Oikeusapu epidemiatilanteessa

Request to:
Oikeusministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Hei, Avataanko valtakunnallinen 24/7 oikeusapupuhelinnumero kansalaisille näin epidemiatilanteessa ministeriön toimesta?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Oikeusapu epidemiatilanteessa [#934]
Date
March 18, 2020, 12:52 p.m.
To
Oikeusministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, Avataanko valtakunnallinen 24/7 oikeusapupuhelinnumero kansalaisille näin epidemiatilanteessa ministeriön toimesta?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 3 months agoMarch 18, 2020, 12:53 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusministeriö.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Oikeusapu epidemiatilanteessa [#934]
Date
June 9, 2020, 7:48 p.m.
To
Oikeusministeriö

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Oikeusapu epidemiatilanteessa" (18.3.2020, #934) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 70 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 934 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 4 years agoJune 9, 2020, 7:48 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusministeriö.