Lista tietojärjestelmistä ja rekisteriselosteista

Request to:
Tampereen kaupunki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Voisitteko ystävällisesti lähettää: - listauksen Espoon kaupungin hallinnoimista tietojärjestelmistä - listauksen niistä järjestelmistä joissa tallennetaan henkilötietoa - tietojärjestelmien rekisteriselosteet, mikäli ne on helposti saatavilla osana yo. listauksia (en suotta halua ylimääräistä taakkaa teille).

Messages in this request

From
Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland)
Subject
Lista tietojärjestelmistä ja rekisteriselosteista [#397]
Date
Nov. 10, 2016, 12:27 p.m.
To
Tampereen kaupunki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Voisitteko ystävällisesti lähettää: - listauksen Espoon kaupungin hallinnoimista tietojärjestelmistä - listauksen niistä järjestelmistä joissa tallennetaan henkilötietoa - tietojärjestelmien rekisteriselosteet, mikäli ne on helposti saatavilla osana yo. listauksia (en suotta halua ylimääräistä taakkaa teille).
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Teemu Ropponen Open Knowledge Finland <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Teemu Ropponen Open Knowledge Finland << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/397/up/75476d0652122bbfca3078e865d950764d82df32/
Kind Regards, Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland)
  1. 6 years, 2 months agoNov. 10, 2016, 12:27 p.m.: Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland) sent a message to Tampereen kaupunki.
From
Kirjaamo <kirjaamo@tampere.fi> – Tampereen kaupunki
Subject
VS: Lista tietojärjestelmistä ja rekisteriselosteista [#397]
Date
Nov. 10, 2016, 12:32 p.m.
Status
Request resolved

Hei! Viestinne on vastaanotettu Tampereen kaupungin kirjaamossa. Pyyntönne koskee Espoon kaupunkia. Ystävällisin terveisin Päätösvalmistelu- ja kirjaamopalvelut Konsernipalveluyksikkö Koppari Puutarhakatu 6 PL 487 33101 Tampere www.tampere.fi
  1. 6 years, 2 months agoNov. 10, 2016, 12:33 p.m.: Received an email from Tampereen kaupunki.
From
Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland)
Subject
Re: VS: Lista tietojärjestelmistä ja rekisteriselosteista [#397]
Date
Nov. 10, 2016, 12:35 p.m.
To
Tampereen kaupunki

Hei, Pyydän nöyrimmin anteeksi, pyysin tietoja myös Espoolta. Tarkennan pyyntöni: Voisitteko ystävällisesti lähettää: - listauksen Tampereen kaupungin hallinnoimista tietojärjestelmistä - listauksen niistä järjestelmistä joissa tallennetaan henkilötietoa - tietojärjestelmien rekisteriselosteet, mikäli ne on helposti saatavilla osana yo. listauksia (en suotta halua ylimääräistä taakkaa teille). Pyynnön numero: 397 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Teemu Ropponen Open Knowledge Finland << Osoite poistettu >>
  1. 6 years, 2 months agoNov. 10, 2016, 12:35 p.m.: Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland) sent a message to Tampereen kaupunki.
From
Kirjaamo <kirjaamo@tampere.fi> – Tampereen kaupunki
Subject
VS: VS: Lista tietojärjestelmistä ja rekisteriselosteista [#397]
Date
Nov. 10, 2016, 1:23 p.m.

Hei Viestinne on vastaanotettu kirjaamossa ja pyyntönne on kirjattu diaarinumerolle TRE:7967/07.01.00/2016. Ystävällisin terveisin Päätöksenvalmistelu- ja kirjaamopalvelut Konsernipalveluyksikkö Koppari Puutarhakatu 6 PL 487 33101 Tampere Puh. (03) 5653 4550 Fax. (03) 5656 5149 <<sähköpostiosoite>> www.tampere.fi
  1. 6 years, 2 months agoNov. 10, 2016, 1:24 p.m.: Received an email from Tampereen kaupunki.
From
Dukpa Joonas <joonas.dukpa@tampere.fi> – Tampereen kaupunki
Subject
VS: Lista tietojärjestelmistä ja rekisteriselosteista [#397]
Date
Nov. 25, 2016, 5:22 p.m.
Attachments

Hei, Ohessa pyytämänne lista Tampereen kaupungin hallinnoimista tietojärjestelmistä. Listaa ylläpidetään ensisijaisesti sisäiseen tuotantokäyttöön tarkoitetussa järjestelmässä, jonka seurauksena nyt julkaistavan listan tietosisältö on rajallinen. Täydennämme parhaillaan järjestelmän tietosisältöjä ja irroitamme esimerkiksi tietoturvaan vaikuttavat tietosisällöt erilleen. Tavoitteena on julkaista kattavampi tietojärjestelmäluettelo avoimena datana. Kuntalaisia koskevat henkilötiedot ilmenevät parhaiten rekisteriselosteista, jotka on listattu kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: http://www.tampere.fi/tampereen-kaupu... - Joonas Dukpa Joonas Dukpa Projektipäällikkö / 6Aika - avoin data ja rajapinnat 040 806 3245 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>> Konsernipalveluyksikkö Koppari Projektitoimisto Naulakatu 2 PL 131 33100 Tampere www.tampere.fi<http://www.tampere....
  1. 6 years, 2 months agoNov. 25, 2016, 5:23 p.m.: Received an email from Tampereen kaupunki.
  2. 5 years, 11 months agoFeb. 23, 2017, 6:16 p.m.: Teemu Ropponen (Open Knowledge Finland) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.