Liikenneviraston merenmittaustieto

Request to:
Liikennevirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän dokumentit joista selviää, mitä "tarkkaa merenmittaustietoa", ml. "yksityiskohtaiset syvyysmallituotteet", Liikennevirastolla on hallussaan. Nämä lienee kartoitettu ainakin vuonna 2014, kun asiassa on saatu päätös puolustusvoimilta: http://tietopyynto.fi/files/foi/803/A...

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Liikenneviraston merenmittaustieto [#298]
Date
March 3, 2016, 11:55 a.m.
To
Liikennevirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän dokumentit joista selviää, mitä "tarkkaa merenmittaustietoa", ml. "yksityiskohtaiset syvyysmallituotteet", Liikennevirastolla on hallussaan. Nämä lienee kartoitettu ainakin vuonna 2014, kun asiassa on saatu päätös puolustusvoimilta: http://tietopyynto.fi/files/foi/803/A...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/298/up/447db87c7016d6311a466bf1ae4d0526285d3100/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 11 months agoMarch 3, 2016, 11:55 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo.kirjaamo@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
VS: Liikenneviraston merenmittaustieto [#298]
Date
March 3, 2016, 12:32 p.m.
Status
Awaiting response

Asia kirjattu nrolle LIVI/1349/01.03.01/2016 terveisin Anita Tarvainen Liikenneviraston kirjaamo
  1. 6 years, 10 months agoMarch 6, 2016, 5:06 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Liikenneviraston merenmittaustieto [#298]
Date
April 18, 2016, 11:27 a.m.
To
Liikennevirasto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Liikenneviraston merenmittaustieto" (3.3.2016, LIVI/1349/01.03.01/2016) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 32 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 298 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 6 years, 9 months agoApril 18, 2016, 11:27 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.