Malmin lentokentästä luopumisen perustelut 2014

Request to:
Liikenne- ja viestintäministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän nähtäväksi ne viralliset dokumentit, joihin liikenneministeri Merja Kyllösen v. 2014 esittämät perustelut Malmin lentokentän lakkauttamiseksi perustuivat. Ministeri Kyllönen perusteli lakkauttamista mm. seuraavilla väitteillä: 1) Helsingin kaupunki tarvitsee rakennusmaata nimenomaan Malmin lentokentän alueelta. - Helsingin kaupungilla oli ja on parempaa rakennusmaata riittävästi muualla. Malmin lentokentän pohja on hyllyvää, myrkyllistä ja syövyttävää sufiittisavea, jonka tuenta aiheuttaisi kohtuuttomat päästöt ja kustannukset. 2) Ei kannata ylläpitää lentokenttää vain 70 harrastelentäjää varten. - Malmin lentokentän harrastelentäjien määrä oli ja on todellisuudessa 700, mutta heidänkin osuutensa lentokentän operaatioista on vain 10-20%. Väitteessä esitetyn 70 harrastajan osuus operaatioista on siis vain 1-2%, eli väitteessä jätetään huomiotta 98-99 kentän operaatoista. Käytännössä jätetään huomiotta siis kentän koko toiminta. 3) Malmin lentokentän toiminta on kannattamatonta. - Malmin lentokenttä oli ja on Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä. Se ei saa julkista tukea, vaan päinvastoin maksaa vuokraa Helsigin kaupungille. Kenttä on välttämätön Suomen yleisilmailun kannalta. Useissa muissa maissa pidetään yleisilmaillukenttää tarpeellisena pääkaupungissa. 4) Korvaava lentokenttä harrastajille kyllä löytyy. - Korvaavaa kenttää - jonka kapasitetti todellisuudessa riittää tarvittaville operaatioille ja joka palvelisi pääkaupunkiseudun yleisilmailun ja lentokoulutuksen tarpeita - on etsitty vuosikausia, sitä löytämättä. Päätöksenteon ja ministerin toiminnan tulee perustua tosiasioihin. Olen pyytänyt kansanedustaja Kyllöseltä vastausta näihin kysymyksiin, sitä kuitenkaan saamatta. Siksi pyydän nähtäväksi ne viralliset dokumentit, joihin ent. ministeri Kyllösen em. perustelut perustuvat.

Messages in this request

From
Kurt Ristniemi
Subject
Malmin lentokentästä luopumisen perustelut 2014 [#929]
Date
Feb. 27, 2020, 1:30 p.m.
To
Liikenne- ja viestintäministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän nähtäväksi ne viralliset dokumentit, joihin liikenneministeri Merja Kyllösen v. 2014 esittämät perustelut Malmin lentokentän lakkauttamiseksi perustuivat. Ministeri Kyllönen perusteli lakkauttamista mm. seuraavilla väitteillä: 1) Helsingin kaupunki tarvitsee rakennusmaata nimenomaan Malmin lentokentän alueelta. - Helsingin kaupungilla oli ja on parempaa rakennusmaata riittävästi muualla. Malmin lentokentän pohja on hyllyvää, myrkyllistä ja syövyttävää sufiittisavea, jonka tuenta aiheuttaisi kohtuuttomat päästöt ja kustannukset. 2) Ei kannata ylläpitää lentokenttää vain 70 harrastelentäjää varten. - Malmin lentokentän harrastelentäjien määrä oli ja on todellisuudessa 700, mutta heidänkin osuutensa lentokentän operaatioista on vain 10-20%. Väitteessä esitetyn 70 harrastajan osuus operaatioista on siis vain 1-2%, eli väitteessä jätetään huomiotta 98-99 kentän operaatoista. Käytännössä jätetään huomiotta siis kentän koko toiminta. 3) Malmin lentokentän toiminta on kannattamatonta. - Malmin lentokenttä oli ja on Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä. Se ei saa julkista tukea, vaan päinvastoin maksaa vuokraa Helsigin kaupungille. Kenttä on välttämätön Suomen yleisilmailun kannalta. Useissa muissa maissa pidetään yleisilmaillukenttää tarpeellisena pääkaupungissa. 4) Korvaava lentokenttä harrastajille kyllä löytyy. - Korvaavaa kenttää - jonka kapasitetti todellisuudessa riittää tarvittaville operaatioille ja joka palvelisi pääkaupunkiseudun yleisilmailun ja lentokoulutuksen tarpeita - on etsitty vuosikausia, sitä löytämättä. Päätöksenteon ja ministerin toiminnan tulee perustua tosiasioihin. Olen pyytänyt kansanedustaja Kyllöseltä vastausta näihin kysymyksiin, sitä kuitenkaan saamatta. Siksi pyydän nähtäväksi ne viralliset dokumentit, joihin ent. ministeri Kyllösen em. perustelut perustuvat.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Kurt Ristniemi <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Kurt Ristniemi << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Kurt Ristniemi
  1. 4 years, 3 months agoFeb. 27, 2020, 1:31 p.m.: Kurt Ristniemi sent a message to Liikenne- ja viestintäministeriö.