Olli Rehnin ja Eero Heliövaaran sähköpostikirjeenvaihto Fennovoimasta ja Fortumista

Pyynnön vastaanottaja:
Työ- ja elinkeinoministeriö
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietoa ei ole
Pyynnön yhteenveto
Pyytäisin saada elinkeinoministeri Olli Rehnin ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Eero Heliövaaran sähköpostikirjeenvaihdon aiheista Fennovoima ja Fortum.
Lopputuloksen yhteenveto

"Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kieltävästi tietopyyntöön. Yhtään sähköpostiviestiä aiheista Fennovoima tai Fortum ei ole vaihdettu elinkeinoministeri Rehnin ja osastopäällikkö Heliövaaran välillä."

Valtioneuvoston kanslia siirsi asian työ- ja elinkeinoministeriön ratkaistavaksi. TEM ilmoitti, ettei viesinvaihtoa sähköpostitse ole henkilöiden välillä käyty. Näin ollen vastaus tietopyyntöön on kielteinen.


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Olli Rehnin ja Eero Heliövaaran sähköpostikirjeenvaihto Fennovoimasta ja Fortumista [#390]
Päivämäärä
29. lokakuuta 2016 kello 15.30
Vastaanottaja
Työ- ja elinkeinoministeriö
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin saada elinkeinoministeri Olli Rehnin ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Eero Heliövaaran sähköpostikirjeenvaihdon aiheista Fennovoima ja Fortum.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/390/up/bfe80ffe4399ec804edad6a25882ed86a9f4cd04/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 2 vuotta, 4 kuukautta sitten29. lokakuuta 2016 kello 15.36: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Työ- ja elinkeinoministeriö.
Lähettäjä
"Johanna.Ylitepsa@tem.fi" <johanna.ylitepsa@tem.fi> – Työ- ja elinkeinoministeriö
Otsikko
Tietopyyntönne (TEM/2035/03.10.03/2016)
Päivämäärä
9. marraskuuta 2016 kello 14.06
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Ohessa työ- ja elinkeinoministeriön päätös koskien tietopyyntöänne. Ystävällisin terveisin, Johanna Ylitepsa Hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Henkilöstö- ja hallintoyksikkö Yleishallinto (HAL) Postiosoite: PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO Käynti: Ratakatu 3, Helsinki Puhelin: 029 50 64207 Telekopio: (09) 1606 2160 Kotisivut: www.tem.fi<http://www.tem.fi/>
Lähettäjä
"Johanna.Ylitepsa@tem.fi" <johanna.ylitepsa@tem.fi> – Työ- ja elinkeinoministeriö
Otsikko
Tietopyyntönne (TEM/2035/03.10.03/2016)
Päivämäärä
9. marraskuuta 2016 kello 14.06
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Ohessa työ- ja elinkeinoministeriön päätös koskien tietopyyntöänne. Ystävällisin terveisin, Johanna Ylitepsa Hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Henkilöstö- ja hallintoyksikkö Yleishallinto (HAL) Postiosoite: PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO Käynti: Ratakatu 3, Helsinki Puhelin: 029 50 64207 Telekopio: (09) 1606 2160 Kotisivut: www.tem.fi<http://www.tem.fi/>
  1. 2 vuotta, 4 kuukautta sitten9. marraskuuta 2016 kello 14.07: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Työ- ja elinkeinoministeriö.
  2. 2 vuotta, 4 kuukautta sitten9. marraskuuta 2016 kello 14.07: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Työ- ja elinkeinoministeriö.
  3. 2 vuotta, 4 kuukautta sitten9. marraskuuta 2016 kello 14.42: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietoa ei ole'.
  4. 2 vuotta, 4 kuukautta sitten9. marraskuuta 2016 kello 14.43: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietoa ei ole'.