Markkinointi suunnitelma

Request to:
Pukkila
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän email osoitteeseeni lähetettäväksi Pirjo Lokan Pukkilan kunnalle tekemänsä markkinointi suunnitelman tontti myyntiä varten. Tästä suunnitelman tekemisestä on kulunut N.3-4vuotta.

Messages in this request

From
Kimmo Mikkola
Subject
Markkinointi suunnitelma [#1074]
Date
Sept. 27, 2020, 10:06 p.m.
To
Pukkila
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän email osoitteeseeni lähetettäväksi Pirjo Lokan Pukkilan kunnalle tekemänsä markkinointi suunnitelman tontti myyntiä varten. Tästä suunnitelman tekemisestä on kulunut N.3-4vuotta.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Kimmo Mikkola <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Kimmo Mikkola << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Kimmo Mikkola
  1. 2 years, 4 months agoSept. 27, 2020, 10:11 p.m.: Kimmo Mikkola sent a message to Pukkila.
From
Anita Lipsanen <anita.lipsanen@pukkila.fi> – Pukkila
Subject
VS: Alfa tv [#1076]
Date
Sept. 28, 2020, 12:43 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, viesti vastaanotettu ja välitetty eteenpäin. Ystävällisin terveisin Anita Lipsanen Lähettäjä: Pukkilan kunta Lähetetty: maanantai 28. syyskuuta 2020 12.35 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> Aihe: VL: Alfa tv [#1076] Onnin palvelupiste Pukkilan kunta Hyvinvointikeskus Onni Onnintie 3, 07560 Pukkila 040 152 0460 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> ________________________________ Lähettäjä: Kimmo Mikkola <<nimi ja sähköpostiosoite >> Lähetetty: sunnuntai 27. syyskuuta 2020 22.24 Vastaanottaja: Pukkilan kunta < <nimi ja sähköpostiosoite >> Aihe: Alfa tv [#1076] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän lähettämään email osoiteeseeni <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > pukkilan kunnan ja Alfa tv:n välisen sopimuksen. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Kimmo Mikkola <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Postiosoite: Kimmo Mikkola << Osoite poistettu >>
  1. 2 years, 4 months agoSept. 28, 2020, 12:44 p.m.: Received an email from Pukkila.
From
Anita Lipsanen <anita.lipsanen@pukkila.fi> – Pukkila
Subject
VS: Koulukuljetus sopimukset [#1075]
Date
Sept. 28, 2020, 12:44 p.m.

Hei, viesti vastaanotettu ja välitetty eteenpäin. Ystävällisin terveisin Anita Lipsanen Lähettäjä: Pukkilan kunta Lähetetty: maanantai 28. syyskuuta 2020 12.36 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> Aihe: VL: Koulukuljetus sopimukset [#1075] Onnin palvelupiste Pukkilan kunta Hyvinvointikeskus Onni Onnintie 3, 07560 Pukkila 040 152 0460 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> ________________________________ Lähettäjä: Kimmo Mikkola <<nimi ja sähköpostiosoite >> Lähetetty: sunnuntai 27. syyskuuta 2020 22.20 Vastaanottaja: Pukkilan kunta < <nimi ja sähköpostiosoite >> Aihe: Koulukuljetus sopimukset [#1075] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän toimittamaan kunnan 2020 tekemät koulukujetus sopimukset email osoiteeseni <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Kimmo Mikkola <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Postiosoite: Kimmo Mikkola << Osoite poistettu >>
  1. 2 years, 4 months agoSept. 28, 2020, 12:45 p.m.: Received an email from Pukkila.
From
Anita Lipsanen <anita.lipsanen@pukkila.fi> – Pukkila
Subject
VS: Markkinointi suunnitelma [#1074]
Date
Sept. 28, 2020, 12:45 p.m.

Hei, viesti vastaanotettu ja välitetty eteenpäin. Ystävällisin terveisin Anita Lipsanen Lähettäjä: Pukkilan kunta Lähetetty: maanantai 28. syyskuuta 2020 12.37 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> Aihe: VL: Markkinointi suunnitelma [#1074] Onnin palvelupiste Pukkilan kunta Hyvinvointikeskus Onni Onnintie 3, 07560 Pukkila 040 152 0460 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> ________________________________ Lähettäjä: Kimmo Mikkola <<nimi ja sähköpostiosoite >> Lähetetty: sunnuntai 27. syyskuuta 2020 22.10 Vastaanottaja: Pukkilan kunta < <nimi ja sähköpostiosoite >> Aihe: Markkinointi suunnitelma [#1074] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän email osoitteeseeni lähetettäväksi Pirjo Lokan Pukkilan kunnalle tekemänsä markkinointi suunnitelman tontti myyntiä varten. Tästä suunnitelman tekemisestä on kulunut N.3-4vuotta. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Kimmo Mikkola <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Postiosoite: Kimmo Mikkola << Osoite poistettu >>
  1. 2 years, 4 months agoSept. 28, 2020, 12:46 p.m.: Received an email from Pukkila.