Metsänkäyttöilmoitusten diaariote

Request to:
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän ELY-keskuksen diaareista otteet, joista selviää metsänkäyttöilmoitukset vuodelta 2015. Dokumentin valmistumisen ajankohta, luoja, käsittelijä, hyväksyjä, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Metsänkäyttöilmoitusten diaariote [#307]
Date
March 11, 2016, 2:07 p.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän ELY-keskuksen diaareista otteet, joista selviää metsänkäyttöilmoitukset vuodelta 2015. Dokumentin valmistumisen ajankohta, luoja, käsittelijä, hyväksyjä, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/307/up/7a111ce9d8a89fde2941d26f40f776eede91d5cf/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 8 years, 2 months agoMarch 11, 2016, 2:07 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
VS: Metsänkäyttöilmoitusten diaariote [#307]
Date
March 11, 2016, 2:12 p.m.
Status
Awaiting response

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registratorskontoret vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Southwest Finland.  Asiakirjat voi toimittaa turvallisesti myös verkossa. Tutustu sähköisiin asiointipalveluihimme.  Handlingar kan också lämnas in säkert via nätet. Bekanta dig med våra elektroniska tjänster.
  1. 8 years, 2 months agoMarch 14, 2016, 9:38 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Metsänkäyttöilmoitusten diaariote [#307]
Date
May 31, 2016, 5:04 p.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Metsänkäyttöilmoitusten diaariote" (11.3.2016, #307) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 68 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 307 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 7 years, 12 months agoMay 31, 2016, 5:04 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.