Nordean riskienhallinta rahanpesun tunnistamiseksi

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Finanssivalvonnalle on viimeistään Nordean Airi Koiviston 27.1.2016 päivätyn vastauksen perusteella ollut syytä perustellusti epäillä, että Nordealta puuttuu Finanssivalvonnan standardin 2.4 kohdan toimintaohjeet. 5.4 Asiakkaan tuntemistietojen hankkiminen (Riskiperäinen arvio) Annettu: 22.6.2010 Voimaan: 1.9.2010 Sitova (71) Valvottavalla tulee olla sisäiset toimintaohjeet, joissa se määrittelee mitä tietoja se hankkii erilaisia asiakassuhteita perustaessaan. (72) Myös ennen 1.8.2008 (nykyisen ResLin voimassaolon alkaminen) alkaneista asiakassuhteista on tarvittaessa (riskiperusteisesti) hankittava rahanpesulain 2 luvun velvoitteiden edellyttämät tuntemistiedot. Tuntemistietojen päivittäminen tulisi tehdä suunnitelmallisesti. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on 22.6.2016 päivätyssä muistiossaan jättänyt arviomatta Nordean ihmisille tekemien kysymysten tarpeellisuuden, koska pankit ovat kysyneet ihmisiltä samat kysymykset, riippumatta ihmisen riskitasosta syyllistyä rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen. Pyydän diaaritietoa, onko Finanssivalvonta käynyt asiasta kirjeenvaihtoa Nordean kanssa vuonna 2016.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Nordean riskienhallinta rahanpesun tunnistamiseksi [#353]
Date
July 20, 2016, 10:34 a.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Finanssivalvonnalle on viimeistään Nordean Airi Koiviston 27.1.2016 päivätyn vastauksen perusteella ollut syytä perustellusti epäillä, että Nordealta puuttuu Finanssivalvonnan standardin 2.4 kohdan toimintaohjeet. 5.4 Asiakkaan tuntemistietojen hankkiminen (Riskiperäinen arvio) Annettu: 22.6.2010 Voimaan: 1.9.2010 Sitova (71) Valvottavalla tulee olla sisäiset toimintaohjeet, joissa se määrittelee mitä tietoja se hankkii erilaisia asiakassuhteita perustaessaan. (72) Myös ennen 1.8.2008 (nykyisen ResLin voimassaolon alkaminen) alkaneista asiakassuhteista on tarvittaessa (riskiperusteisesti) hankittava rahanpesulain 2 luvun velvoitteiden edellyttämät tuntemistiedot. Tuntemistietojen päivittäminen tulisi tehdä suunnitelmallisesti. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on 22.6.2016 päivätyssä muistiossaan jättänyt arviomatta Nordean ihmisille tekemien kysymysten tarpeellisuuden, koska pankit ovat kysyneet ihmisiltä samat kysymykset, riippumatta ihmisen riskitasosta syyllistyä rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen. Pyydän diaaritietoa, onko Finanssivalvonta käynyt asiasta kirjeenvaihtoa Nordean kanssa vuonna 2016.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/353/up/92a0d0edf135acf16f2f502969c07d301e8fab53/
Kind Regards, Mika Lako
 1. 7 years, 11 months agoJuly 20, 2016, 10:34 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
markku.koponen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
RE: Nordean riskienhallinta rahanpesun tunnistamiseksi [#353]
Date
July 29, 2016, 1:59 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, tietopyynnössänne 20.7.2017 (Fivan diaarinumero Fiva 42/04.03/2016) olette todennut, että "Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on 22.6.2016 päivätyssä muistiossaan jättänyt arviomatta Nordean ihmisille tekemien kysymysten tarpeellisuuden, koska pankit ovat kysyneet ihmisiltä samat kysymykset, riippumatta ihmisen riskitasosta syyllistyä rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen. Pyydän diaaritietoa, onko Finanssivalvonta käynyt asiasta kirjeenvaihtoa Nordean kanssa vuonna 2016." Vastauksena tietopyyntöönne totean, että Finanssivalvonnalla ei ole diarisoitua kirjeenvaihtoa Nordean kanssa Nordean asiakkailleen tekemien kysymysten tarpeellisuudesta. Finanssivalvonta on käynyt tätä asiaa läpi tapaamisissaan pankkien, ml. Nordea Pankki Suomi ja Tietosuojavaltuutetun kanssa. yst. terv. Markku Koponen Toimistopäällikkö | Byråchef | Head of Division Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 10 831 5389, +358 50 341 7130 | Finanssivalvonta.fi | Twitter.com/FIN_FSA
From
markku.koponen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
RE: Nordean riskienhallinta rahanpesun tunnistamiseksi [#353]
Date
July 29, 2016, 1:59 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, tietopyynnössänne 20.7.2017 (Fivan diaarinumero Fiva 42/04.03/2016) olette todennut, että "Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on 22.6.2016 päivätyssä muistiossaan jättänyt arviomatta Nordean ihmisille tekemien kysymysten tarpeellisuuden, koska pankit ovat kysyneet ihmisiltä samat kysymykset, riippumatta ihmisen riskitasosta syyllistyä rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen. Pyydän diaaritietoa, onko Finanssivalvonta käynyt asiasta kirjeenvaihtoa Nordean kanssa vuonna 2016." Vastauksena tietopyyntöönne totean, että Finanssivalvonnalla ei ole diarisoitua kirjeenvaihtoa Nordean kanssa Nordean asiakkailleen tekemien kysymysten tarpeellisuudesta. Finanssivalvonta on käynyt tätä asiaa läpi tapaamisissaan pankkien, ml. Nordea Pankki Suomi ja Tietosuojavaltuutetun kanssa. yst. terv. Markku Koponen Toimistopäällikkö | Byråchef | Head of Division Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 10 831 5389, +358 50 341 7130 | Finanssivalvonta.fi | Twitter.com/FIN_FSA
 1. 7 years, 10 months agoJuly 29, 2016, 2 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
 2. 7 years, 10 months agoJuly 29, 2016, 2 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: RE: Nordean riskienhallinta rahanpesun tunnistamiseksi [#353]
Date
Aug. 1, 2016, 8:53 a.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, pyydän Finanssivalvontaa yksilöimään ihmiset Osuuspankkiryhmässä ja S-Pankissa, joiden kanssa Finanssivalvonta on keskustellut Nordean tietojenkeruulomakkeesta. Lomake on toimitettu Finanssivalvonnalle 14.12.2015. Lomakkeessa ei ole ihmisen allekirjoitusta, eikä asianmukaista päiväystä. Lomakkeen avulla Nordea on saanut selville ihmisen olevan OP-Privaten ja S-Pankin asiakas. Lomakkeella olisi ollut myös mahdollista saada selville erittäin yksityiskohtaista tietoa ihmisen asiakkuuden sisällöstä Osuuspankissa ja S-Pankissa, Onko Finanssivalvonnan keskusteluissa Osuuspankkiryhmän ja S-Pankin kanssa tullut ilmi, että he selvittävät vastaavalla tavalla ihmisten pankkiasiointia Nordeassa? Kysymykset esitetään Nordean konttorissa suullisesti. Ihmiselle ei näytetä Nordean toimihenkilön kysymyspatteria, eikä hänelle näytetä, mitä tietoja kirjataan Nordean henkilörekisteriin. Näitä siis kysyttiin lomakkeessa, joka on toimitettu Finanssivalvonnalle 14,12,2015. 1) Onko ihminen kilpailevan pankin asiakas? 2) Onko ihmisellä varallisuutta kuten asunto-osakkeita, kiinteistöjä, osakkeita, rahastoja tai sijoitusvakuutuksia. Myös muissa pankeissa kuin Nordeassa? 3) Onko ihmisellä lainaa, myös muissa pankeissa kuin Nordeassa? ... Ystävällisin terveisin Mika Lako Pyynnön numero: 353 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
 1. 7 years, 10 months agoAug. 1, 2016, 8:53 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
markku.koponen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Kysymyksenne 1.8.2016
Date
Aug. 2, 2016, 2:51 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, sähköpostissanne 1.8.2016 pyydätte ” Finanssivalvontaa yksilöimään ihmiset Osuuspankkiryhmässä ja S-Pankissa, joiden kanssa Finanssivalvonta on keskustellut Nordean tietojenkeruulomakkeesta.” Finanssivalvonta ei ole keskustellut Nordean tiedonkeruulomakkeesta Osuuspankkiryhmän ja S-Pankin työntekijöiden kanssa. Kysytte myös ”onko Finanssivalvonnan keskusteluissa Osuuspankkiryhmän ja S-Pankin kanssa tullut ilmi, että he selvittävät vastaavalla tavalla ihmisten pankkiasiointia Nordeassa? ” Finanssivalvonnan tietojen mukaan pankit ovat asiakkaantuntemistietoja hankkiessaan saattaneet kysyä myös asiakkuutta muissa pankeissa. yst. terv. Markku Koponen Toimistopäällikkö | Byråchef | Head of Division​ Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 10 831 5389, +358 50 341 7130 | Finanssivalvonta.fi<http://www.finanssivalvonta.fi/> | Twitter.com/FIN_FSA<https://twitte...
From
markku.koponen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Kysymyksenne 1.8.2016
Date
Aug. 2, 2016, 2:51 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, sähköpostissanne 1.8.2016 pyydätte ” Finanssivalvontaa yksilöimään ihmiset Osuuspankkiryhmässä ja S-Pankissa, joiden kanssa Finanssivalvonta on keskustellut Nordean tietojenkeruulomakkeesta.” Finanssivalvonta ei ole keskustellut Nordean tiedonkeruulomakkeesta Osuuspankkiryhmän ja S-Pankin työntekijöiden kanssa. Kysytte myös ”onko Finanssivalvonnan keskusteluissa Osuuspankkiryhmän ja S-Pankin kanssa tullut ilmi, että he selvittävät vastaavalla tavalla ihmisten pankkiasiointia Nordeassa? ” Finanssivalvonnan tietojen mukaan pankit ovat asiakkaantuntemistietoja hankkiessaan saattaneet kysyä myös asiakkuutta muissa pankeissa. yst. terv. Markku Koponen Toimistopäällikkö | Byråchef | Head of Division​ Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA +358 10 831 5389, +358 50 341 7130 | Finanssivalvonta.fi<http://www.finanssivalvonta.fi/> | Twitter.com/FIN_FSA<https://twitte...
 1. 7 years, 10 months agoAug. 2, 2016, 2:52 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
 2. 7 years, 10 months agoAug. 2, 2016, 2:52 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: Kysymyksenne 1.8.2016 [#353]
Date
Aug. 2, 2016, 3:02 p.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, **Finanssivalvonnan tietojen mukaan pankit ovat asiakkaantuntemistietoja hankkiessaan saattaneet kysyä myös asiakkuutta muissa pankeissa. yst. terv. Markku Koponen Toimistopäällikkö | Byråchef | Head of Division​** Vaadin, että Finanssivalvonta vastaa tietopyyntöön asianmukaisesti. Vastaus "saattaa" ei ole asianmukainen vastaus. Onko Finanssivalvonta kysynyt Osuuspankilta ja S-Pankilta, keräävätkö he tietoa ihmisten pankkilainoista Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä. Finanssivalvonta tietää, että Nordea on kysynyt esimerkiksi tämän kysymyksen ihmiseltä, joka on Osuuspankin ja S-Pankin asiakkas. Käsittääkseni tässä on yksiselitteisesti kyse pankkien menettelytavoista. Ihmettelen, miksi tietopyyntöön ei vastaa osastopäällikkö, OTT Jarmo Parkkonen. ... Ystävällisin terveisin Mika Lako Pyynnön numero: 353 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
 1. 7 years, 10 months agoAug. 2, 2016, 3:02 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
markku.koponen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
FW: Kysymyksenne 1.8.2016 [#353]
Date
Aug. 2, 2016, 5:16 p.m.

Hyvä vastaanottaja, tämä asia liittyy pankkien menettelytapoihin mutta myös asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen eli laajemmin pankkien toimintaan rahanpesun estämisessä. Vastauksena alla olevaan kysymykseenne: Finanssivalvonta ei ole kysynyt pankeilta, keräävätkö ne tietoa ihmisten pankkilainoista nimenomaan Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä tai muussakaan nimeltä mainitussa pankissa. Keskusteluissa pankkien kanssa ja pankkien asiakkaiden yhteydenotoista on ilmennyt, että jotkut pankit, kuten mainitsemanne Nordea ja OP-ryhmä, ovat kysyneet asiakkuutta muissa pankeissa, esim. kysymällä mikä on asiakkaan pääasiallinen pankki. yst. terv. Markku K./Finanssivalvonta
From
markku.koponen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
FW: Kysymyksenne 1.8.2016 [#353]
Date
Aug. 2, 2016, 5:16 p.m.

Hyvä vastaanottaja, tämä asia liittyy pankkien menettelytapoihin mutta myös asiakkaan tunnistamiseen ja tuntemiseen eli laajemmin pankkien toimintaan rahanpesun estämisessä. Vastauksena alla olevaan kysymykseenne: Finanssivalvonta ei ole kysynyt pankeilta, keräävätkö ne tietoa ihmisten pankkilainoista nimenomaan Nordea Pankki Suomi Oyj:ssä tai muussakaan nimeltä mainitussa pankissa. Keskusteluissa pankkien kanssa ja pankkien asiakkaiden yhteydenotoista on ilmennyt, että jotkut pankit, kuten mainitsemanne Nordea ja OP-ryhmä, ovat kysyneet asiakkuutta muissa pankeissa, esim. kysymällä mikä on asiakkaan pääasiallinen pankki. yst. terv. Markku K./Finanssivalvonta
 1. 7 years, 10 months agoAug. 2, 2016, 5:17 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
 2. 7 years, 10 months agoAug. 2, 2016, 5:17 p.m.: Received an email from Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: FW: Kysymyksenne 1.8.2016 [#353]
Date
Aug. 2, 2016, 5:29 p.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Vaadin asiakirjaa, josta ilmenee, että Nordean kysymys on ollut vuonna 2015 muotoa: Onko Nordea pääpankkisi? Sekä miten kysymykseen pyydetään vastausta. Osuuspankki on helmikuussa 2016 kysynyt: Onko Osuuspankki pääpankkisi? Vastausvaihtoehdot ovat olleet Kyllä / Ei . Osuuspankille ei ole ollut mahdollista kertoa nimeltä asiointia muissa pankeissa, Heinäkuussa 2016 Osuuspankki ei kysy tätä kysymystä. Lisäksi ainakin Helsingin Seudun Osuuspankki on poistanut henkilörekisteristä omatoimisesti tiedon vastauksen sisällöstä. ... Ystävällisin terveisin Mika Lako Pyynnön numero: 353 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
 1. 7 years, 10 months agoAug. 2, 2016, 5:29 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
 2. 7 years, 10 months agoAug. 4, 2016, midnight: This request became overdue
From
markku.koponen@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Subject
Yhteydenottonne 2.8
Date
Aug. 4, 2016, 11:44 a.m.

Hyvä vastaanottaja, Finanssivalvonnalle ei ole asiakirjaa, jossa kysyttäisiin "onko Nordea pääpankkisi" eikä myöskään näin ollen tietoa siitä, miten kysymykseen pyydetään vastausta. Näin ollen Finanssivalvonta ei voi pyytämäänne asiakirjaa Teille luovuttaa. Sähköpostiviestinne 14.12.2015 liitteenä olette lähettänyt Finanssivalvonnalle Nordea Pankki Suomen Teille lähettämän "lomakkeen 2.2.0". Lomakkeen mukaan Nordea Pankki Suomi on ainakin tuolloin kysynyt muun muassa - onko asiakkaalla pankkisuhdetta muissa rahalaitoksissa - missä maassa - pankkisuhteen tarve, tarkoitus. Antamastanne lomakkeesta ilmenee, että pankki on tallentanut tiedon myös pääasiallisesta asiointipankistanne. Viittaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n 3 momentin 2 kohtaan. Teillä on oikeus saattaa tämä asia Finanssivalvonnan ratkaistavaksi. yst. terv. Markku Koponen Finanssivalvonta
 1. 7 years, 10 months agoAug. 4, 2016, 11:45 a.m.: Received an email from Finanssivalvonta.