Lista tahoista joilla on Mäntsälän kunnan luottokortti

Request to:
Mäntsälä
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän saada listan henkilöistä joilla on oikeus käyttää kunnan luottokorttia tai vastaavaa maksukorttia, joka on ainakin kunnanjohtajalla, kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajilla ja on ainakin aiemmin myös hallintojohtaja Esa Siikaluomalla. Lisäksi pyydän tiedon siitä kuinka suuri maksukatto kussakin kortissa on tällä hetkellä. Vuoden 2017 tietojen mukaan korteissa ei ole (ollut) luottokorttihaltijan kanssa sovittua maksukattoa. Jos nimien antaminen on vastoin GDPR:ää tms myös lista virkanimikkeistä jne. joilla kortti on, riittää (esim. Kunnanhallituksen pj, koulujen rehtorit, kunnanjohtaja jne.).

Messages in this request

From
Katri Manninen
Subject
Lista tahoista joilla on Mäntsälän kunnan luottokortti [#1085]
Date
Oct. 2, 2020, 7:47 p.m.
To
Mäntsälä
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada listan henkilöistä joilla on oikeus käyttää kunnan luottokorttia tai vastaavaa maksukorttia, joka on ainakin kunnanjohtajalla, kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajilla ja on ainakin aiemmin myös hallintojohtaja Esa Siikaluomalla. Lisäksi pyydän tiedon siitä kuinka suuri maksukatto kussakin kortissa on tällä hetkellä. Vuoden 2017 tietojen mukaan korteissa ei ole (ollut) luottokorttihaltijan kanssa sovittua maksukattoa. Jos nimien antaminen on vastoin GDPR:ää tms myös lista virkanimikkeistä jne. joilla kortti on, riittää (esim. Kunnanhallituksen pj, koulujen rehtorit, kunnanjohtaja jne.).
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Katri Manninen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Katri Manninen
  1. 3 years, 2 months agoOct. 2, 2020, 7:48 p.m.: Katri Manninen sent a message to Mäntsälä.
  2. 3 years, 1 month agoOct. 17, 2020, 3 a.m.: This request became overdue
From
Katri Manninen
Subject
Re: Lista tahoista joilla on Mäntsälän kunnan luottokortti [#1085]
Date
Nov. 3, 2020, 10:28 a.m.
To
Mäntsälä

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Lista tahoista joilla on Mäntsälän kunnan luottokortti" (2.10.2020, #1085) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 18 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Katri Manninen Pyynnön numero: 1085 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Katri Manninen
  1. 3 years agoNov. 3, 2020, 10:29 a.m.: Katri Manninen sent a message to Mäntsälä.
From
=?utf-8?b?TcOkbnRzw6Rsw6RuIGtpcmphYW1v?= <kirjaamo@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
Date
Nov. 3, 2020, 11:17 a.m.
Status
Request resolved

Hei, viesti vastaanotettu ja tietopyyntö otettu käsittelyyn, dnro 388/07.01.04/2020. Terveisin Mäntsälän kunnan kirjaamo
  1. 3 years agoNov. 3, 2020, 11:18 a.m.: Received an email from Mäntsälä.
From
=?utf-8?b?UGVyw6Rtw6RraSBIZWxlbmE=?= <helena.peramaki@mantsala.fi> – Mäntsälä
Subject
VL: Lista tahoista joilla on Mäntsälän kunnan luottokortti [#1085]
Date
Nov. 3, 2020, 1:50 p.m.

Hei Tietopyyntö Mäntsälän kunnan luottokorteista ei ollut saapunut kunnan kirjaamoon. Olen nyt kuitenkin saanut kirjaamosta tiedon pyydetystä selvityksestä. Mäntsälän kunnan hallussa on seuraavat luottokortit: Eurocard, SEB Kort Bank AB: - Mika Pynttäri, tekninen johtaja - Esko Kairesalo, kunnanjohtaja - Heta Ravolainen-Rinne, valtuuston puheenjohtaja - Tapio Havula, kunnanhallituksen puheenjohtaja S-Business luottokortti: - Krista Koskimäki, hankinta-asiantuntija Terveisin, Helena Perämäki Talousjohtaja Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä <<sähköpostiosoite>> p. 040 314 5205
  1. 3 years agoNov. 3, 2020, 1:51 p.m.: Received an email from Mäntsälä.
  2. 3 years agoNov. 3, 2020, 3:12 p.m.: Katri Manninen set status to 'Tietopyyntö onnistui'.