This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Ohjeistukset poliisin julkiseen tiedottamiseen

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
6.6.2019 tai tämän jälkeen annetut ohjeistukset poliisiin julkiseen tiedotukseen liittyen.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Ohjeistukset poliisin julkiseen tiedottamiseen [#983]
Date
June 26, 2020, 4:25 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
6.6.2019 tai tämän jälkeen annetut ohjeistukset poliisiin julkiseen tiedotukseen liittyen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
June 26, 2020, 4:27 p.m.
Status
Awaiting response

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
  1. 2 years, 7 months agoJune 26, 2020, 4:27 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Poliisihallitus.
  2. 2 years, 7 months agoJune 26, 2020, 4:28 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
esikunta.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen kirje; Vastaus tietopyyntöön: 6.6.2019 tai tämän jälkeen annetut ohjeistukset poliisiin julkiseen tiedotukseen liittyen
Date
July 10, 2020, 2:05 p.m.
Attachments

Liitteenä Poliisihallituksen kirje 10.07.2020, POL-2020-40172.Toimeksi saaneena,Elisa MielonenPoliisihallitus, sihteeripalvelutPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 10.07.2020 14:05:30 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; 6.6.2019 tai tämän jälkeen annetut ohjeistukset poliisiin julkiseen tiedotukseen liittyenAsian tunnus: POL-2020-40172Valmistelija: Minna LiimatainenTehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Vastaus tietopyyntöön: 6.6.2019 tai tämän jälkeen annetut ohjeistukset poliisiin julkiseen tiedotukseen liittyen Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 10.07.2020 09:39:19Toimeksi: <<sähköpostiosoite>>
  1. 2 years, 6 months agoJuly 10, 2020, 2:07 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.