Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet

Pyynnön vastaanottaja:
Siuntio
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui osittain
Pyynnön yhteenveto
Voitteko julkaista lain vaatimat luottamushenkilöiden ja johtavien virkamiesten sidonnaisuudet?

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet [#478]
Päivämäärä
9. lokakuuta 2017 kello 12.27
Vastaanottaja
Siuntio
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Voitteko julkaista lain vaatimat luottamushenkilöiden ja johtavien virkamiesten sidonnaisuudet?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/478/up/6f503cfc487e0255f0a14cb9ff26309891e6ded6/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten9. lokakuuta 2017 kello 12.28: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Siuntio.
Kello 10. lokakuuta 2017 kello 15.44 käyttäjä Mikko Malmgren kirjoitti:

Vastaus "Moi, Kiitos "etunimi" pyynnöstä. Koonti on työn alla ja nämä laitetaan internettiin lähipäivinä. Ulla: Ilmoitatko "etunimi" "sukunimi":lle tästä julkaisusta, ...

Vastaus

"Moi,

Kiitos "etunimi" pyynnöstä. Koonti on työn alla ja nämä laitetaan internettiin lähipäivinä.

Ulla: Ilmoitatko "etunimi" "sukunimi":lle tästä julkaisusta, jos olen ehtinyt jäädä lomalle(to) ennen kuin tämä valmistuu.

n

Parhain terveisin / Med vänliga hälsningar

Niko Kannisto
Siuntion kunta/Sjundeå kommun
hallintojohtaja/förvaltningsdirektör,
Puistopolku 1 / Parkstigen 1
02580 Siuntio / Sjundeå
puh. /tel. +358503860800
niko.kannisto@siuntio.fi"

Kello 11. lokakuuta 2017 kello 14.33 käyttäjä Mikko Malmgren kirjoitti:

"Hei, Ilmoitukset on nyt julkaistu kunnan internetsivuilla kohdassa hallinto ja päätöksenteko ja siinä kohta sidonnaisuudet Niko Lähetetty Windows Phonesta"

"Hei,

Ilmoitukset on nyt julkaistu kunnan internetsivuilla kohdassa hallinto ja päätöksenteko ja siinä kohta sidonnaisuudet

Niko

Lähetetty Windows Phonesta"

Lähettäjä
Niko Kannisto <> – Siuntio
Otsikko
Ok
Päivämäärä
11. lokakuuta 2017
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Viesti lisätty kommenttiin.
  1. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten17. lokakuuta 2017 kello 15.50: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lisäsi vastauksen, joka oli vastaanotettu paperipostilla.
  2. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten17. lokakuuta 2017 kello 15.51: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Request partially successful'.