This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Muistio Arkkitehtuurimuseon menettelytapaa luottokorttien käytössä

Request to:
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän ministeriön laatiman erillisen, 20.4.2018 valmistuneen muistion OKM/1/203/2018, koskien Arkkitehtuurimuseon menettelytapaa luottokorttien käytössä ja seurannassa. Pyydän myös diaariotteen asiaan OKM/1/203/2018 liittyvistä dokumenteista.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Muistio Arkkitehtuurimuseon menettelytapaa luottokorttien käytössä [#741]
Date
May 1, 2019, 1:59 p.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän ministeriön laatiman erillisen, 20.4.2018 valmistuneen muistion OKM/1/203/2018, koskien Arkkitehtuurimuseon menettelytapaa luottokorttien käytössä ja seurannassa. Pyydän myös diaariotteen asiaan OKM/1/203/2018 liittyvistä dokumenteista.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
"kirjaamo@minedu.fi" <kirjaamo@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Automatic reply
Date
May 1, 2019, 1:59 p.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu opetus- ja kulttuuriministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av undervisnings- och kulturministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Education and Culture
From
"kirjaamo@minedu.fi" <kirjaamo@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Automatic reply
Date
May 1, 2019, 1:59 p.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu opetus- ja kulttuuriministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av undervisnings- och kulturministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Education and Cultur
From
"kirjaamo@minedu.fi" <kirjaamo@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Automaattinen vastaus: Muistio Arkkitehtuurimuseon menettelytapaa luottokorttien käytössä [#741]
Date
May 1, 2019, 1:59 p.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu opetus- ja kulttuuriministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av undervisnings- och kulturministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Education and Cu
From
"kirjaamo@minedu.fi" <kirjaamo@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
Automaattinen vastaus: Muistio Arkkitehtuurimuseon menettelytapaa luottokorttien käytössä [#741]
Date
May 1, 2019, 1:59 p.m.

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu opetus- ja kulttuuriministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av undervisnings- och kulturministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of Education and Culture
  1. 1 year, 11 months agoMay 1, 2019, 1:59 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
  2. 1 year, 11 months agoMay 1, 2019, 2 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
  3. 1 year, 11 months agoMay 1, 2019, 2 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
"kirjaamo@minedu.fi" <kirjaamo@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VS: Muistio Arkkitehtuurimuseon menettelytapaa luottokorttien käytössä [#741]
Date
May 2, 2019, 8:54 a.m.

Hei, Tietopyyntönne on vastaanotettu opetus- ja kulttuuriministeriössä. Se on rekisteröity diaarinumerolla OKM/11/092/2019 ja välitetty talousyksikölle. Ystävällisin terveisin, Tanja Pekkarinen Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo
From
"kirjaamo@minedu.fi" <kirjaamo@minedu.fi> – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VS: Muistio Arkkitehtuurimuseon menettelytapaa luottokorttien käytössä [#741]
Date
May 2, 2019, 8:54 a.m.

Hei, Tietopyyntönne on vastaanotettu opetus- ja kulttuuriministeriössä. Se on rekisteröity diaarinumerolla OKM/11/092/2019 ja välitetty talousyksikölle. Ystävällisin terveisin, Tanja Pekkarinen Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamo
  1. 1 year, 11 months agoMay 2, 2019, 8:55 a.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
  2. 1 year, 9 months agoJuly 19, 2019, 11:41 a.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
  3. 1 year, 9 months agoJuly 19, 2019, 11:42 a.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
  4. 1 year, 9 months agoJuly 19, 2019, 11:42 a.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.