Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista

Pyynnön vastaanottaja:
Valtiovarainministeriö VM
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö ei ole aktiivinen.
Pyynnön yhteenveto
Harmaan talouden toimintaohjelman avulla tavoitellaan varovaisen arvion mukaan 300-400 milj. euron vuosittaisia verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäyksiä sekä takaisinsaatuja rikoshyötyjä. https://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0... Mitkä on lähdetietodokumentit arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista?

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Päivämäärä
30. syyskuuta 2014 kello 0.49
Vastaanottaja
Valtiovarainministeriö VM
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Harmaan talouden toimintaohjelman avulla tavoitellaan varovaisen arvion mukaan 300-400 milj. euron vuosittaisia verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäyksiä sekä takaisinsaatuja rikoshyötyjä. https://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0... Mitkä on lähdetietodokumentit arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista?
Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
 1. 4 vuotta, 4 kuukautta sitten30. syyskuuta 2014 kello 0.49: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
VS: Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Päivämäärä
30. syyskuuta 2014 kello 9.17
Tila
Odotetaan vastausta

Viestinne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä.
 1. 4 vuotta, 4 kuukautta sitten30. syyskuuta 2014 kello 9.18: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
VS: Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Päivämäärä
2. lokakuuta 2014 kello 15.51
Tila
Odotetaan vastausta

Hei, siirrän ministeriömme vero-osastolta toimeksi saaneena oheisen kysymyksen sisäministeriöön, jonka toimivaltaan harmaan talouden torjuntaohjelmaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelu kuuluu. Ministeriömme vero-osastolta saamani tiedon mukaan valtiovarainministeriössä ei ole laadittu kyseisiä tuottoarvioita. ystävällisin terveisin, toimeksi saaneena Henrikki Nurmi VM tietoyksikkö
 1. 4 vuotta, 4 kuukautta sitten2. lokakuuta 2014 kello 15.52: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
Simanainen Antti SM <antti.simanainen@intermin.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista
Päivämäärä
21. lokakuuta 2014 kello 9.34
Tila
Odotetaan vastausta

Hei << Nimi poistettu >> Valtiovarainministeriö siirsi lähettämänne sähköpostiviestin sisäministeriön vastattavaksi. Tehostettu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelma vuosille 2012-2015 on valmisteltu sisäministeriön johdolla laajassa ministeriöiden ja eri viranomaisten yhteistyöryhmässä talousrikostorjunnan johtoryhmän ohjauksessa. Valmistelun pohja-aineiston muodostavat eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2010 "Suomen kansainvälistyvä harmaa talous", tarkastusvaliokunnan mietintö 9/2010 vp, aikaisemmat valtioneuvoston periaatepäätökset ja eri viranomaisten selvitykset sekä tilastotiedot. Työryhmä on muodostanut näkemyksensä toimintaohjelman tuottovaikutuksista tuon aineiston ja käytyjen keskustelujen perusteella. Ystävällisin terveisin Poliisitarkastaja Antti Simanainen Antti Simanainen Poliisitarkastaja / Superintendent Sisäministeriö / Ministry of the Interior, Poliisiosasto / Police Department, Suunnitteluyksikkö / Policing Planning, Kirkkokatu 12, Helsinki PL 26, 00023 Valtioneuvosto / PO Box 26, FIN-00023 Government, Puh: 0295 488 577 | Tel: +295 488 577, e-mail: <<sähköpostiosoite>> ja sähköposti>>
Lähettäjä
Simanainen Antti SM <antti.simanainen@intermin.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista
Päivämäärä
21. lokakuuta 2014 kello 9.34
Tila
Odotetaan vastausta

Hei << Nimi poistettu >> Valtiovarainministeriö siirsi lähettämänne sähköpostiviestin sisäministeriön vastattavaksi. Tehostettu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelma vuosille 2012-2015 on valmisteltu sisäministeriön johdolla laajassa ministeriöiden ja eri viranomaisten yhteistyöryhmässä talousrikostorjunnan johtoryhmän ohjauksessa. Valmistelun pohja-aineiston muodostavat eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2010 "Suomen kansainvälistyvä harmaa talous", tarkastusvaliokunnan mietintö 9/2010 vp, aikaisemmat valtioneuvoston periaatepäätökset ja eri viranomaisten selvitykset sekä tilastotiedot. Työryhmä on muodostanut näkemyksensä toimintaohjelman tuottovaikutuksista tuon aineiston ja käytyjen keskustelujen perusteella. Ystävällisin terveisin Poliisitarkastaja Antti Simanainen Antti Simanainen Poliisitarkastaja / Superintendent Sisäministeriö / Ministry of the Interior, Poliisiosasto / Police Department, Suunnitteluyksikkö / Policing Planning, Kirkkokatu 12, Helsinki PL 26, 00023 Valtioneuvosto / PO Box 26, FIN-00023 Government, Puh: 0295 488 577 | Tel: +295 488 577, e-mail: <<sähköpostiosoite>> ja sähköposti>>
 1. 4 vuotta, 3 kuukautta sitten24. lokakuuta 2014 kello 19.06: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
 2. 4 vuotta, 3 kuukautta sitten24. lokakuuta 2014 kello 19.06: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Päivämäärä
7. marraskuuta 2014 kello 10.42
Vastaanottaja
Valtiovarainministeriö VM

Hyvä Poliisitarkastaja Antti Simanainen, Mitä dokumentteja ovat mainitsemanne "aikaisemmat valtioneuvoston periaatepäätökset ja eri viranomaisten selvitykset sekä tilastotiedot". ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 86 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 4 vuotta, 3 kuukautta sitten7. marraskuuta 2014 kello 10.42: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
VS: Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Päivämäärä
7. marraskuuta 2014 kello 12.52

Hei, viestinne on toimitettu A. Simanaiselle sisäministeriöön. T. Suvi Metsärinta, VM/kirjaamo
 1. 4 vuotta, 3 kuukautta sitten7. marraskuuta 2014 kello 12.53: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: VS: Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Päivämäärä
12. marraskuuta 2014 kello 15.49
Vastaanottaja
Valtiovarainministeriö VM

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista" (30.9.2014, #86) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 14 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa minulle tietopyyntöni tilasta niin nopeasti kuin mahdollista. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 86 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 4 vuotta, 3 kuukautta sitten12. marraskuuta 2014 kello 15.49: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
VL: VS: Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Päivämäärä
13. marraskuuta 2014 kello 11.16
Liitteet

Hei, alla mainittu tietopyyntö on siirretty oheisella sähköpostiviestillä käsiteltäväksi sisäasiainministeriöön 2.10.2014. Vastaatteko << Nimi poistettu >> Korhoselle tietopyynnön tilasta. ystävällisin terveisin Kati Sääksjärvi valtiovarainministeriön tietoyksikkö
 1. 4 vuotta, 3 kuukautta sitten13. marraskuuta 2014 kello 11.17: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: VL: VS: Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Päivämäärä
18. marraskuuta 2014 kello 18.05
Vastaanottaja
Valtiovarainministeriö VM

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista" (30.9.2014, #86) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 20 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa minulle tietopyyntöni tilasta niin nopeasti kuin mahdollista. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 86 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 4 vuotta, 3 kuukautta sitten18. marraskuuta 2014 kello 18.05: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
VS: VL: VS: Lähdetiedot arviolle harmaan talouden tulovaikutuksista [#86]
Päivämäärä
20. marraskuuta 2014 kello 10.02

Hei, alla mainittu tietopyyntö on siirretty käsiteltäväksi sisäasiainministeriöön 2.10.2014. ystävällisin terveisin Kati Sääksjärvi valtiovarainministeriön tietoyksikkö
 1. 4 vuotta, 3 kuukautta sitten20. marraskuuta 2014 kello 10.03: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.