This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Ministeriön tietopyyntöön vastaamisohje

Request to:
Oikeusministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän ohje- ja perehdytysdokumentit joiden perusteella ministeriön virkamiehet vastaa tietopyyntöihin.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Ministeriön tietopyyntöön vastaamisohje [#311]
Date
March 15, 2016, 12:19 p.m.
To
Oikeusministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän ohje- ja perehdytysdokumentit joiden perusteella ministeriön virkamiehet vastaa tietopyyntöihin.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/311/up/58b1c4e9f1bb50b8462dffd7bb2431df007b17a8/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 8 years, 3 months agoMarch 15, 2016, 12:19 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusministeriö.
From
=?utf-8?q?OM_Oikeusministeri=C3=B6?= <oikeusministerio@om.fi> – Oikeusministeriö
Subject
VS: Ministeriön tietopyyntöön vastaamisohje [#311]
Date
March 15, 2016, 1:58 p.m.
Status
Awaiting response

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Asianne on kirjattu Asiakortti OM 36/914/2016 Pyytää saada ministeriön ohjeet- ja perehdyttämisdokumentit joiden perusteella ministeriön virkamiehet vastaavat tietopyyntöihin -ja tietopalvelupäällikkö Aki Hietaselle sekä henkilöstöhallinnolle terveisin Irene Luomala ************************************************************************* Irene Luomala Kirjaaja / Registrator Valtioneuvoston hallintoyksikkö oikeusministeriön kirjaamo Kasarmikatu 25 1.puh:0295160440 PL 25 2.pöytäpuh: 09160667657 00023 Valtioneuvosto 3.Kirjaamon päivystys: 0295150320 irene.luomala(a)vnk.fi / oikeusministerio(a)om.fi Fax:0916067735 *************************************************************************
  1. 8 years, 3 months agoMarch 16, 2016, 2:41 p.m.: Received an email from Oikeusministeriö.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Ministeriön tietopyyntöön vastaamisohje [#311]
Date
June 3, 2016, 2:19 p.m.
To
Oikeusministeriö

Kiitoksia Irene Luomala, missäköhän asia menee? Ystävällisin terveisin, <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 311 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 8 years agoJune 3, 2016, 2:19 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusministeriö.
From
=?utf-8?q?OM_Oikeusministeri=C3=B6?= <oikeusministerio@om.fi> – Oikeusministeriö
Subject
VS: VS: Ministeriön tietopyyntöön vastaamisohje [#311]
Date
June 6, 2016, 9:35 a.m.

Asianne on vastattavana tietopalvelupäällikkö Aki Hietasella. Olen laittanut tiedustelunne asian vaiheesta hänelle. yt Irene Luomala
  1. 8 years agoJune 6, 2016, 9:36 a.m.: Received an email from Oikeusministeriö.