This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Naisten eläkkeiden keskimääräinen toteutunut kesto suhteessa miesten eläkkeisiin

Request to:
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
STM tiedottaa naisten eläkkeiden olevan keskimäärin viidenneksen matalampia kuin miesten eläkkeet. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/h... Eläkettä nostavia miehiä on 2018 tiedoilla 720 000 ja naisia 880 000 - 10% enemmän. Naisten elinikä on seitsemisen vuotta korkeampi. Huomiota herättää, että vaikka sukupuolittain jaotelluista kohorteista vedetään johtopäätöksiä kohortin tasolla, ei ole kerrottu kuinka paljon eläkettä kohortit nauttii kokonaisuudessaan. Nopea laskutoimitus paljastaa 1953-1974 syntyneiden miesten eliniänodotuksen ja alimman eläkeiän erotuksen olevan alle vuosi, siinä missä naisten tilastollisesti odotettavissa oleva aika eläkkeellä on vastaavasti keskimäärin seitsemästä kahdeksaan vuotta. Syntyy vaikutelma että vaikka naisten eläke olisi viidenneksen matalampi, kun eläkettä nostetaan myöhempään ikään, naiset nauttii eläkettä merkittävästi miehiä enemmän. Pyydän viranomaisen asiakirjan josta ilmenee kaikkien suomalaisten naisten eläkkeiden toteutunut kesto suhteessa kaikkien miesten eläkkeiden toteutuneeseen kestoon sukupuolittain. Pyydän viranomaisen asiakirjan josta ilmenee kaikkien suomalaisten naisten eläkkeiden toteutunut euromäärä suhteessa kaikkien miesten eläkkeiden toteutuneeseen euromäärään sukupuolittain.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Naisten eläkkeiden keskimääräinen toteutunut kesto suhteessa miesten eläkkeisiin [#864]
Date
Nov. 14, 2019, 12:17 a.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. STM tiedottaa naisten eläkkeiden olevan keskimäärin viidenneksen matalampia kuin miesten eläkkeet. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161880 Eläkettä nostavia miehiä on 2018 tiedoilla 720 000 ja naisia 880 000 << Osoite poistettu >> 10% enemmän. Naisten elinikä on seitsemisen vuotta korkeampi. Huomiota herättää, että vaikka sukupuolittain jaotelluista kohorteista vedetään johtopäätöksiä kohortin tasolla, ei ole kerrottu kuinka paljon eläkettä kohortit nauttii kokonaisuudessaan. Nopea laskutoimitus paljastaa 1953<< Osoite poistettu >>1974 syntyneiden miesten eliniänodotuksen ja alimman eläkeiän erotuksen olevan alle vuosi, siinä missä naisten tilastollisesti odotettavissa oleva aika eläkkeellä on vastaavasti keskimäärin seitsemästä kahdeksaan vuotta. Syntyy vaikutelma että vaikka naisten eläke olisi viidenneksen matalampi, kun eläkettä nostetaan myöhempään ikään, naiset nauttii eläkettä merkittävästi miehiä enemmän. Pyydän viranomaisen asiakirjan josta ilmenee kaikkien suomalaisten naisten eläkkeiden toteutunut kesto suhteessa kaikkien miesten eläkkeiden toteutuneeseen kestoon sukupuolittain. Pyydän viranomaisen asiakirjan josta ilmenee kaikkien suomalaisten naisten eläkkeiden toteutunut euromäärä suhteessa kaikkien miesten eläkkeiden toteutuneeseen euromäärään sukupuolittain. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 1 year, 5 months agoNov. 14, 2019, 12:18 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
"kirjaamo.stm@stm.fi" <kirjaamo.stm@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
VS: Naisten eläkkeiden keskimääräinen toteutunut kesto suhteessa miesten eläkkeisiin [#864]
Date
Nov. 15, 2019, 10:17 a.m.

Hei, Viestinne on vastaanotettu sosiaali << Osoite poistettu >> ja terveysministeriössä ja se on välitetty työ << Osoite poistettu >> ja tasa<< Osoite poistettu >>arvo<< Osoite poistettu >> osaston käsiteltäväksi. Asian diaarinumero on VN/12672/2019. Ystävällisin terveisin, Sosiaali << Osoite poistettu >> ja terveysministeriön kirjaamo kirjaamo(at)stm.fi << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Lähetetty: torstai 14. marraskuuta 2019 0.18 Vastaanottaja: STM Kirjaamo <<nimi ja sähköpostiosoite>> Aihe: Naisten eläkkeiden keskimääräinen toteutunut kesto suhteessa miesten eläkkeisiin [#864] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. STM tiedottaa naisten eläkkeiden olevan keskimäärin viidenneksen matalampia kuin miesten eläkkeet. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/h... Eläkettä nostavia miehiä on 2018 tiedoilla 720 000 ja naisia 880 000 << Osoite poistettu >> 10% enemmän. Naisten elinikä on seitsemisen vuotta korkeampi. Huomiota herättää, että vaikka sukupuolittain jaotelluista kohorteista vedetään johtopäätöksiä kohortin tasolla, ei ole kerrottu kuinka paljon eläkettä kohortit nauttii kokonaisuudessaan. Nopea laskutoimitus paljastaa 1953<< Osoite poistettu >>1974 syntyneiden miesten eliniänodotuksen ja alimman eläkeiän erotuksen olevan alle vuosi, siinä missä naisten tilastollisesti odotettavissa oleva aika eläkkeellä on vastaavasti keskimäärin seitsemästä kahdeksaan vuotta. Syntyy vaikutelma että vaikka naisten eläke olisi viidenneksen matalampi, kun eläkettä nostetaan myöhempään ikään, naiset nauttii eläkettä merkittävästi miehiä enemmän. Pyydän viranomaisen asiakirjan josta ilmenee kaikkien suomalaisten naisten eläkkeiden toteutunut kesto suhteessa kaikkien miesten eläkkeiden toteutuneeseen kestoon sukupuolittain. Pyydän viranomaisen asiakirjan josta ilmenee kaikkien suomalaisten naisten eläkkeiden toteutunut euromäärä suhteessa kaikkien miesten eläkkeiden toteutuneeseen euromäärään sukupuolittain. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 1 year, 5 months agoNov. 15, 2019, 10:18 a.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.