Opetus- ja terveysviranomaisten Helsingissä koronavirusepidemian leviämisen torjumiseksi

Request to:
Helsingin Opetusvirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Viime päivinä on toistettu että opetus- ja terveysviranomaiset Helsingissä "tekevät koko ajan yhteistyötä keskenään" liittyen koronavirusepidemiaan. "Teemme kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa ja noudatamme terveysviranomaisten ohjeita ja määräyksiä." (Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta huoltajille 2.3.2020) Pyydän viranomaisen asiakirjat josta ilmenee väitetyn yhteistyön sisältö opetus- ja terveysviranomaisten välillä Helsingissä koronavirusepidemian leviämisen torjumiseksi.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Opetus<< Osoite poistettu >> ja terveysviranomaisten Helsingissä koronavirusepidemian leviämisen torjumiseksi [#932]
Date
March 8, 2020, 1:56 p.m.
To
Helsingin Opetusvirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Viime päivinä on toistettu että opetus<< Osoite poistettu >> ja terveysviranomaiset Helsingissä "tekevät koko ajan yhteistyötä keskenään" liittyen koronavirusepidemiaan. "Teemme kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tiivistä yhteistyötä sosiaali<< Osoite poistettu >> ja terveystoimialan kanssa ja noudatamme terveysviranomaisten ohjeita ja määräyksiä." (Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta huoltajille 2.3.2020) Pyydän viranomaisen asiakirjat josta ilmenee väitetyn yhteistyön sisältö opetus<< Osoite poistettu >> ja terveysviranomaisten välillä Helsingissä koronavirusepidemian leviämisen torjumiseksi. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 11 months, 3 weeks agoMarch 8, 2020, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin Opetusvirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Opetus<< Osoite poistettu >> ja terveysviranomaisten Helsingissä koronavirusepidemian leviämisen torjumiseksi [#932]
Date
March 9, 2020, 9:24 p.m.
To
Helsingin Opetusvirasto

Hyvä vastaanottaja, Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 932 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 11 months, 3 weeks agoMarch 9, 2020, 9:24 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin Opetusvirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Opetus<< Osoite poistettu >> ja terveysviranomaisten Helsingissä koronavirusepidemian leviämisen torjumiseksi [#932]
Date
March 11, 2020, 7:29 p.m.
To
Helsingin Opetusvirasto

Hyvä vastaanottaja, Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 932 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 11 months, 3 weeks agoMarch 11, 2020, 7:30 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin Opetusvirasto.