Tähän tietopyyntöön on vastattu ja sen tila on epäselvä. Jos sinä teit tietopyynnön, niin kirjaudu sisään ja aseta tietopyynnölle uusi tila.

LAM-asemien mittaustietojen rekisteriseloste

Pyynnön vastaanottaja:
Liikennevirasto
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö odottaa luokittelua
Pyynnön yhteenveto
Liikennevirasto julkaisee ajantasaiset LAM (Liikenteen Automaattinen Mittaus) -asemien mittaustiedot digitraffic.fi -palvelussa. Pyydän tämän rekisterin rekisteriselosteen.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
LAM-asemien mittaustietojen rekisteriseloste [#695]
Päivämäärä
18. joulukuuta 2018 kello 1.21
Vastaanottaja
Liikennevirasto
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Liikennevirasto julkaisee ajantasaiset LAM (Liikenteen Automaattinen Mittaus) -asemien mittaustiedot digitraffic.fi -palvelussa. Pyydän tämän rekisterin rekisteriselosteen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 2 kuukautta sitten18. joulukuuta 2018 kello 1.22: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Liikennevirasto.
Lähettäjä
=?utf-8?q?Myll=C3=A4rinen_Jari?= <jari.myllarinen@liikennevirasto.fi> – Liikennevirasto
Otsikko
LAM-asemien mittaustietojen rekisteriseloste [#695]
Päivämäärä
21. joulukuuta 2018 kello 18.47

Lähetetty 21.12..2018 klo 18.46 Asia: LIVI/9798/01.03.01/2018 ------------------------------------------ Olette 18.12.2018 saapuneessa sähköpostiviestissänne pyytäneet rekisteriselostetta, joka koskee Liikenneviraston julkaisemia LAM (Liikenteen Automaattinen Mittaus) -asemien mittaustietoja digitraffic.fi -palvelussa. Yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan mukaan henkilötiedoilla tarkoitetaan tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Digitraffic-palvelussa jaettavien liikenteen automaattisten mittausasemien tuottamien tietojen perusteella henkilöä ei voida suoraan tai välillisesti tunnistaa ottaen huomioon kaikki kohtuullisen todennäköisesti käytettävät keinot, joita joku voi luonnollisen henkilön välilliseksi tunnistamiseksi käyttää. Tiedot eivät siis sisällä henkilötietoja. Tämän vuoksi pyytämäänne rekisteriselostetta ei ole olemassa. Digitraffic-palvelun tietosuojaseloste on saatavissa osoitteesta https://www.digitraffic.fi/tietosuoja... Jan Juslen Johtaja Tieto-osasto, Liikennevirasto --------------------------------------------- Jari Myllärinen Yksikön päällikkö Liikennevirasto, tietopalvelut-yksikkö Käyntiosoite: Raatimiehenkatu 23, 53100 Lappeenranta puh. 029 534 3636 mobile +358 40 5622624 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.liikennevirasto.fi Olemme 1.1.2019 alkaen Väylä. Väylä vastaa valtion tie- ja rataverkosta, vesiväylistä ja niiden kehittämisestä sekä maankäytön yhteensovittamisesta.
  1. 2 kuukautta sitten21. joulukuuta 2018 kello 18.48: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Liikennevirasto.