This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuiston lupahakemusdokumentit.

Request to:
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän diaariotteen Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuiston lupahakemusdokumenteista. Pyydän myös kaikki Nordanå-Lövböleen liittyvät meluselvitykset. Pyydän myös kyseisiä dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset. Yksityisestä liikesalaisuudesta säätävä julkl. 24 § 20) kuvaa yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikan luottamuksellisuudesta ja edellyttää että tulee olla tunnistettu elinkeinonharjoittajalle potentiaalisesti syntyvän taloudellista vahinkoa, ja edellyttää että tätä sovelletaan vain siinä tapauksessa kun kysymys ei ole kuluttajien terveydestä tai ympäristön terveellisyydestä. Määritelmän mukaan siis ympäristön terveellisyyttä tutkiva dokumentti, kuten meluselvitys, ei voi olla julkl. 24 § 20) kuvaamalla tavalla luottamuksellinen.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuiston lupahakemusdokumentit. [#670]
Date
Oct. 26, 2018, 8:54 a.m.
To
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän diaariotteen Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuiston lupahakemusdokumenteista. Pyydän myös kaikki Nordanå-Lövböleen liittyvät meluselvitykset. Pyydän myös kyseisiä dokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset. Yksityisestä liikesalaisuudesta säätävä julkl. 24 § 20) kuvaa yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikan luottamuksellisuudesta ja edellyttää että tulee olla tunnistettu elinkeinonharjoittajalle potentiaalisesti syntyvän taloudellista vahinkoa, ja edellyttää että tätä sovelletaan vain siinä tapauksessa kun kysymys ei ole kuluttajien terveydestä tai ympäristön terveellisyydestä. Määritelmän mukaan siis ympäristön terveellisyyttä tutkiva dokumentti, kuten meluselvitys, ei voi olla julkl. 24 § 20) kuvaamalla tavalla luottamuksellinen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
AVI Noreply <noreply@avi.fi> – Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
Oct. 26, 2018, 8:55 a.m.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Regional State Administrative Agency for Southwestern Finland.
From
AVI Noreply <noreply@avi.fi> – Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
Oct. 26, 2018, 8:55 a.m.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Regional State Administrative Agency for Southwestern Finland.
  1. 1 year, 3 months agoOct. 26, 2018, 8:55 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lounais-Suomen aluehallintovirasto.
  2. 1 year, 3 months agoOct. 26, 2018, 8:56 a.m.: Received an email from Lounais-Suomen aluehallintovirasto.
From
=?utf-8?q?AVI_Ymp=C3=A4rist=C3=B6lupa_Etel=C3=A4-Suomi?= <ymparistolupa.etela@avi.fi> – Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Subject
VS: Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuiston lupahakemusdokumentit. [#670]
Date
Oct. 26, 2018, 11:27 a.m.

Hei! Meillä ei ole tällä hetkellä vireillä kyseistä asiasta olevaa lupahakemusta. Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut kyseisen asian YVA-selvityksestä lausunnon jota voi sieltä kysyä. T. Eija-Marja Virtanen Asiakaspalvelusihteeri Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue Ratapihantie 9, 00520 Helsinki PL 110, 00521 Helsinki <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>> Puh. 029 501 6000 Fax. +358 9 6150 0533
From
=?utf-8?q?AVI_Ymp=C3=A4rist=C3=B6lupa_Etel=C3=A4-Suomi?= <ymparistolupa.etela@avi.fi> – Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Subject
VS: Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuiston lupahakemusdokumentit. [#670]
Date
Oct. 26, 2018, 11:27 a.m.

Hei! Meillä ei ole tällä hetkellä vireillä kyseistä asiasta olevaa lupahakemusta. Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut kyseisen asian YVA-selvityksestä lausunnon jota voi sieltä kysyä. T. Eija-Marja Virtanen Asiakaspalvelusihteeri Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue Ratapihantie 9, 00520 Helsinki PL 110, 00521 Helsinki <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>> Puh. 029 501 6000 Fax. +358 9 6150 0533
  1. 1 year, 3 months agoOct. 26, 2018, 11:28 a.m.: Received an email from Lounais-Suomen aluehallintovirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuiston lupahakemusdokumentit. [#670]
Date
Nov. 5, 2018, 1:19 p.m.
To
Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Hyvä vastaanottaja, Pyydän myös Lounais-Suomen aluehallintoviraston lupadokumentteja varastoivan järjestelmän tietuekuvaukset. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 670 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
AVI Noreply <noreply@avi.fi> – Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
Nov. 5, 2018, 1:19 p.m.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Regional State Administrative Agency for Southwestern Finland.
  1. 1 year, 3 months agoNov. 5, 2018, 1:19 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lounais-Suomen aluehallintovirasto.
From
"Harjukelo Asko (AVI)" <asko.harjukelo@avi.fi> – Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Subject
VS: VS: Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuiston lupahakemusdokumentit. [#670]
Date
Nov. 8, 2018, 8:59 a.m.

Hei, Käyn läpi tämän Riston ja Timon kanssa. Tässä on kysymys myös tietoturvasta meidän näkökulmasta. -Asko
  1. 1 year, 2 months agoNov. 20, 2018, 3:38 p.m.: Received an email from Lounais-Suomen aluehallintovirasto.
  2. 1 year, 2 months agoNov. 20, 2018, 3:38 p.m.: Received an email from Lounais-Suomen aluehallintovirasto.
  3. 1 year, 2 months agoNov. 20, 2018, 3:44 p.m.: Received an email from Lounais-Suomen aluehallintovirasto.
  4. 1 year, 2 months agoNov. 20, 2018, 3:48 p.m.: Received an email from Lounais-Suomen aluehallintovirasto.