This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

LAM-asemien mittaustietojen rekisteriseloste

Request to:
Liikennevirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Liikennevirasto julkaisee ajantasaiset LAM (Liikenteen Automaattinen Mittaus) -asemien mittaustiedot digitraffic.fi -palvelussa. Pyydän tämän rekisterin rekisteriselosteen.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
LAM-asemien mittaustietojen rekisteriseloste [#695]
Date
Dec. 18, 2018, 1:21 a.m.
To
Liikennevirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Liikennevirasto julkaisee ajantasaiset LAM (Liikenteen Automaattinen Mittaus) -asemien mittaustiedot digitraffic.fi -palvelussa. Pyydän tämän rekisterin rekisteriselosteen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 9 months agoDec. 18, 2018, 1:22 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Liikennevirasto.
From
=?utf-8?q?Myll=C3=A4rinen_Jari?= <jari.myllarinen@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Subject
LAM-asemien mittaustietojen rekisteriseloste [#695]
Date
Dec. 21, 2018, 6:47 p.m.

Lähetetty 21.12..2018 klo 18.46 Asia: LIVI/9798/01.03.01/2018 ------------------------------------------ Olette 18.12.2018 saapuneessa sähköpostiviestissänne pyytäneet rekisteriselostetta, joka koskee Liikenneviraston julkaisemia LAM (Liikenteen Automaattinen Mittaus) -asemien mittaustietoja digitraffic.fi -palvelussa. Yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan mukaan henkilötiedoilla tarkoitetaan tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Digitraffic-palvelussa jaettavien liikenteen automaattisten mittausasemien tuottamien tietojen perusteella henkilöä ei voida suoraan tai välillisesti tunnistaa ottaen huomioon kaikki kohtuullisen todennäköisesti käytettävät keinot, joita joku voi luonnollisen henkilön välilliseksi tunnistamiseksi käyttää. Tiedot eivät siis sisällä henkilötietoja. Tämän vuoksi pyytämäänne rekisteriselostetta ei ole olemassa. Digitraffic-palvelun tietosuojaseloste on saatavissa osoitteesta https://www.digitraffic.fi/tietosuoja... Jan Juslen Johtaja Tieto-osasto, Liikennevirasto --------------------------------------------- Jari Myllärinen Yksikön päällikkö Liikennevirasto, tietopalvelut-yksikkö Käyntiosoite: Raatimiehenkatu 23, 53100 Lappeenranta puh. 029 534 3636 mobile +358 40 5622624 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.liikennevirasto.fi Olemme 1.1.2019 alkaen Väylä. Väylä vastaa valtion tie- ja rataverkosta, vesiväylistä ja niiden kehittämisestä sekä maankäytön yhteensovittamisesta.
  1. 4 years, 9 months agoDec. 21, 2018, 6:48 p.m.: Received an email from Liikennevirasto.