Mäntsälän ja Pornaisten muisti ry:n avustukset Mäntsälän kunnalta

Request to:
Mäntsälä
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän saada nähtäväksi kaikki Mäntsälän ja Pornaisten muisti RY:n avustuksiin liittyvä aineisto vuosilta 2015-2020 : Kirjanpito, vuosiselvitykset mukaan lukien tilintarkastajan raportit avustusten käytöstä , tilintarkastuskertomukset kirjanpidon suhteen, mahdolliset tarkastuspyynnöt- ja raportit Mäntsälän kunnan suunnasta, huomautukset Mäntsälän ja Pornaisten muisti RY:n suuntaan. Lisäksi 11.05.2020 kunnanhallituksen käsittelyssä ollut tausta-aineisto. Kaikki päätöksenteon tuki- ja päätösaineisto vuosilta 2015-2020. Mahdolliset suorat maksut vuokrien tai muiden kulujen suhteen ulkopuolisille toimijoille. Henkilöt, jotka ovat osallistuneet myönnettyjen avustusten myöntämiseen. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Mäntsälän ja Pornaisten muisti ry:n avustukset Mäntsälän kunnalta [#1097]
Date
Oct. 22, 2020, 7:14 p.m.
To
Mäntsälä
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada nähtäväksi kaikki Mäntsälän ja Pornaisten muisti RY:n avustuksiin liittyvä aineisto vuosilta 2015-2020 : Kirjanpito, vuosiselvitykset mukaan lukien tilintarkastajan raportit avustusten käytöstä , tilintarkastuskertomukset kirjanpidon suhteen, mahdolliset tarkastuspyynnöt- ja raportit Mäntsälän kunnan suunnasta, huomautukset Mäntsälän ja Pornaisten muisti RY:n suuntaan. Lisäksi 11.05.2020 kunnanhallituksen käsittelyssä ollut tausta-aineisto. Kaikki päätöksenteon tuki- ja päätösaineisto vuosilta 2015-2020. Mahdolliset suorat maksut vuokrien tai muiden kulujen suhteen ulkopuolisille toimijoille. Henkilöt, jotka ovat osallistuneet myönnettyjen avustusten myöntämiseen. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 years, 4 months agoOct. 22, 2020, 7:14 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Mäntsälä.
From
=?utf-8?b?TcOkbnRzw6Rsw6RuIGtpcmphYW1v?= <kirjaamo@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
Mäntsälän ja Pornaisten muisti ry:n avustukset Mäntsälän kunnalta [#1097]
Date
Oct. 23, 2020, 9:06 a.m.
Status
Request resolved

Hei, viesti vastaanotettu käsittelyyn, dnro 370/07.01.04/2020. Terveisin Mäntsälän kirjaamo
  1. 3 years, 4 months agoOct. 23, 2020, 9:07 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
  2. 3 years, 4 months agoOct. 24, 2020, 1:01 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
=?utf-8?b?TcOkbnRzw6Rsw6RuIGtpcmphYW1v?= <kirjaamo@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
Date
Nov. 5, 2020, 11:19 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, ohessa vastaus tietopyyntöönne liitetiedostoina. Terveisin Mäntsälän kunnan kirjaamo
  1. 3 years, 3 months agoNov. 5, 2020, 11:20 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
  2. 3 years, 3 months agoNov. 6, 2020, 6:45 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.