Merikarttojen 11.9.2015 solmittu kustannussopimus

Request to:
Liikennevirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän John Nurminen Marine kanssa 11.9.2015 solmitun merikarttojen kustannussopimuksen sekä siihen liittyvä hankintailmoitus-, liite-, ja päätösdokumentit.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Merikarttojen 11.9.2015 solmittu kustannussopimus [#269]
Date
Feb. 1, 2016, 1:36 p.m.
To
Liikennevirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän John Nurminen Marine kanssa 11.9.2015 solmitun merikarttojen kustannussopimuksen sekä siihen liittyvä hankintailmoitus-, liite-, ja päätösdokumentit.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 7 years, 1 month agoFeb. 1, 2016, 1:36 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Merikarttojen 11.9.2015 solmittu kustannussopimus [#269]
Date
Feb. 16, 2016, 2:28 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Merikarttojen 11.9.2015 solmittu kustannussopimus" (1.2.2016, #269) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Asiassa on myös pyydetty 1.2.2016 valituskelpoinen päätös, eli myös päätös on kaksi päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 269 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 7 years, 1 month agoFeb. 16, 2016, 2:28 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: Merikarttojen 11.9.2015 solmittu kustannussopimus [#269]
Date
March 6, 2016, 5:36 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Mikä on tietopyyntööni "Merikarttojen 11.9.2015 solmittu kustannussopimus" diaarinumero? Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 269 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 7 years agoMarch 6, 2016, 5:36 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: Re: Merikarttojen 11.9.2015 solmittu kustannussopimus [#269]
Date
March 7, 2016, 9:30 a.m.
Status
Request resolved

kirjattu LIVI/607/01.03.01/2016. Terveisin Liikenneviraston kirjaamo Liikennevirasto on siirtynyt asiakirjojen sähköiseen säilyttämiseen asiankäsittelyjärjestelmään tallennettujen asiakirjojen osalta. Lue miten tämä vaikuttaa juuri sinun toimintaasi.
  1. 7 years agoMarch 14, 2016, 9:37 a.m.: Received an email from Liikennevirasto.
  2. 7 years agoMarch 16, 2016, 4:08 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
On March 16, 2016, 4:08 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Toimitettu http://tietopyynto.fi/r/248 yhteydessä https://tietopyynto.fi/files/foi/817/...