Nordea Suomi Pankki Oyj Perustietolomake 2.2.0

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Onko Finanssivalvonta suorittanut seuraavat valvontatoimenpiteet? Vaatineet kirjallisen, diaroidun selvityksen Nordea Suomi Pankki Oyj;ltä, miksi Nordea ei ole toimittanut Perustietolomake 2.2.0:ta Tietosuojavaltuutetun toimistoon 7.3.2016? Onko Finanssivalvonta vaatinut Nordealta kirjallista diaroitua selvitystä, miksi Nordean Airi Koivisto väittää 27.1.2016 päivätyssä kirjeessä, ettei Nordea tarvitse asiakirjoihin päiväyksiä tai ihmisen allekirjoitusta tilanteessa, jossa ihmisen isä on kuollut? Finanssivalvonnan toimivallan voitte tarkistaa HE 156/1997 vp, sivu 39. Hyvä pankkitapa .... rahoitustarkastus

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Nordea Suomi Pankki Oyj Perustietolomake 2.2.0 [#369]
Date
Sept. 18, 2016, 12:13 p.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Onko Finanssivalvonta suorittanut seuraavat valvontatoimenpiteet? Vaatineet kirjallisen, diaroidun selvityksen Nordea Suomi Pankki Oyj;ltä, miksi Nordea ei ole toimittanut Perustietolomake 2.2.0:ta Tietosuojavaltuutetun toimistoon 7.3.2016? Onko Finanssivalvonta vaatinut Nordealta kirjallista diaroitua selvitystä, miksi Nordean Airi Koivisto väittää 27.1.2016 päivätyssä kirjeessä, ettei Nordea tarvitse asiakirjoihin päiväyksiä tai ihmisen allekirjoitusta tilanteessa, jossa ihmisen isä on kuollut? Finanssivalvonnan toimivallan voitte tarkistaa HE 156/1997 vp, sivu 39. Hyvä pankkitapa .... rahoitustarkastus
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/369/up/b48b7b620e49f0932fb89c634e6fe905345084ea/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 6 years, 8 months agoSept. 18, 2016, 12:13 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
  2. 6 years, 8 months agoOct. 3, 2016, midnight: This request became overdue
From
Mika Lako
Subject
Re: Nordea Suomi Pankki Oyj Perustietolomake 2.2.0 [#369]
Date
Oct. 3, 2016, 11:12 a.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Nordea Suomi Pankki Oyj Perustietolomake 2.2.0" (18.9.2016, #369) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 369 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 6 years, 8 months agoOct. 3, 2016, 11:12 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: Re: Nordea Suomi Pankki Oyj Perustietolomake 2.2.0 [#369]
Date
Oct. 3, 2016, 11:12 a.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Nordea Suomi Pankki Oyj Perustietolomake 2.2.0" (18.9.2016, #369) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 369 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 6 years, 8 months agoOct. 3, 2016, 11:12 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: Re: Re: Nordea Suomi Pankki Oyj Perustietolomake 2.2.0 [#369]
Date
Dec. 7, 2016, 5:38 p.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Nordea Suomi Pankki Oyj Perustietolomake 2.2.0" (18.9.2016, #369) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 67 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 369 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 6 years, 5 months agoDec. 7, 2016, 5:38 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: Re: Re: Re: Nordea Suomi Pankki Oyj Perustietolomake 2.2.0 [#369]
Date
Dec. 8, 2016, 11:43 a.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Nordea Suomi Pankki Oyj Perustietolomake 2.2.0" (18.9.2016, #369) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 68 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 369 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 6 years, 5 months agoDec. 8, 2016, 11:43 a.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.