Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista

Request to:
Valtiovarainministeriö VM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Harmaan talouden toimintaohjelman avulla tavoitellaan varovaisen arvion mukaan 300-400 milj. euron vuosittaisia verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäyksiä sekä takaisinsaatuja rikoshyötyjä. https://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0... Mitkä on lähdetietodokumentit arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Date
Sept. 30, 2014, 12:49 a.m.
To
Valtiovarainministeriö VM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Harmaan talouden toimintaohjelman avulla tavoitellaan varovaisen arvion mukaan 300-400 milj. euron vuosittaisia verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäyksiä sekä takaisinsaatuja rikoshyötyjä. https://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0... Mitkä on lähdetietodokumentit arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista?
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 8 years, 5 months agoSept. 30, 2014, 12:49 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministeriö VM.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Date
Sept. 30, 2014, 9:17 a.m.
Status
Awaiting response

Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä.
 1. 8 years, 5 months agoSept. 30, 2014, 9:18 a.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Date
Oct. 2, 2014, 3:51 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, siirrän ministeriömme vero-osastolta toimeksi saaneena oheisen kysymyksen sisäministeriöön, jonka toimivaltaan harmaan talouden torjuntaohjelmaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelu kuuluu. Ministeriömme vero-osastolta saamani tiedon mukaan valtiovarainministeriössä ei ole laadittu kyseisiä tuottoarvioita. ystävällisin terveisin, toimeksi saaneena Henrikki Nurmi VM tietoyksikkö
 1. 8 years, 5 months agoOct. 2, 2014, 3:52 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
From
Simanainen Antti SM <antti.simanainen@intermin.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista
Date
Oct. 21, 2014, 9:34 a.m.
Status
Awaiting response

Hei << Nimi poistettu >> Valtiovarainministeriö siirsi lähettämänne sähköpostiviestin sisäministeriön vastattavaksi. Tehostettu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelma vuosille 2012-2015 on valmisteltu sisäministeriön johdolla laajassa ministeriöiden ja eri viranomaisten yhteistyöryhmässä talousrikostorjunnan johtoryhmän ohjauksessa. Valmistelun pohja-aineiston muodostavat eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2010 "Suomen kansainvälistyvä harmaa talous", tarkastusvaliokunnan mietintö 9/2010 vp, aikaisemmat valtioneuvoston periaatepäätökset ja eri viranomaisten selvitykset sekä tilastotiedot. Työryhmä on muodostanut näkemyksensä toimintaohjelman tuottovaikutuksista tuon aineiston ja käytyjen keskustelujen perusteella. Ystävällisin terveisin Poliisitarkastaja Antti Simanainen Antti Simanainen Poliisitarkastaja / Superintendent Sisäministeriö / Ministry of the Interior, Poliisiosasto / Police Department, Suunnitteluyksikkö / Policing Planning, Kirkkokatu 12, Helsinki PL 26, 00023 Valtioneuvosto / PO Box 26, FIN-00023 Government, Puh: 0295 488 577 | Tel: +295 488 577, e-mail: <<sähköpostiosoite>> ja sähköposti>>
From
Simanainen Antti SM <antti.simanainen@intermin.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista
Date
Oct. 21, 2014, 9:34 a.m.
Status
Awaiting response

Hei << Nimi poistettu >> Valtiovarainministeriö siirsi lähettämänne sähköpostiviestin sisäministeriön vastattavaksi. Tehostettu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelma vuosille 2012-2015 on valmisteltu sisäministeriön johdolla laajassa ministeriöiden ja eri viranomaisten yhteistyöryhmässä talousrikostorjunnan johtoryhmän ohjauksessa. Valmistelun pohja-aineiston muodostavat eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2010 "Suomen kansainvälistyvä harmaa talous", tarkastusvaliokunnan mietintö 9/2010 vp, aikaisemmat valtioneuvoston periaatepäätökset ja eri viranomaisten selvitykset sekä tilastotiedot. Työryhmä on muodostanut näkemyksensä toimintaohjelman tuottovaikutuksista tuon aineiston ja käytyjen keskustelujen perusteella. Ystävällisin terveisin Poliisitarkastaja Antti Simanainen Antti Simanainen Poliisitarkastaja / Superintendent Sisäministeriö / Ministry of the Interior, Poliisiosasto / Police Department, Suunnitteluyksikkö / Policing Planning, Kirkkokatu 12, Helsinki PL 26, 00023 Valtioneuvosto / PO Box 26, FIN-00023 Government, Puh: 0295 488 577 | Tel: +295 488 577, e-mail: <<sähköpostiosoite>> ja sähköposti>>
 1. 8 years, 5 months agoOct. 24, 2014, 7:06 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
 2. 8 years, 5 months agoOct. 24, 2014, 7:06 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Date
Nov. 7, 2014, 10:42 a.m.
To
Valtiovarainministeriö VM

Hyvä Poliisitarkastaja Antti Simanainen, Mitä dokumentteja ovat mainitsemanne "aikaisemmat valtioneuvoston periaatepäätökset ja eri viranomaisten selvitykset sekä tilastotiedot". ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 86 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 8 years, 4 months agoNov. 7, 2014, 10:42 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministeriö VM.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Date
Nov. 7, 2014, 12:52 p.m.

Hei, viestinne on toimitettu A. Simanaiselle sisäministeriöön. T. Suvi Metsärinta, VM/kirjaamo
 1. 8 years, 4 months agoNov. 7, 2014, 12:53 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Date
Nov. 12, 2014, 3:49 p.m.
To
Valtiovarainministeriö VM

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista" (30.9.2014, #86) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 14 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa minulle tietopyyntöni tilasta niin nopeasti kuin mahdollista. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 86 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 8 years, 4 months agoNov. 12, 2014, 3:49 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministeriö VM.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VL: VS: Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Date
Nov. 13, 2014, 11:16 a.m.
Attachments

Hei, alla mainittu tietopyyntö on siirretty oheisella sähköpostiviestillä käsiteltäväksi sisäasiainministeriöön 2.10.2014. Vastaatteko << Nimi poistettu >> Korhoselle tietopyynnön tilasta. ystävällisin terveisin Kati Sääksjärvi valtiovarainministeriön tietoyksikkö
 1. 8 years, 4 months agoNov. 13, 2014, 11:17 a.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VL: VS: Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Date
Nov. 18, 2014, 6:05 p.m.
To
Valtiovarainministeriö VM

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista" (30.9.2014, #86) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 20 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa minulle tietopyyntöni tilasta niin nopeasti kuin mahdollista. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 86 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 8 years, 4 months agoNov. 18, 2014, 6:05 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministeriö VM.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: VL: VS: Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Date
Nov. 20, 2014, 10:02 a.m.

Hei, alla mainittu tietopyyntö on siirretty käsiteltäväksi sisäasiainministeriöön 2.10.2014. ystävällisin terveisin Kati Sääksjärvi valtiovarainministeriön tietoyksikkö
 1. 8 years, 4 months agoNov. 20, 2014, 10:03 a.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.