Olli Rehnin ja Eero Heliövaaran sähköpostikirjeenvaihto Fennovoimasta ja Fortumista

Request to:
Työ- ja elinkeinoministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Information not held
Summary of Request
Pyytäisin saada elinkeinoministeri Olli Rehnin ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Eero Heliövaaran sähköpostikirjeenvaihdon aiheista Fennovoima ja Fortum.
Summary of Resolution

"Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kieltävästi tietopyyntöön. Yhtään sähköpostiviestiä aiheista Fennovoima tai Fortum ei ole vaihdettu elinkeinoministeri Rehnin ja osastopäällikkö Heliövaaran välillä."

Valtioneuvoston kanslia siirsi asian työ- ja elinkeinoministeriön ratkaistavaksi. TEM ilmoitti, ettei viesinvaihtoa sähköpostitse ole henkilöiden välillä käyty. Näin ollen vastaus tietopyyntöön on kielteinen.


Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Olli Rehnin ja Eero Heliövaaran sähköpostikirjeenvaihto Fennovoimasta ja Fortumista [#390]
Date
Oct. 29, 2016, 3:30 p.m.
To
Työ- ja elinkeinoministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin saada elinkeinoministeri Olli Rehnin ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Eero Heliövaaran sähköpostikirjeenvaihdon aiheista Fennovoima ja Fortum.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/390/up/bfe80ffe4399ec804edad6a25882ed86a9f4cd04/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 3 months agoOct. 29, 2016, 3:36 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Työ- ja elinkeinoministeriö.
From
"Johanna.Ylitepsa@tem.fi" <johanna.ylitepsa@tem.fi> – Työ- ja elinkeinoministeriö
Subject
Tietopyyntönne (TEM/2035/03.10.03/2016)
Date
Nov. 9, 2016, 2:06 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Ohessa työ- ja elinkeinoministeriön päätös koskien tietopyyntöänne. Ystävällisin terveisin, Johanna Ylitepsa Hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Henkilöstö- ja hallintoyksikkö Yleishallinto (HAL) Postiosoite: PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO Käynti: Ratakatu 3, Helsinki Puhelin: 029 50 64207 Telekopio: (09) 1606 2160 Kotisivut: www.tem.fi<http://www.tem.fi/>
From
"Johanna.Ylitepsa@tem.fi" <johanna.ylitepsa@tem.fi> – Työ- ja elinkeinoministeriö
Subject
Tietopyyntönne (TEM/2035/03.10.03/2016)
Date
Nov. 9, 2016, 2:06 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Ohessa työ- ja elinkeinoministeriön päätös koskien tietopyyntöänne. Ystävällisin terveisin, Johanna Ylitepsa Hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Henkilöstö- ja hallintoyksikkö Yleishallinto (HAL) Postiosoite: PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO Käynti: Ratakatu 3, Helsinki Puhelin: 029 50 64207 Telekopio: (09) 1606 2160 Kotisivut: www.tem.fi<http://www.tem.fi/>
  1. 6 years, 2 months agoNov. 9, 2016, 2:07 p.m.: Received an email from Työ- ja elinkeinoministeriö.
  2. 6 years, 2 months agoNov. 9, 2016, 2:07 p.m.: Received an email from Työ- ja elinkeinoministeriö.
  3. 6 years, 2 months agoNov. 9, 2016, 2:42 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietoa ei ole'.
  4. 6 years, 2 months agoNov. 9, 2016, 2:43 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietoa ei ole'.