This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Ohjeet koulujen juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämiseksi

Request to:
Helsingin Opetusvirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Voisinko saada tietooni opetuspäällikkö Marjo Kyllösen peruskouluille syyslukukaudella 2014 lähettämät ohjeet koskien koulujen juhlia ja uskonnollisia tilaisuuksia. Ohjeet liittyvät Opetushallituksen 16.9.2014 antamaan ohjeeseen USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEN SEKÄ USKONNOLLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMINEN ESI-JA PERUSOPETUKSESSA, Dno 3/012/2014, ja ovat tätä tarkentavia.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Ohjeet koulujen juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämiseksi [#224]
Date
April 23, 2015, 12:59 p.m.
To
Helsingin Opetusvirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Voisinko saada tietooni opetuspäällikkö Marjo Kyllösen peruskouluille syyslukukaudella 2014 lähettämät ohjeet koskien koulujen juhlia ja uskonnollisia tilaisuuksia. Ohjeet liittyvät Opetushallituksen 16.9.2014 antamaan ohjeeseen USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEN SEKÄ USKONNOLLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMINEN ESI-JA PERUSOPETUKSESSA, Dno 3/012/2014, ja ovat tätä tarkentavia.
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 4 months agoMarch 6, 2016, 5:46 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsingin Opetusvirasto.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsingin Opetusvirasto
Subject
VS: Ohjeet koulujen juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämiseksi [#224]
Date
March 7, 2016, 3:30 p.m.

Hei, Vahvistan vielä, että soitit tänään 7.3.2016 Helsingin kaupungin kirjaamoon ja peruit tietopyyntösi. Terveisin: Helsingin kaupunki Kirjaamo PL 10 00099 Helsingin kaupunki
  1. 4 years, 4 months agoMarch 14, 2016, 9:37 a.m.: Received an email from Helsingin Opetusvirasto.