This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Lakitiedon lisääminen te-palvelun PDF-aineistoihin

Request to:
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Hei, Pyydän sivuillanne (www.te-palvelut.fi) oleviin PDF-aineistoihin (Etusivu - Näin asioit kanssamme - Aineistot ja lomakkeet) lakiviittaukset lain nimiin sekä momentteihin ja lain kohtiin selkokielisesti ja ymmärrettävästi.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Lakitiedon lisääminen te-palvelun PDF-aineistoihin [#767]
Date
Aug. 4, 2019, 6:58 p.m.
To
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, Pyydän sivuillanne (www.te-palvelut.fi) oleviin PDF-aineistoihin (Etusivu - Näin asioit kanssamme - Aineistot ja lomakkeet) lakiviittaukset lain nimiin sekä momentteihin ja lain kohtiin selkokielisesti ja ymmärrettävästi.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
"Noreply (ELY)" <noreply@ely-keskus.fi> – Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
Aug. 4, 2019, 6:59 p.m.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Asiakirjat voi toimittaa turvallisesti myös verkossa. Tutustu<https://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa> sähköisiin asiointipalveluihimme. - Registratorskontoret vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax har mottagit ert meddelande. Handlingar kan också lämnas in säkert via nätet. Bekanta dig<https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/asioiverkossa> med våra elektroniska tjänster. - Your message has been delivered to the Centre for Economic Development, Transport and the Environment for South Savo.
From
"Noreply (ELY)" <noreply@ely-keskus.fi> – Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
Aug. 4, 2019, 6:59 p.m.
Status
Awaiting response

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Asiakirjat voi toimittaa turvallisesti myös verkossa. Tutustu<https://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa> sähköisiin asiointipalveluihimme. - Registratorskontoret vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax har mottagit ert meddelande. Handlingar kan också lämnas in säkert via nätet. Bekanta dig<https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/asioiverkossa> med våra elektroniska tjänster. - Your message has been delivered to the Centre for Economic Development, Transport and the Environment for South Savo.
  1. 3 years, 3 months agoAug. 4, 2019, 7 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
  2. 3 years, 3 months agoAug. 4, 2019, 7 p.m.: Received an email from Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
  3. 3 years, 3 months agoAug. 19, 2019, 3 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Vastaanottokuittaus - Kvittering [#767]
Date
Aug. 20, 2019, 12:46 a.m.
To
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Lakitiedon lisääminen te-palvelun PDF-aineistoihin" (4.8.2019, #767) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 767 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 3 years, 1 month agoOct. 25, 2019, 11:44 a.m.: Received an email from Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.