Mitä kaikkea valtio salailee kannabiksen kohdalla

Request to:
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Refusal Reason
n/a
Summary of Request
Haluaisin nähdä fimean ja muiden asiaan liittyvien ministeriöiden tai virastojen tai eduskunnan esim sosiaaliterveysministeriö, valvira, thl, ruokavirasto viestittelyt cbd ja kannabinoidi ja kannabikseen liittyen että onko taustalla jotain vilunki peliä ja poliittista peliä ja mihin se perustuu että tämä kaikki on suomessa näin vaikeaa?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Mitä kaikkea valtio salailee kannabiksen kohdalla [#977]
Date
June 16, 2020, 8:12 p.m.
To
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluaisin nähdä fimean ja muiden asiaan liittyvien ministeriöiden tai virastojen tai eduskunnan esim sosiaaliterveysministeriö, valvira, thl, ruokavirasto viestittelyt cbd ja kannabinoidi ja kannabikseen liittyen että onko taustalla jotain vilunki peliä ja poliittista peliä ja mihin se perustuu että tämä kaikki on suomessa näin vaikeaa?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 7 months agoJune 16, 2020, 8:13 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
"noreply@fimea.fi" <noreply@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification Of Receipt
Date
June 16, 2020, 8:41 p.m.
Status
Request resolved

Viestinne on vastaanotettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa. Ert e-postmeddelande har mottagits på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Your e-mail message has been received at the Finnish Medicines Agency Fimea. ########################################### This message has been scanned by Trend Micro IMSS antivirus.
From
KIRJAAMO <kirjaamo@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
VS: Mitä kaikkea valtio salailee kannabiksen kohdalla [#977]
Date
June 17, 2020, 11:13 a.m.

Hei, asia on kirjattu dnrolla: FIMEA/2020/004037. Ystävällisin terveisin Fimean kirjaamo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea PL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 | <<sähköpostiosoite>> | Y-tunnus 0921536-6 www.fimea.fi | sic.fimea.fi | Twitter:  @Fimea  @Siclehti Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan siinä mainitulle vastaanottajalle ja se voi sisältää lain suojaamaa tietoa, jota ei saa paljastaa ulkopuolisille. Tämän viestin kaikki luvaton käyttö, jakelu tai kopiointi on ankarasti kielletty. Jos olette saanut tämän viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta välittömästi vastaamalla siihen ja poistamaan aineiston tietokoneeltanne.
  1. 2 years, 7 months agoJune 26, 2020, 5:57 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
  2. 2 years, 7 months agoJune 26, 2020, 5:58 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
From
Hyttinen Sanna <sanna.hyttinen@fimea.fi> – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Subject
VS: Mitä kaikkea valtio salailee kannabiksen kohdalla [#977]
Date
June 29, 2020, 12:20 p.m.

Hei! Kiitos viestistäsi! Tietopyyntösi perusteella emme pysty yksilöimään mitä asiakirjoja pyyntösi koskee. Niiltä osin kuin "viestittely" viittaa sähköposteihin tai muuhun vastaavaan, katsotaan tällaisen virkamiesten välisen "viestittelyn" olevan viranomaisen sisäisen toiminnan asiakirjoja, joihin ei sovelleta julkisuuslakia. Ks. tästä KHO:n ratkaisu: https://www.kho.fi/fi/index/paatokset.... Tällaisia viestejä ei arkistoida. Jos tarkoitit jotain muuta kuin yllä kuvattua viestittelyä, pyydän sinua tarkentamaan pyyntöäsi. Voit myös halutessasi saattaa asian Fimean käsiteltäväksi ja saada asiasta valituskelpoisen päätöksen. Ystävällisin terveisin Sanna Hyttinen, OTM, EMA, MA, tietosuojavastaava Lakimies Puh. 029 522 3657, Matkapuh. 029 522 3657 <<sähköpostiosoite>> Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea PL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 | <<sähköpostiosoite>> | Y-tunnus 0921536-6 www.fimea.fi | sic.fimea.fi | Twitter:  @Fimea  @Siclehti Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan siinä mainitulle vastaanottajalle ja se voi sisältää lain suojaamaa tietoa, jota ei saa paljastaa ulkopuolisille. Tämän viestin kaikki luvaton käyttö, jakelu tai kopiointi on ankarasti kielletty. Jos olette saanut tämän viestin erehdyksessä, pyydämme ilmoittamaan meille asiasta välittömästi vastaamalla siihen ja poistamaan aineiston tietokoneeltanne.
  1. 2 years, 7 months agoJune 29, 2020, 12:21 p.m.: Received an email from Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.
  2. 2 years, 6 months agoJuly 11, 2020, 2:41 p.m.: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea answered partially, but denied access to all information on the grounds of n/a.