Mika Salminen ja Markku Tervahauta väliset sähköpostit koskien koronatestausta

Request to:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydän saada sähköpostit Mika Salmisen ja Markku Tervahaudan välillä koskien koronatestausta / Covid19-testausta Suomessa. Pyydän saada sähköpostit koskien laboratorioita jotka käsittelevät koronatestejä Suomessa. Pyydän saada sähköpostit koskien koronatestien / Covid19 testien CT-arvoja / monistusmääriä. Kiitos.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Mika Salminen ja Markku Tervahauta väliset sähköpostit koskien koronatestausta [#1221]
Date
Feb. 10, 2021, 2:07 p.m.
To
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada sähköpostit Mika Salmisen ja Markku Tervahaudan välillä koskien koronatestausta / Covid19-testausta Suomessa. Pyydän saada sähköpostit koskien laboratorioita jotka käsittelevät koronatestejä Suomessa. Pyydän saada sähköpostit koskien koronatestien / Covid19 testien CT-arvoja / monistusmääriä. Kiitos.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
Automaattikuittaus / Automatkvittering / Automatic response
Date
Feb. 10, 2021, 2:07 p.m.
Status
Request resolved

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon lähettämänne viesti on otettu vastaan. Tämä on sähköpostijärjestelmän automaattikuittaus vastaanotetusta viestistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Kirjaamo Puh. 029 524 6110 Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki www.thl.fi<http://www.thl.fi> Ert meddelande har mottagits av Institutet för hälsa och välfärd registratorskontor. Detta svar är e-postsystemets automatsvar över ett emottaget meddelande. Institutet för hälsa och välfärd (THL) Registratorskontor Tfn 029 524 6110 Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors www.thl.fi<http://www.thl.fi> Your message has been received by the Registration Office at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) This is an automated answer from the e-mail system. Finnish Institute for Health and Welfare (THL) Registry Office Tel: +358 29 524 6110 Visitors adress: Mannerheimintie 166, Helsinki Postal adress: P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, Finland www.thl.fi<http://www.thl.fi>
  1. 2 years, 7 months agoFeb. 10, 2021, 2:07 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years, 7 months agoFeb. 10, 2021, 2:08 p.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
From
THL Kirjaamo <kirjaamo@thl.fi> – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Subject
RE: Mika Salminen ja Markku Tervahauta väliset sähköpostit koskien koronatestausta [#1221]
Date
Feb. 18, 2021, 10:45 a.m.

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , viitaten 10.2.2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) lähettämäänne asiakirjapyyntöön (THL/864/3.10.00/2021), THL ilmoittaa vastauksenaan seuraavaa: THL on käynyt läpi tietopyyntönne mukaisesti Markku Tervahaudan ja Mika Salmisen välistä sähköpostiviestittelyä. Tervahauta ja Salminen eivät ole käyneet sähköpostikeskusteluja koskien Covid-19-testausta Suomessa, koronatestejä tekeviä laboratorioita tai Covid19-testien CT-arvoja/ monistusmääriä. THL:llä ei siis ole pyytämiänne asiakirjoja. Teillä on mahdollisuus saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä sähköpostitse THL:n kirjaamoon <<sähköpostiosoite>> jolloin saatte asiasta valituskelpoisen hallintopäätöksen. Ystävällisin terveisin THL kirjaamo
  1. 2 years, 7 months agoFeb. 18, 2021, 10:46 a.m.: Received an email from Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
  2. 2 years, 5 months agoApril 28, 2021, 1:21 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request partially successful'.