This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Metsälain tulkinnasta liittyen suojeluun purojen ja norojen varsilla

Request to:
Suomen metsäkeskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Suomen Metsäkeskus päivitti metsälain kymmenennen pykälän tulkintaa, jonka seurauksena 8700 hehtaaria suojelualueita väitetysti putosi suojelun ulkopuolelle. https://suomenluonto.fi/uutiset/metsa... Pyydän diaariotteen asiaan liittyvistä asiakirjoista. Pyydän aiemman kyseisen tulkinnan päätösdokumentit ja uuden tulkinnan päätösdokumentit.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Metsälain tulkinnasta liittyen suojeluun purojen ja norojen varsilla [#859]
Date
Nov. 7, 2019, 11:12 a.m.
To
Suomen metsäkeskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Suomen Metsäkeskus päivitti metsälain kymmenennen pykälän tulkintaa, jonka seurauksena 8700 hehtaaria suojelualueita väitetysti putosi suojelun ulkopuolelle. https://suomenluonto.fi/uutiset/metsalain<< Osoite poistettu >>tulkinnan<< Osoite poistettu >>muutos<< Osoite poistettu >>vesitti<< Osoite poistettu >>luontolahjan<< Osoite poistettu >>100<< Osoite poistettu >>vuotiaalle<< Osoite poistettu >>suomelle/ Pyydän diaariotteen asiaan liittyvistä asiakirjoista. Pyydän aiemman kyseisen tulkinnan päätösdokumentit ja uuden tulkinnan päätösdokumentit. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 11 months, 3 weeks agoNov. 7, 2019, 11:13 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Suomen metsäkeskus.
From
=?utf-8?q?Mets=C3=A4keskus_asiakastuki?= <asiakastuki@metsakeskus.fi> – Suomen metsäkeskus
Subject
VS: Metsälain tulkinnasta liittyen suojeluun purojen ja norojen varsilla [#859]
Date
Nov. 7, 2019, 12:25 p.m.

Suomen metsäkeskuksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registratorskontoret vid Finlands skogscentral har mottagit ert meddelande. Suomen metsäkeskus Finlands skogscentral http://www.metsakeskus.fi/ << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >>Alkuperäinen viesti<< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Lähetetty: 7. marraskuuta 2019 11:13 Vastaanottaja: Metsäkeskus asiakastuki <<nimi ja sähköpostiosoite>> Aihe: Metsälain tulkinnasta liittyen suojeluun purojen ja norojen varsilla [#859] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Suomen Metsäkeskus päivitti metsälain kymmenennen pykälän tulkintaa, jonka seurauksena 8700 hehtaaria suojelualueita väitetysti putosi suojelun ulkopuolelle. https://suomenluonto.fi/uutiset/metsa... Osoite poistettu >>tulkinnan<< Osoite poistettu >>muutos<< Osoite poistettu >>vesitti<< Osoite poistettu >>luontolahjan<< Osoite poistettu >>100<< Osoite poistettu >>vuotiaalle<< Osoite poistettu >>suomelle/ Pyydän diaariotteen asiaan liittyvistä asiakirjoista. Pyydän aiemman kyseisen tulkinnan päätösdokumentit ja uuden tulkinnan päätösdokumentit. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
  1. 11 months, 3 weeks agoNov. 7, 2019, 12:26 p.m.: Received an email from Suomen metsäkeskus.