Ministeriön jääväämisohje

Request to:
Oikeusministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Halintol. 28 § luettelee virkamiehen esteellisyysperusteiden kriteerit. Pyydän dokumentit jossa ministeriö linjaa missä tilanteissa ministeriön virkamiehen tulee jäävätä itsensä, missä tilanteissa ei, mitkä käytännöt on asiallisia/tilanteenmukaisia itsensä jääväämisessä, ja millä menettelyllä vaaditaan kollegaa jääväämään itsensä.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Ministeriön jääväämisohje [#531]
Date
Feb. 7, 2018, 1:47 p.m.
To
Oikeusministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Halintol. 28 § luettelee virkamiehen esteellisyysperusteiden kriteerit. Pyydän dokumentit jossa ministeriö linjaa missä tilanteissa ministeriön virkamiehen tulee jäävätä itsensä, missä tilanteissa ei, mitkä käytännöt on asiallisia/tilanteenmukaisia itsensä jääväämisessä, ja millä menettelyllä vaaditaan kollegaa jääväämään itsensä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/531/up/afb4e89a77101d2d741d5f51831e2fb56ae13028/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 4 months agoFeb. 7, 2018, 1:48 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusministeriö.
From
=?utf-8?q?OM_Oikeusministeri=C3=B6?= <oikeusministerio@om.fi> – Oikeusministeriö
Subject
VL: Ministeriön jääväämisohje [#531]
Date
Feb. 7, 2018, 2:18 p.m.
Status
Awaiting response

Asiakortti OM 63/914/2018 Tietopyyntö; Ministeriön jääväämisohje
  1. 6 years, 4 months agoFeb. 7, 2018, 2:19 p.m.: Received an email from Oikeusministeriö.
  2. 6 years, 3 months agoFeb. 22, 2018, 1 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VL: Ministeriön jääväämisohje [#531]
Date
Feb. 22, 2018, 9:32 a.m.
To
Oikeusministeriö

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Ministeriön jääväämisohje" (7.2.2018, #531) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Huomaattehan että pyynnöillä on yksilöllinen sähköpostiosoite. Tämän pyynnön osoitteena voi käyttää <<sähköpostiosoite>> Voitte myös käyttää latauslinkkiä: https://tietopyynto.fi/r/531/up/afb4e... Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 531 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 6 years, 3 months agoFeb. 22, 2018, 9:32 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusministeriö.
From
=?utf-8?q?OM_Oikeusministeri=C3=B6?= <oikeusministerio@om.fi> – Oikeusministeriö
Subject
VS: VL: Ministeriön jääväämisohje [#531]
Date
Feb. 22, 2018, 9:49 a.m.
Attachments

Hei, Asianhallintajärjestelmän mukaan teille on vastattu hallintoyksiköstä 14.2.2018. Vastaus ohessa. Ystävällisin terveisin, Pekka Turtiainen OM kirjaamo
From
=?utf-8?q?OM_Oikeusministeri=C3=B6?= <oikeusministerio@om.fi> – Oikeusministeriö
Subject
VS: VL: Ministeriön jääväämisohje [#531]
Date
Feb. 22, 2018, 9:49 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei, Asianhallintajärjestelmän mukaan teille on vastattu hallintoyksiköstä 14.2.2018. Vastaus ohessa. Ystävällisin terveisin, Pekka Turtiainen OM kirjaamo
  1. 6 years, 3 months agoFeb. 22, 2018, 9:50 a.m.: Received an email from Oikeusministeriö.
  2. 6 years, 3 months agoFeb. 22, 2018, 9:50 a.m.: Received an email from Oikeusministeriö.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VL: Ministeriön jääväämisohje [#531]
Date
Feb. 22, 2018, 12:57 p.m.
To
Oikeusministeriö

Hyvä oikeusministeriön Hallintoyksikkö, Tämä on merkittävä löydös, ja siksi pyydän jos voitte vielä vahvistaa että tämä tosiaan on tilanne: Vieraanvaraisuudesta, eduista, lahjoista ja sivutoimista on selkeät, kattavat, seikkaperäiset ohjeet. Mutta vastapalveluksista, sukusidonnaisuuksista, taloudellisista sidonnaisuuksista, vastuutoimista (esimerkiksi organisaatioiden johtokunnissa tai hallituksissa) ja poliittisista sidonnaisuuksista ei ole muuta kuin mitä hallintol. osoittaa? Huomaattehan että pyynnöillä on yksilöllinen sähköpostiosoite. Tämän pyynnön osoitteena voi käyttää suoraa vastausta tähän viestiin tai <<sähköpostiosoite>> Voitte myös käyttää suoraa, salattua yhteyttä hyödyntävää latauslinkkiä: http://tietopyynto.fi/r/531/up/afb4e8... ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 531 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 6 years, 3 months agoFeb. 22, 2018, 12:58 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusministeriö.