Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet

Request to:
Siuntio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Voitteko julkaista lain vaatimat luottamushenkilöiden ja johtavien virkamiesten sidonnaisuudet?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet [#478]
Date
Oct. 9, 2017, 12:27 p.m.
To
Siuntio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Voitteko julkaista lain vaatimat luottamushenkilöiden ja johtavien virkamiesten sidonnaisuudet?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/478/up/6f503cfc487e0255f0a14cb9ff26309891e6ded6/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 6 months agoOct. 9, 2017, 12:28 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Siuntio.
On Oct. 10, 2017, 3:44 p.m., Mikko Malmgren wrote:

Vastaus "Moi, Kiitos "etunimi" pyynnöstä. Koonti on työn alla ja nämä laitetaan internettiin lähipäivinä. Ulla: Ilmoitatko "etunimi" "sukunimi":lle tästä julkaisusta, ...

Vastaus

"Moi,

Kiitos "etunimi" pyynnöstä. Koonti on työn alla ja nämä laitetaan internettiin lähipäivinä.

Ulla: Ilmoitatko "etunimi" "sukunimi":lle tästä julkaisusta, jos olen ehtinyt jäädä lomalle(to) ennen kuin tämä valmistuu.

n

Parhain terveisin / Med vänliga hälsningar

Niko Kannisto
Siuntion kunta/Sjundeå kommun
hallintojohtaja/förvaltningsdirektör,
Puistopolku 1 / Parkstigen 1
02580 Siuntio / Sjundeå
puh. /tel. +358503860800
niko.kannisto@siuntio.fi"

On Oct. 11, 2017, 2:33 p.m., Mikko Malmgren wrote:

"Hei, Ilmoitukset on nyt julkaistu kunnan internetsivuilla kohdassa hallinto ja päätöksenteko ja siinä kohta sidonnaisuudet Niko Lähetetty Windows Phonesta"

"Hei,

Ilmoitukset on nyt julkaistu kunnan internetsivuilla kohdassa hallinto ja päätöksenteko ja siinä kohta sidonnaisuudet

Niko

Lähetetty Windows Phonesta"

From
Niko Kannisto <> – Siuntio
Subject
Ok
Date
Oct. 11, 2017
Status
Request resolved

Viesti lisätty kommenttiin.
  1. 6 years, 6 months agoOct. 17, 2017, 3:50 p.m.: << Name Not Public >> added a reply that was received via snail mail.
  2. 6 years, 6 months agoOct. 17, 2017, 3:51 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request partially successful'.