Luonnonsuojelualueiden käyttöilmoitusten diaariote vuosilta 2013 ja 2014

Request to:
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request was withdrawn
Summary of Request
Pyydän Varsinais-Suomen ELY-keskuksen diaareista otteet, joista selviää Luonnonsuojelualueiden käyttöilmoitukset vuosilta 2013 ja 2014. Dokumentin valmistumisen ajankohta, luoja, käsittelijä, hyväksyjä, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Muistutan, että elinkeinonharjoittajan asiointi julkishallinnon kanssa on julkista, joten elinkeinonharjoittajien henkilötietojen luovuttaminen ei ole ongelmallista ilman Julkl. 24 § 20 momentin mukaista luokitteluperustetta yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta. Pyydän toimittamaan julkiset tiedot, tai julkiset osat näistä tiedoista. Mahdolliset liike- tai ammattisalaisuudet pyydän peittämään tai mustaamaan aineistosta. Pyydän toimittamaan aineiston sähköisessä muodossa, mieluiten avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa, tai ainakin muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa, sähköpostin liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Luonnonsuojelualueiden käyttöilmoitusten diaariote vuosilta 2013 ja 2014 [#174]
Date
Jan. 17, 2015, 5:06 p.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän Varsinais-Suomen ELY-keskuksen diaareista otteet, joista selviää Luonnonsuojelualueiden käyttöilmoitukset vuosilta 2013 ja 2014. Dokumentin valmistumisen ajankohta, luoja, käsittelijä, hyväksyjä, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Muistutan, että elinkeinonharjoittajan asiointi julkishallinnon kanssa on julkista, joten elinkeinonharjoittajien henkilötietojen luovuttaminen ei ole ongelmallista ilman Julkl. 24 § 20 momentin mukaista luokitteluperustetta yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta. Pyydän toimittamaan julkiset tiedot, tai julkiset osat näistä tiedoista. Mahdolliset liike- tai ammattisalaisuudet pyydän peittämään tai mustaamaan aineistosta. Pyydän toimittamaan aineiston sähköisessä muodossa, mieluiten avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa, tai ainakin muokattavassa, uudelleenkäytettävässä, kuten .doc, odf- tai .ppt-muodossa, sähköpostin liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Pyydän toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa tai perustelemaan mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 9 years, 4 months agoJan. 27, 2015, 2:32 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
VS: Luonnonsuojelualueiden käyttöilmoitusten diaariote vuosilta 2013 ja 2014 [#174]
Date
Jan. 27, 2015, 3:16 p.m.
Status
Awaiting response

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne.
  1. 9 years, 4 months agoJan. 27, 2015, 3:17 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
VS: Luonnonsuojelualueiden käyttöilmoitusten diaariote vuosilta 2013 ja 2014 [#174]
Date
Feb. 3, 2015, 10:27 a.m.
Status
Request resolved

Luonnonsuojelulaki tai suojelualueiden rauhoitusmääräykset eivät tunne käsitettä luonnonsuojelualueiden käyttöilmoitus. Tarkoitatteko mahdollisesti metsänkäyttöilmoituksia? Pyydämme tarkentamaan pyyntöänne tältä osin. terveisin Varsinais-Suomen ELY-keskus / kirjaamo
  1. 9 years, 3 months agoFeb. 3, 2015, 10:28 a.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Luonnonsuojelualueiden käyttöilmoitusten diaariote vuosilta 2013 ja 2014 [#174]
Date
Sept. 29, 2015, 2:11 p.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hyvä vastaanottaja, Tarkoitan tosiaan luonnonsuojelualueiden metsänkäyttöilmoituksia vuosilta 2013 ja 2014. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 174 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >>
  1. 8 years, 8 months agoSept. 29, 2015, 2:11 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
VS: VS: Luonnonsuojelualueiden käyttöilmoitusten diaariote vuosilta 2013 ja 2014 [#174]
Date
Sept. 29, 2015, 2:42 p.m.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registratorskontoret vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Southwest Finland.
From
ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
VS: VS: Luonnonsuojelualueiden käyttöilmoitusten diaariote vuosilta 2013 ja 2014 [#174]
Date
Oct. 13, 2015, 1:54 p.m.

Hei, Pyytämiänne tietoja ei saa suoraan rajattua asianhallintajärjestelmästämme hakutoimintojen avulla, joten kysymänne asiat joudutaan poimimaan laajasta aineistosta käsin. Tästä syystä emme ole vielä pystyneet toimittamaan tietoja. Palaamme asiaan mahdollisimman pian. terveisin Varsinais-Suomen ELY-keskus/arkisto
From
ELY Kirjaamo Varsinais-Suomi <kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi> – Varsinais-Suomen ELY-keskus
Subject
VS: VS: Luonnonsuojelualueiden käyttöilmoitusten diaariote vuosilta 2013 ja 2014 [#174]
Date
Oct. 22, 2015, 3:20 p.m.

Hei, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö ilmoitti, että koska pyytämiänne tietoja ei saa suoraan asianhallintajärjestelmästä vaan luonnonsuojelualueiden metsänkäyttöilmoitukset joudutaan poimimaan erikseen useiden satojen metsänkäyttöilmoitusten joukosta, työ on maksullista. Tiedon hakemisesta peritään käytettyyn työaikaan perustuva maksu, joka on asiantuntijatyöstä 65 euroa työtunnilta. Luonnonsuojeluyksikkö arvioi asiakirja-aineiston läpikäymiseen ja poimintaan kuluvan useita tunteja (arviolta noin viikon työtunnit). Diaariotteen hinta on 33 euroa per asia, ja mikäli kaikki otteen sisältämät tiedot eivät ole julkisia, niiden peittämiseen kuluvasta ajasta veloitetaan em. asiantuntijatyön mukaisesti. Otteiden lukumäärää on tässä vaiheessa mahdoton arvioida. Diaariote tai mikään muukaan asianhallintajärjestelmän tuloste ei suoraan sisällä kaikkia pyytämiänne tietoja, koska osa niistä näkyy vasta itse asiakirjasta. Pyydämme ilmoittamaan, oletteko valmis maksamaan työstä aiheutuvat kustannukset, jotka kohoavat erittäin huomattaviksi. Luonnonsuojeluyksikkö jatkaa aineiston läpikäyntiä vasta, kun olemme saaneet vastauksenne ja hyväksyntänne työstä aiheutuville kustannuksille. terveisin Varsinais-Suomen ELY-keskus/arkisto
  1. 8 years, 6 months agoNov. 13, 2015, 10:26 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
  2. 8 years, 6 months agoNov. 13, 2015, 10:26 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
  3. 8 years, 6 months agoNov. 13, 2015, 10:26 p.m.: Received an email from Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: VS: Luonnonsuojelualueiden käyttöilmoitusten diaariote vuosilta 2013 ja 2014 [#174]
Date
Nov. 22, 2015, 3:08 p.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hyvä vastaanottaja, julkl 34 § mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyytäisin siis luonnonsuojelualueiden metsänkäyttöilmoituksia vuosilta 2013 ja 2014 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen diaareista otteet, joista selviää Luonnonsuojelualueiden käyttöilmoitukset vuosilta 2013 ja 2014. Dokumentin valmistumisen ajankohta, luoja, käsittelijä, hyväksyjä, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja. Jos helpommin käytettävissä on rajatummat metatiedot, voidaan yrittää ratkaista tarve niillä ensin. Jos samalla vaivalla voitte toimittaa myös itse dokumentit, tämä lienee tilanteenmukaista. Pyydän toimittamaan tiedot julkl. 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa tai erikseen perustelemaan jos työmäärän vuoksi diaariotteiden toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 174 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >>
  1. 8 years, 6 months agoNov. 22, 2015, 3:08 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: VS: VS: Luonnonsuojelualueiden käyttöilmoitusten diaariote vuosilta 2013 ja 2014 [#174]
Date
Nov. 26, 2015, 4:04 p.m.
To
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hyvä Varsinais-Suomen ELY-keskus/arkisto, kuittaisitteko pyynnön vastaanotetuksi? Tilastoistamme selviää että tyypillisesti diaariote pystytään toimittamaan jo seuraavana päivänä. Muistuttaisin myös että julkisuuslain mukaan tietopyyntöön vastataan viivytyksettä, ei kahdessa viikossa. Kaksi viikkoa on aika jolloin tietopyyntö viimeistään on oltava täytetty, jos ei olla toisin sovittu. Kiinnitin myös huomiota että kirjaamo vastaa nyt anonyymisti. Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään. Hallinto-asiassa annettavaan päätökseen on hallintolain mukaan merkittävä päätöksen tehnyt viranomainen. On selvä, että merkityn nimen on oltava viranomaisen virallinen nimi. Yksittäinen virkamies käyttää päätöstä tehdessään viranomaisen päätösvaltaa. Tämän takia virkamiehen on hyvän hallintotavan mukaan käytettävä, vaikkei sitä ole lakiin suoraan kirjattu, omaa nimeään. Virkamies voi sen sijaan käyttää mitä tahansa väestötietojärjestelmään kirjattua virallista nimeään. (EOA 686/4/09) ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 174 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >>
  1. 8 years, 6 months agoNov. 26, 2015, 4:04 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Varsinais-Suomen ELY-keskus.
  2. 8 years, 2 months agoMarch 16, 2016, 4:02 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Pyyntö peruttiin'.
On March 16, 2016, 4:02 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Tehty http://tietopyynto.fi/r/307