kysyisin ulkoministeri tuomiojan matkusteluista

Request to:
Ulkoasiainministeriö UM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
paljonko tuomioja käytti vero varoja matkusteluihinsa euro määrät kiinnostaa ja maat missä herra tuomioja vieraili ...

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
kysyisin ulkoministeri tuomiojan matkusteluista [#883]
Date
Jan. 6, 2020, 5:38 a.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
paljonko tuomioja käytti vero varoja matkusteluihinsa euro määrät kiinnostaa ja maat missä herra tuomioja vieraili ...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 5 months agoJan. 8, 2020, 9:06 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
UM Kirjaamo <kirjaamo.um@formin.fi> – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
RE: kysyisin ulkoministeri tuomiojan matkusteluista [#883]
Date
Jan. 9, 2020, 7:23 a.m.
Status
Request resolved

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu ulkoministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä ulkoministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://um.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av utrikesministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i utrikesministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://um.fi/dataskydd Your email message has been received by the Ministry for Foreign Affairs. For information on how the Ministry for Foreign Affairs processes personal data, go to: https://um.fi/data-protection-in-the-...
  1. 4 years, 5 months agoJan. 9, 2020, 7:24 a.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
From
UM Tietopalvelu <tietopalvelu.um@formin.fi> – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
FW: kysyisin ulkoministeri tuomiojan matkusteluista [#883]
Date
Jan. 9, 2020, 4:52 p.m.
Attachments

Hei, ohessa liitteenä ulkoministeriön vierailurekisterin tiedot koskien ulkoministeri Tuomiojan matkoja hänen ulkoministerikausillaan (2000-2007, 2011-2015). Listassa eivät ole mukana säännölliset kokousmatkat Brysseliin EU-kokouksiin. Matkakuluista ei ole enää saatavilla tietoja. Parhain terveisin Sami Heino UM Tietopalvelu
  1. 4 years, 5 months agoJan. 9, 2020, 4:53 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
  2. 4 years, 5 months agoJan. 10, 2020, 12:41 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.