This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

MetZo-projektissa tuotetut Zonation-analyysit

Request to:
Suomen metsäkeskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän MetZo-projektissa 2012 tuotetut alueelliset Zonation-analyysit.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
MetZo-projektissa tuotetut Zonation-analyysit [#631]
Date
June 30, 2018, 1:27 p.m.
To
Suomen metsäkeskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän MetZo-projektissa 2012 tuotetut alueelliset Zonation-analyysit.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 3 months agoJune 30, 2018, 1:27 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Suomen metsäkeskus.
From
asiakastuki@metsakeskus.fi – Suomen metsäkeskus
Subject
Vast: MetZo-projektissa tuotetut Zonation-analyysit [#631]
Date
July 3, 2018, 9:48 a.m.

Hei! Kiitos viestistäsi! Välitin viestisi eteenpäin Suomen metsäkeskuksen kirjaamoon: <<sähköpostiosoite>> Tässä automaattinen vastausviesti kirjaamoon toimittamisesta: Suomen metsäkeskuksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registratorskontoret vid Finlands skogscentral har mottagit ert meddelande. Suomen metsäkeskus Finlands skogscentral http://www.metsakeskus.fi/ Kirjaamo kirjaa asian ja vastaa teille mahdollisimman pian. Ystävällisin terveisin Jaana Kulmala metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Suomen metsäkeskuksen asiakastuki puh. 029 432 409 <<sähköpostiosoite>> www.metsäkeskus.fi Skogscentralens svenska kundtjänst tfn 029 432 407 <<sähköpostiosoite>> Metsään.fi - MinSkog.fi Suunnittele, asioi, löydä töille tekijä, tarjoa palveluita. Planera, hantera ärenden, hitta de som utför arbeten, erbjud tjänster. ----Alkuperäinen viesti---- Lähettäjä: < <nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: 30.6.2018 13:27:26 Kenelle: < <nimi ja sähköpostiosoite> > Otsikko: MetZo-projektissa tuotetut Zonation-analyysit [#631] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän MetZo-projektissa 2012 tuotetut alueelliset Zonation-analyysit. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>>
From
=?utf-8?q?Kirjaamo_Mets=C3=A4keskus?= <kirjaamo@metsakeskus.fi> – Suomen metsäkeskus
Subject
VS: MetZo-projektissa tuotetut Zonation-analyysit [#631]
Date
July 3, 2018, 11:40 a.m.

Hei Viestinne on vastaanotettu Suomen metsäkeskuksen kirjaamossa ja välitetty edelleen asiaa hoitavalle taholle. Asianumero(/diaarinumero) tietopyynnöllenne on 1383/08.00/2018. Ystävällisin terveisin Metsäkeskuksen kirjaamosta, Saara Riihikoski johdon sihteeri ledningens sekreterare puh. | tfn 029 432 4191, 050 4399 567 <<sähköpostiosoite>> Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral PL 40, Aleksanterinkatu 18 A (6. krs) 15111 Lahti www.metsäkeskus.fi Metsään.fi - MinSkog.fi Suunnittele, asioi, löydä töille tekijä, tarjoa palveluita. Planera, hantera ärenden, hitta de som utför arbeten, erbjud tjänster.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: MetZo-projektissa tuotetut Zonation-analyysit [#631]
Date
Aug. 29, 2018, 12:06 a.m.
To
Suomen metsäkeskus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "MetZo-projektissa tuotetut Zonation-analyysit" (30.6.2018, #631) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 46 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 631 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 2 years, 2 months agoAug. 29, 2018, 12:07 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Suomen metsäkeskus.
  2. 2 years, 1 month agoSept. 10, 2018, 2:18 p.m.: Received an email from Suomen metsäkeskus.
  3. 2 years, 1 month agoSept. 10, 2018, 2:19 p.m.: Received an email from Suomen metsäkeskus.
From
=?utf-8?b?U3lyasOkbMOkIFBlcnR0aSAoTUsp?= <pertti.syrjala@metsakeskus.fi> – Suomen metsäkeskus
Subject
VL: MetZo-projektissa tuotetut Zonation-analyysit [#631]
Date
Oct. 10, 2018, 11:02 a.m.

Hei, ensinnäkin pahoittelen kovasti asian käsittelyn viivästymistä. Valtakunnallinen zonation-aineisto on tuotettu yhteishankkeessa, johon Metsäkeskus on tuottanut metsävaratietoa. Ensimmäinen valtakunnan tasoinen analyysi tehtiin 2016 ja analyysi on päivitetty 2018. Tämä aineisto on saatavilla SYKEn avoimesta rajapinnasta. Aineiston jakelusta vastaa SYKE ja sisältöön liittyvissä kysymyksissä yhteyshenkilönä SYKEssä on Ninni Mikkonen. Jos kyse on nimenomaan vanhemmista aineistoista, niin niitä on tuotettu alueittaisina tarkasteluina eri yhteyksissä ja vastuu näistä aineistoista jakautuu eri organisaatioille sen mukaan mikä on kulloinkin vastannut aineiston koostamisesta. Ajantasaisin aineisto olisi siis kuitenkin saatavilla SYKEn avoimesta rajapinnasta: http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/... Tiedote: http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaist... yhteistyöterveisin Pertti Pertti Syrjälä päällikkö, tietopalvelut chef, informationstjänster puh. | tfn 040 744 3805 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral PL 40, 15111 Lahti, Aleksanterinkatu 18 A, 6. krs www.metsäkeskus.fi<http://www.mets... Metsään.fi Suunnittele, asioi, löydä töille tekijä, tarjoa palveluita.
  1. 2 years agoOct. 12, 2018, 5:52 p.m.: Received an email from Suomen metsäkeskus.