Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n henkilötietolain mukainen rekisteriselostehenkilötietolain mukainen rekisteriseloste

Request to:
Finanssivalvonta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Onko Finanssivalvonta vaatinut selvitystä, mistä on saatavissa Nordea Henkivakuutus Suomi Oyj:n henkilötietolain mukainen rekisteriseloste? Vuoden 2015 kesällä media kertoi vanhuksesta, jonka osakkeita oli myyty ja rahat käytetty henkivakuutuksen ostamiseen Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:ltä. Haluan selvittää, miten Nordea Henkivakuutus Suomi Oy on pystynyt selvittämään vanhuksen osakeomistukset. Asia selviää helpoiten Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n henkilötietolain mukaisesta rekisteriselosteesta. Rekisteriselosteesta pitäisi myös ilmetä tietoja, jotka tarvitaan selvittäessä hyvän vakuutustavan suhdetta Nordean toimintaan. Finanssivalvonnalla on lakisääteinen tehtävä valvoa hyvää vakuutustapaa. Tosin kuin Nordea.fi verkkosivusto antaa ymmärtää, Nordean Henkivakuutus Suomi Oyj ei ole Nordea Pankki Suomi Oyj:n tytäryhtiö, joten tietoja henkilörekisteristä ei voi antaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n rekisteriselosteessa.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n henkilötietolain mukainen rekisteriselostehenkilötietolain mukainen rekisteriseloste [#370]
Date
Sept. 18, 2016, 3:15 p.m.
To
Finanssivalvonta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Onko Finanssivalvonta vaatinut selvitystä, mistä on saatavissa Nordea Henkivakuutus Suomi Oyj:n henkilötietolain mukainen rekisteriseloste? Vuoden 2015 kesällä media kertoi vanhuksesta, jonka osakkeita oli myyty ja rahat käytetty henkivakuutuksen ostamiseen Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:ltä. Haluan selvittää, miten Nordea Henkivakuutus Suomi Oy on pystynyt selvittämään vanhuksen osakeomistukset. Asia selviää helpoiten Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n henkilötietolain mukaisesta rekisteriselosteesta. Rekisteriselosteesta pitäisi myös ilmetä tietoja, jotka tarvitaan selvittäessä hyvän vakuutustavan suhdetta Nordean toimintaan. Finanssivalvonnalla on lakisääteinen tehtävä valvoa hyvää vakuutustapaa. Tosin kuin Nordea.fi verkkosivusto antaa ymmärtää, Nordean Henkivakuutus Suomi Oyj ei ole Nordea Pankki Suomi Oyj:n tytäryhtiö, joten tietoja henkilörekisteristä ei voi antaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n rekisteriselosteessa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/370/up/5c78200632e8d6fad61e3d3c7ecbc254618eb3ac/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 7 years, 8 months agoSept. 18, 2016, 3:15 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
From
Mika Lako
Subject
Re: Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n henkilötietolain mukainen rekisteriselostehenkilötietolain mukainen rekisteriseloste [#370]
Date
Oct. 2, 2016, 5:46 p.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n henkilötietolain mukainen rekisteriselostehenkilötietolain mukainen rekisteriseloste" (18.9.2016, #370) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 370 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 7 years, 8 months agoOct. 2, 2016, 5:46 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.
  2. 7 years, 8 months agoOct. 3, 2016, midnight: This request became overdue
From
Mika Lako
Subject
Re: Re: Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n henkilötietolain mukainen rekisteriselostehenkilötietolain mukainen rekisteriseloste [#370]
Date
Oct. 27, 2016, 12:06 p.m.
To
Finanssivalvonta

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n henkilötietolain mukainen rekisteriselostehenkilötietolain mukainen rekisteriseloste" (18.9.2016, #370) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 25 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 370 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
  1. 7 years, 7 months agoOct. 27, 2016, 12:06 p.m.: Mika Lako sent a message to Finanssivalvonta.