Ohjelmasta väkivallan torjumiseksi

Request to:
Oikeusministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Oikeusministeriö valmistelee ohjelmaa jossa torjutaan väkivaltaa. https://oikeusministerio.fi/artikkeli... Ohjelmassa etsitään erityisesti keinoja puuttua väkivaltaan ja auttaa väkivallan uhria. Näillä keinoilla voidaan auttaa myös miesuhreja. https://twitter.com/oikeusmin/status/... Ohjelmassa ei kuitenkaan ole tarkoitettu auttaa vaikkapa miesuhreja. Tai muunsukupuolisia uhreja. Pyydän viranomaisen asiakirjat josta ilmenee perusteet kohdistaa suunnitellun ohjelman toimenpiteet vain naisiin heidän sukupuolen perusteella.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Ohjelmasta väkivallan torjumiseksi [#899]
Date
Jan. 31, 2020, 2:40 a.m.
To
Oikeusministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Oikeusministeriö valmistelee ohjelmaa jossa torjutaan väkivaltaa. https://oikeusministerio.fi/artikkeli/<< Osoite poistettu >>/asset_publisher/naisiin<< Osoite poistettu >>kohdistuvan<< Osoite poistettu >>vakivallan<< Osoite poistettu >>torjumiseksi<< Osoite poistettu >>laaditaan<< Osoite poistettu >>ohjelma Ohjelmassa etsitään erityisesti keinoja puuttua väkivaltaan ja auttaa väkivallan uhria. Näillä keinoilla voidaan auttaa myös miesuhreja. https://twitter.com/oikeusmin/status/1222790859873275909 Ohjelmassa ei kuitenkaan ole tarkoitettu auttaa vaikkapa miesuhreja. Tai muunsukupuolisia uhreja. Pyydän viranomaisen asiakirjat josta ilmenee perusteet kohdistaa suunnitellun ohjelman toimenpiteet vain naisiin heidän sukupuolen perusteella. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 4 months agoJan. 31, 2020, 2:41 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusministeriö.
  2. 4 years, 4 months agoFeb. 15, 2020, 2 a.m.: This request became overdue