metsänkäyttöilmoitus

Request to:
Suomen metsäkeskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Hei haluaisin saada janakkalan alueelta tyry, jokimaa sekä löyttymäki vuonna 2019 jätettyjen yksityisten metsänomistajien metsänkäyttöilmoitusten tiedot sähköpostin liitetiedostona tai paperisena versioina postitse.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
metsänkäyttöilmoitus [#878]
Date
Dec. 15, 2019, 5:31 p.m.
To
Suomen metsäkeskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei haluaisin saada janakkalan alueelta tyry, jokimaa sekä löyttymäki vuonna 2019 jätettyjen yksityisten metsänomistajien metsänkäyttöilmoitusten tiedot sähköpostin liitetiedostona tai paperisena versioina postitse.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 10 months, 2 weeks agoDec. 15, 2019, 5:34 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Suomen metsäkeskus.
From
=?utf-8?q?Niskanen_Yrj=C3=B6?= <yrjo.niskanen@metsakeskus.fi> – Suomen metsäkeskus
Subject
Metsätietopyyntönne asia 3613 VL:: metsänkäytt= F6ilmoitus [#878]
Date
Dec. 18, 2019, 3:28 p.m.
Status
Request resolved

<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> Hei, Tietopyynnössä mainitsemanne aineisto on vapaasti katseltavissa tai ladattavissa osoitteessa: https://metsakeskus.maps.arcgis.com/a... https://www.metsaan.fi/paikkatietoain... https://www.metsaan.fi/rajapinnat https://www.metsaan.fi/julkisten-ympa... Mikäli haluatte yksityiskohtaisempaa avointa tietoa, pyydän ilmoittamaan asiasta. On todennäköistä, että tiedon erillinen poiminta vaatii Metsäkeskuksessa lisätoimenpiteitä, joista aiheutuu luovutuksensaajalle maksu MMM vuoden 2018 tai 2019 asetuksen mukaisesti. Mikäli pyyntönne koskee myös henkilötietoja, pyydän tekemään tietopyynnön käyttäen lomaketta: https://www.metsakeskus.fi/sites/defa... ja perehtymään huolella lomakkeen täyttöohjeisiin. Yrjö Niskanen Yrjö Niskanen hankehallinnon asiantuntija Suomen metsäkeskus puh. 0400 653 863 yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi Olavinkatu 60 F 23, 57100 Savonlinna
  1. 10 months, 1 week agoDec. 18, 2019, 3:29 p.m.: Received an email from Suomen metsäkeskus.
  2. 5 months, 4 weeks agoMay 1, 2020, 3:49 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.