Liikennevahinko

Request to:
Sisä-Suomen poliisilaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
30.9.2020 autolla ajettiin sähkökaappiin Tampereella osoitteessa Automiehenkatu 9 kohdalla. Sähkökaapin omistaa Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Vera Oy:llä on kunnossapitosopimus heidän kanssaan, joten me kävimme korjaamassa vauriot. Olisiko teiltä mahdollisuus saada tietoja lähinnä vakuutusyhtiön osalta. Vahingon aiheuttaja lupasi ilmoittaa tiedot Sähköverkolle mutta ei niitä ikinä ilmoittanut.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Liikennevahinko [#1154]
Date
Dec. 23, 2020, 9:15 a.m.
To
Sisä-Suomen poliisilaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
30.9.2020 autolla ajettiin sähkökaappiin Tampereella osoitteessa Automiehenkatu 9 kohdalla. Sähkökaapin omistaa Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Vera Oy:llä on kunnossapitosopimus heidän kanssaan, joten me kävimme korjaamassa vauriot. Olisiko teiltä mahdollisuus saada tietoja lähinnä vakuutusyhtiön osalta. Vahingon aiheuttaja lupasi ilmoittaa tiedot Sähköverkolle mutta ei niitä ikinä ilmoittanut.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 years, 6 months agoDec. 23, 2020, 9:16 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisä-Suomen poliisilaitos.
From
=?utf-8?b?UE9MX1ZQX1Npc8OkLVN1b21pX3BsX0tpcmphYW1v?= <kirjaamo.sisa-suomi@poliisi.fi> – Sisä-Suomen poliisilaitos
Subject
Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne.
Date
Dec. 23, 2020, 9:16 a.m.
Status
Request resolved

Sisä-Suomen poliisilaitos on vastaanottanut sähköpostinne. Polisinrättningen i Inre Finland har fått ert e-meddelande. Central Finland Police Department has received your e-mail. Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 3 years, 6 months agoDec. 23, 2020, 9:17 a.m.: Received an email from Sisä-Suomen poliisilaitos.
  2. 3 years, 5 months agoJan. 18, 2021, 7:10 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.