month agoMay 12, 2021, 6:22 p.m.: Juuso Parkkinen sent a message to Espoo.
From
kirjaamo <kirjaamo@espoo.fi> – Espoo
Subject
Automaattikuittaus/Automatiskt svar/Automatic reply
Date
May 12, 2021, 6:22 p.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu Vi har mottagit ditt meddelande Your message has been received Espoon kaupungin kirjaamo on suljettu toistaiseksi käyntiasiakkailta koronaepidemian vuoksi. Kirjaamon puhelin- ja sähköpostipalvelu toimii normaalisti. Espoon kaupungin kirjaamo Esbo stads registratur City of Espoo Registry Office PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI Siltakatu 11 puh. 09-816 56000 sp. <<sähköpostiosoite>>
  1. 3 years, 1 month agoMay 12, 2021, 6:23 p.m.: Received an email from Espoo.