mäntsälän kaupunkipyöriä koskeva sopimus vuodelle 2020 hintatietoineen ja kuka on sopimuksen tehnyt

Request to:
Mäntsälä
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
sopimuksen vuosihinta vuodelta 2020

Messages in this request

From
Tero Toivonen
Subject
mäntsälän kaupunkipyöriä koskeva sopimus vuodelle 2020 hintatietoineen ja kuka on sopimuksen tehnyt [#1077]
Date
Sept. 28, 2020, 10:47 p.m.
To
Mäntsälä
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
sopimuksen vuosihinta vuodelta 2020
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Tero Toivonen <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Tero Toivonen << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Tero Toivonen
  1. 2 years, 4 months agoSept. 28, 2020, 10:49 p.m.: Tero Toivonen sent a message to Mäntsälä.
From
Palvelupiste <palvelupiste@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
VS: mäntsälän kaupunkipyöriä koskeva sopimus vuodelle 2020 hintatietoineen ja kuka on sopimuksen tehnyt [#1077]
Date
Sept. 29, 2020, 2:28 p.m.

Hei, viesti vastaanotettu ja tietopyyntö otettu käsittelyyn, dnro 336/02.08.00/2020. Terveisin Mäntsälän kunnan kirjaamo
From
Palvelupiste <palvelupiste@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
VS: mäntsälän kaupunkipyöriä koskeva sopimus vuodelle 2020 hintatietoineen ja kuka on sopimuksen tehnyt [#1077]
Date
Sept. 29, 2020, 2:28 p.m.
Status
Request resolved

Hei, viesti vastaanotettu ja tietopyyntö otettu käsittelyyn, dnro 336/02.08.00/2020. Terveisin Mäntsälän kunnan kirjaamo
From
Palvelupiste <palvelupiste@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
VS: mäntsälän kaupunkipyöriä koskeva sopimus vuodelle 2020 hintatietoineen ja kuka on sopimuksen tehnyt [#1077]
Date
Sept. 30, 2020, 7:37 a.m.

Hei, viesti vastaanotettu ja tietopyyntö otettu käsittelyyn, dnro 336/02.08.00/2020. Terveisin Mäntsälän kunnan kirjaamo
From
=?utf-8?b?TcOkbnRzw6Rsw6RuIGtpcmphYW1v?= <kirjaamo@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
mäntsälän kaupunkipyöriä koskeva sopimus vuodelle 2020 hintatietoineen ja kuka on sopimuksen tehnyt [#1077]
Date
Sept. 30, 2020, 8 a.m.

Hei, tietopyyntö kirjattu ja otettu käsittelyyn, dnro 336/02.08.00/2020 T: Mäntsälän kunnan kirjaamo
From
=?utf-8?b?TcOkbnRzw6Rsw6RuIGtpcmphYW1v?= <kirjaamo@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
VS: mäntsälän kaupunkipyöriä koskeva sopimus vuodelle 2020 hintatietoineen ja kuka on sopimuksen tehnyt [#1077]
Date
Sept. 30, 2020, 8:58 a.m.
Attachments

Hei, sopimus ohessa. T: Mäntsälän kunnan kirjaamo
From
=?utf-8?b?TcOkbnRzw6Rsw6RuIGtpcmphYW1v?= <kirjaamo@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
VS: mäntsälän kaupunkipyöriä koskeva sopimus vuodelle 2020 hintatietoineen ja kuka on sopimuksen tehnyt [#1077]
Date
Sept. 30, 2020, 8:58 a.m.
Attachments

Hei, sopimus ohessa. T: Mäntsälän kunnan kirjaamo
  1. 2 years, 3 months agoSept. 30, 2020, 10:27 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
  2. 2 years, 3 months agoSept. 30, 2020, 10:27 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
  3. 2 years, 3 months agoSept. 30, 2020, 10:27 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
  4. 2 years, 3 months agoSept. 30, 2020, 10:27 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
  5. 2 years, 3 months agoSept. 30, 2020, 10:28 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
  6. 2 years, 3 months agoSept. 30, 2020, 10:28 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
  7. 2 years, 3 months agoSept. 30, 2020, 4:21 p.m.: Tero Toivonen set status to 'Tietopyyntö onnistui'.