Lista tahoista joilla on Mäntsälän kunnan luottokortti

Request to:
Mäntsälä
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Response overdue
Due date:
Oct. 16, 2020 - 1 week, 6 days ago
Summary of Request
Pyydän saada listan henkilöistä joilla on oikeus käyttää kunnan luottokorttia tai vastaavaa maksukorttia, joka on ainakin kunnanjohtajalla, kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajilla ja on ainakin aiemmin myös hallintojohtaja Esa Siikaluomalla. Lisäksi pyydän tiedon siitä kuinka suuri maksukatto kussakin kortissa on tällä hetkellä. Vuoden 2017 tietojen mukaan korteissa ei ole (ollut) luottokorttihaltijan kanssa sovittua maksukattoa. Jos nimien antaminen on vastoin GDPR:ää tms myös lista virkanimikkeistä jne. joilla kortti on, riittää (esim. Kunnanhallituksen pj, koulujen rehtorit, kunnanjohtaja jne.).

Messages in this request

From
Katri Manninen
Subject
Lista tahoista joilla on Mäntsälän kunnan luottokortti [#1085]
Date
Oct. 2, 2020, 7:47 p.m.
To
Mäntsälä
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada listan henkilöistä joilla on oikeus käyttää kunnan luottokorttia tai vastaavaa maksukorttia, joka on ainakin kunnanjohtajalla, kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajilla ja on ainakin aiemmin myös hallintojohtaja Esa Siikaluomalla. Lisäksi pyydän tiedon siitä kuinka suuri maksukatto kussakin kortissa on tällä hetkellä. Vuoden 2017 tietojen mukaan korteissa ei ole (ollut) luottokorttihaltijan kanssa sovittua maksukattoa. Jos nimien antaminen on vastoin GDPR:ää tms myös lista virkanimikkeistä jne. joilla kortti on, riittää (esim. Kunnanhallituksen pj, koulujen rehtorit, kunnanjohtaja jne.).
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Katri Manninen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Katri Manninen
  1. 3 weeks, 6 days agoOct. 2, 2020, 7:48 p.m.: Katri Manninen sent a message to Mäntsälä.
  2. 1 week, 6 days agoOct. 17, 2020, 3 a.m.: This request became overdue