Onko tietosuojavaltuutettu ohjeistanut Nordeaa korjaamaan virheelliset tiedot?

Request to:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Jokainen pankki voi päättää itse, miten ja milloin se ottaa yhteyttä asiakkaisiinsa ja kysymykset voivat poiketa hieman toisistaan. Lainsäädännön asettamat velvoitteet ovat kuitenkin kaikille pankeille samat. https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaa... Onko tietosuojavaltuutettu ohjeistanut Nordeaa korjaamaan virheelliset tiedot? a) Velvoite ei ole lainsäätäjän asetettama, vaan kyse on Finanssivalvonnan kannanotosta 3/2016, joka ei edes sido Finanssivalvonnan valvottavia. b) Finanssivalvonnalla ei ole toimivaltaa antaa kehoituksia ihmisille, koska heidän ei kuulu valvoa ihmisiä. c) Finanssivalvonnan kannanotossa esitetään kysymykset, jotka he katsovat valvottavien velvollisuudeksi kysyä. Kysymyslista on sama kaikille valvottaville, valvottavat eivät siis voi poiketa kysymyksistä. kuten Nordea väittää, jos Nordea tunnustaa Finanssivalvonnan toimivallan de facto. Tässä on Finanssivalvonnan kysymyslista, pitäisikö kysyjän ilmoittaa, että esimerkiksi pääpankkikysymykseen vastaaminen voi olla vapaaehtoista? Seuraavat tiedot ovat tarpeellisia ja välttämättömiä peruspankkipalveluasiakkuutta perustettaessa ja sitä ylläpidettäessä -asiakkaan nimi, osoite, henkilötunnus, kansalaisuus -tieto siitä, onko asiakas ulkomailla merkittävässä julkisessa tehtävässä (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, politically exposed person, PEP), tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani -tieto asiakkaan taloudellista asemaa kuvaavasta elämäntilanteesta (esim. palkansaaja, eläkeläinen, opiskelija) -tieto siitä, onko kyseessä asiakkaan pääasiallinen pankkiasiakkuus -tieto varojen ja säännöllisten maksutapahtumien/rahavirtojen alkuperästä tai lähteestä -arvio asiakkaan säännöllisen maksuliikenteen määrästä -arvio asiakkaan ulkomaan maksujen määrästä ja peruste maksuille Nordean toimihenkilö jätti tammikuussa 2015 ilmeisesti sanan ulkomaalainen pois, koska kommentin, että sain joulukortin Juha Sipilältä, ja Mari Kiviniemen puhelinnumero oli annettu toiselle kansanedustajalle. Nämä kaksi henkilöä eivät tietääkseni ole ulkomaalaisia?!

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Onko tietosuojavaltuutettu ohjeistanut Nordeaa korjaamaan virheelliset tiedot? [#494]
Date
Nov. 7, 2017, 10:31 a.m.
To
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Jokainen pankki voi päättää itse, miten ja milloin se ottaa yhteyttä asiakkaisiinsa ja kysymykset voivat poiketa hieman toisistaan. Lainsäädännön asettamat velvoitteet ovat kuitenkin kaikille pankeille samat. https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaa... Onko tietosuojavaltuutettu ohjeistanut Nordeaa korjaamaan virheelliset tiedot? a) Velvoite ei ole lainsäätäjän asetettama, vaan kyse on Finanssivalvonnan kannanotosta 3/2016, joka ei edes sido Finanssivalvonnan valvottavia. b) Finanssivalvonnalla ei ole toimivaltaa antaa kehoituksia ihmisille, koska heidän ei kuulu valvoa ihmisiä. c) Finanssivalvonnan kannanotossa esitetään kysymykset, jotka he katsovat valvottavien velvollisuudeksi kysyä. Kysymyslista on sama kaikille valvottaville, valvottavat eivät siis voi poiketa kysymyksistä. kuten Nordea väittää, jos Nordea tunnustaa Finanssivalvonnan toimivallan de facto. Tässä on Finanssivalvonnan kysymyslista, pitäisikö kysyjän ilmoittaa, että esimerkiksi pääpankkikysymykseen vastaaminen voi olla vapaaehtoista? Seuraavat tiedot ovat tarpeellisia ja välttämättömiä peruspankkipalveluasiakkuutta perustettaessa ja sitä ylläpidettäessä -asiakkaan nimi, osoite, henkilötunnus, kansalaisuus -tieto siitä, onko asiakas ulkomailla merkittävässä julkisessa tehtävässä (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, politically exposed person, PEP), tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani -tieto asiakkaan taloudellista asemaa kuvaavasta elämäntilanteesta (esim. palkansaaja, eläkeläinen, opiskelija) -tieto siitä, onko kyseessä asiakkaan pääasiallinen pankkiasiakkuus -tieto varojen ja säännöllisten maksutapahtumien/rahavirtojen alkuperästä tai lähteestä -arvio asiakkaan säännöllisen maksuliikenteen määrästä -arvio asiakkaan ulkomaan maksujen määrästä ja peruste maksuille Nordean toimihenkilö jätti tammikuussa 2015 ilmeisesti sanan ulkomaalainen pois, koska kommentin, että sain joulukortin Juha Sipilältä, ja Mari Kiviniemen puhelinnumero oli annettu toiselle kansanedustajalle. Nämä kaksi henkilöä eivät tietääkseni ole ulkomaalaisia?!
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/494/up/59e11d8b54a47242ecef2aef48aecf85f4f49fa7/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 6 months agoNov. 7, 2017, 10:32 a.m.: Mika Lako sent a message to Tietosuojavaltuutetun toimisto.
  2. 6 years, 6 months agoNov. 22, 2017, 1 a.m.: This request became overdue