LIVI/1586/02.01.12/2015

Request to:
Liikennevirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän dokumentin LIVI/1586/02.01.12/2015.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
LIVI/1586/02.01.12/2015 [#291]
Date
Feb. 26, 2016, 1:20 p.m.
To
Liikennevirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän dokumentin LIVI/1586/02.01.12/2015.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 7 years agoFeb. 26, 2016, 1:20 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: LIVI/1586/02.01.12/2015 [#291]
Date
Feb. 26, 2016, 2:17 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Tarkoitatteko sopimusta vai mitä asiakirjaa? Kyseiselle asianumerolle on rekisteröity myös muut sopimusta edeltäneet hankintaan liittyvät asiakirjat hankintailmoituksesta alkaen. Tietopyyntönne on puolestaan rekisteröity numerolle LIVI/1235/01.03.01/2016. t. Ville Uusitupa / kirjaamo Livi
  1. 7 years agoMarch 6, 2016, 5:05 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: LIVI/1586/02.01.12/2015 [#291]
Date
March 6, 2016, 5:30 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Jos asialla on useita dokumentteja, pyydän ne kaikki. Jos asiaan liittyy suurikokoisia tiedostoja, ne kannattaa lähettää tämäån viestin lopussa olevalla linkillä. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 291 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 7 years agoMarch 6, 2016, 5:30 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: VS: LIVI/1586/02.01.12/2015 [#291]
Date
March 16, 2016, 4:14 p.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "LIVI/1586/02.01.12/2015" (LIVI/1235/01.03.01/2016) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 6 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Jos tiedostojen lähettämisessä on ongelmia, ne kannattaa lähettää tämän viestin lopussa olevalla linkillä. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 291 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 7 years agoMarch 16, 2016, 4:14 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Ville Uusitupa <kirjaamo@liikennevirasto.fi>
Subject
Web form upload
Date
March 24, 2016, 8:27 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Ohessa pyytämänne asiakirjat. terveisin, Ville Uusitupa / Liikenneviraston kirjaamo
  1. 7 years agoMarch 24, 2016, 8:27 a.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Web form upload [#291]
Date
March 24, 2016, 11:21 a.m.
To
Ville Uusitupa

Hyvä Ville Uusitupa, Oliko John Nurminen tosiaan ainoa joka vastasi tarjouspyyntöön? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 291 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 7 years agoMarch 24, 2016, 11:21 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to .
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: Web form upload [#291]
Date
March 24, 2016, 12:47 p.m.

Moi, Zip-tiedostossa olisi pitänyt olla myös Karttakeskuksen tarjous? t. Ville / kirjaamo Livi
  1. 6 years, 12 months agoMarch 30, 2016, 3:53 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Web form upload [#291]
Date
April 1, 2016, 2:15 p.m.
To
Liikennevirasto

Ville, nyt löytyi, kiitos. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 291 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 6 years, 11 months agoApril 1, 2016, 2:15 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
  2. 6 years, 11 months agoApril 1, 2016, 2:15 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.