This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Mechelininkadun liikennevalojen YKaavio-määrittelyt

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän Mechelininkadun ja Runeberginkadun liikennevalojen ajantasaiset YKaavio-määrittelytiedostot.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Mechelininkadun liikennevalojen YKaavio<< Osoite poistettu >>määrittelyt [#893]
Date
Jan. 23, 2020, 9:45 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi<< Osoite poistettu >>sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän Mechelininkadun ja Runeberginkadun liikennevalojen ajantasaiset YKaavio<< Osoite poistettu >>määrittelytiedostot. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls<< Osoite poistettu >>, .csv<< Osoite poistettu >>, .sql<< Osoite poistettu >>, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf<< Osoite poistettu >>, .ppt tai pdf/a<< Osoite poistettu >>muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web<< Osoite poistettu >>sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >><< Osoite poistettu >> Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö<< Osoite poistettu >>portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 10 months agoJan. 23, 2020, 9:46 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 23, 2020, 9:48 p.m.

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 2 years, 10 months agoJan. 23, 2020, 9:49 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020<< Osoite poistettu >>000892/Helsingin kaupunki
Date
Jan. 24, 2020, 9:48 a.m.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC " << Osoite poistettu >> //W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font << Osoite poistettu >> family: Arial; font << Osoite poistettu >> size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Mechelininkadun ja Runeberginkadun liikennevalojen ajantasaiset YKaavio << Osoite poistettu >> määrittelytiedostot, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2020 << Osoite poistettu >> 000892.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
  1. 2 years, 10 months agoJan. 24, 2020, 9:49 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Ojala Kirsi <kirsi.ojala@hel.fi> – Helsinki
Subject
Mechelininkadun liikennevalojen YKaavio<< Osoite poistettu >>määrittelyt [#893]
Date
Jan. 27, 2020, 10:30 a.m.
Attachments

Hei, Olet pyytänyt 23.1.2020 Mechelininkadun ja Runeberginkadun liikennevalojen ajantasaiset YKaavio << Osoite poistettu >> tiedostot. Liitteenä on suunnittelutyön apuna käytettävät liikennevalojen yhteenkytkentäkaaviot jotka eivät ole virallisia dokumentteja. Ajoituskaaviot eivät välttämättä ole ajantasaisia, koska käyttöönoton jälkeen liikennevalojen ajoituksiin tehdään muutoksia vielä maastokäyntien jälkeen sekä palautteiden perusteella. Ajoituskaavioista saa kuitenkin käsityksen miten liikennevalot on suunniteltu toimimaan yhteenkytkennässä. Kaaviossa on mukana myös liikennevalo << Osoite poistettu >>ohjelmia joita ei normaalitilanteissa käytetä. Tiedostot on nimetty kadun sekä liikennevaloristeyksien numeron mukaan. Joukkoliikenne << Osoite poistettu >>etuudet lyhentävät, pidentävät tai siirtävät vihreää aikaa. Kaduilla, joilla on paljon raitiovaunu<< Osoite poistettu >> ja bussiliikennettä, ja joilla on liikennevaloetuuksia käytössä, yhteenkytkentä toteutuu etenkin ruuhka<< Osoite poistettu >>aikana melko harvoin puhtaasti suunnitellulla tavalla. Joukkoliikenne<< Osoite poistettu >> etuuksien vaikutusta ei yhteenkytkentäkaavioissa ole esitetty. Liikennevaloristeyksien numeroinnit löytyvät liitteenä olevasta risteyskartasta. Tiedostoa voi tarkastella liikennevalot.info sivulta löytyvällä YKaavio 3 ohjelmalla. Ohjelma toimii Chrome sekä Opera selaimilla. Linkki: http://www.liikennevalot.info/ykgraph... Jos ohjelman tukemia selaimia ei ole käytössä voi sivulta ladata ilmaisen YKaavio2 << Osoite poistettu >> ohjelman. Linkki: http://www.liikennevalot.info/ykaavio Ystävällisin terveisin Kirsi Ojala liikenneteknikko Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuus Liikenne << Osoite poistettu >> ja katusuunnittelupalvelu Liikenteenhallintayksikkö PL 58214 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  1. 2 years, 10 months agoJan. 27, 2020, 10:32 a.m.: Received an email from Helsinki.