This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Lumenaurauskalustosta eroon pääseminen

Request to:
Turku
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Kuulin, että "maantiekarhut ja muu aurauskalusto myytiin, koska ei enää tule lumisia talvia" tms. Tekisittekö selkoa, miten sen asian kanssa on, ja minne katujen hoito on yhtiöitetty, jos on? Ketkä ovat kadunhoitoa nimellisesti hoitavan yhtiön omistajat? Ketkä ovat ehdottaneet mahdollista katujenhoidon laiminlyöntiä ja kaluston hävittämistä, ja ketkä ovat sen hyväksyneet? Miten Turku aikoo siivota lumen kaduilta, koska näyttää siltä, että lunta lapioivat kiinteistönhuoltofirmat ja kiinteistöjen omistajat sen verran kuin pystyvät, mutta kinokset jäävät silti katujen tukkeeksi. Lieneekö se oikein tarkoituskin? Haluan sähköpostitse asiaan liittyvät diaarinumerot tms. ja asioiden aiheet, joista voin valita, mitä haluan tutkia lähemmin.

Messages in this request

From
Olli Kingelin
Subject
Lumenaurauskalustosta eroon pääseminen [#1224]
Date
Feb. 15, 2021, 3:15 p.m.
To
Turku
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kuulin, että "maantiekarhut ja muu aurauskalusto myytiin, koska ei enää tule lumisia talvia" tms. Tekisittekö selkoa, miten sen asian kanssa on, ja minne katujen hoito on yhtiöitetty, jos on? Ketkä ovat kadunhoitoa nimellisesti hoitavan yhtiön omistajat? Ketkä ovat ehdottaneet mahdollista katujenhoidon laiminlyöntiä ja kaluston hävittämistä, ja ketkä ovat sen hyväksyneet? Miten Turku aikoo siivota lumen kaduilta, koska näyttää siltä, että lunta lapioivat kiinteistönhuoltofirmat ja kiinteistöjen omistajat sen verran kuin pystyvät, mutta kinokset jäävät silti katujen tukkeeksi. Lieneekö se oikein tarkoituskin? Haluan sähköpostitse asiaan liittyvät diaarinumerot tms. ja asioiden aiheet, joista voin valita, mitä haluan tutkia lähemmin.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Olli Kingelin <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Olli Kingelin
From
Konsernihallinto <konsernihallinto@turku.fi> – Turku
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering - Notification of Receipt
Date
Feb. 15, 2021, 3:15 p.m.

Sähköpostiosoite <<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut sähköpostinne. E-postadress <<sähköpostiosoite>> har mottagit ert e-postmeddelande. Email address <<sähköpostiosoite>> has received your email.
  1. 1 year, 11 months agoFeb. 15, 2021, 3:15 p.m.: Olli Kingelin sent a message to Turku.
  2. 1 year, 11 months agoFeb. 15, 2021, 3:16 p.m.: Received an email from Turku.