Minutes of the meetings of the European Molecular Biology Laboratory (EMBL)

Request to:
Suomen Akatemia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Dear Health Research Unit Academy of Finland, I am requesting copies of all the minutes of the meetings of the Council of the "European Molecular Biology Laboratory" (EMBL) from 2014 to 2016. ( https://www.embl.de/aboutus/general_i...) Thank you. Yours faithfully, Alba Gutiérrez Access Info Europe

Messages in this request

From
Alba Gutierrez
Subject
Minutes of the meetings of the European Molecular Biology Laboratory (EMBL) [#559]
Date
Feb. 27, 2018, 3:32 p.m.
To
Suomen Akatemia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Dear Health Research Unit Academy of Finland, I am requesting copies of all the minutes of the meetings of the Council of the "European Molecular Biology Laboratory" (EMBL) from 2014 to 2016. ( https://www.embl.de/aboutus/general_i...) Thank you. Yours faithfully, Alba Gutiérrez Access Info Europe
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Alba Gutierrez <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/559/up/6b49e5687494c2f3d81d7c7ff2609c97d3511af6/
Kind Regards, Alba Gutierrez
  1. 4 years, 9 months agoFeb. 27, 2018, 3:33 p.m.: Alba Gutierrez sent a message to Suomen Akatemia.
  2. 4 years, 8 months agoMarch 14, 2018, 2 a.m.: This request became overdue