kysyisin ulkoministeri haaviston matkusteluista

Request to:
Ulkoasiainministeriö UM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
kysyisin ulkoministeri haaviston matkusteluista [#1201]
Date
Feb. 4, 2021, 7:18 p.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 years, 4 months agoFeb. 4, 2021, 7:19 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
kirjaamo.um@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
RE: kysyisin ulkoministeri haaviston matkusteluista [#1201]
Date
Feb. 5, 2021, 8:51 a.m.
Status
Request resolved

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu ulkoministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä ulkoministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://um.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av utrikesministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i utrikesministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://um.fi/dataskydd Your email message has been received by the Ministry for Foreign Affairs. For information on how the Ministry for Foreign Affairs processes personal data, go to: https://um.fi/data-protection-in-the-...
  1. 3 years, 4 months agoFeb. 5, 2021, 8:53 a.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
From
jyrki.paloposki@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
FW: kysyisin ulkoministeri haaviston matkusteluista [#1201]
Date
Feb. 5, 2021, 1:28 p.m.
Status
Request resolved

Terve Sampsa, Voitko kertoa millaista tietoa matkusteluista haluaisit? Yt Jyrki Paloposki Jyrki Paloposki Tietohallintopäällikkö Ulkoministeriö +358 295 350517 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 3 years, 4 months agoFeb. 5, 2021, 1:29 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: FW: kysyisin ulkoministeri haaviston matkusteluista [#1201]
Date
Feb. 5, 2021, 4:31 p.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM

Hyvä vastaanottaja, paljonko haaviston matkusteluihin on rahaa mennyt ja missä maissa ministeri haavisto on käynyt ja onko haavistolla ollut virkamatkoilla mukana yksityishenkilöitä ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1201 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 3 years, 4 months agoFeb. 5, 2021, 4:32 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
  2. 3 years, 4 months agoFeb. 13, 2021, 12:54 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
jyrki.paloposki@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
FW: Vastaus tietopyyntöön, DL 19.2.2021: kysyisin ulkoministeri haaviston matkusteluista [#1201]
Date
Feb. 19, 2021, 9:41 a.m.

Hyvä Sampsa Valli, Olette 4.2.2021 tiedustellut ulkoministeri Pekka Haaviston virkamatkoista ja 5.2.2021 tarkentanut tiedustelunne koskemaan matkojen kustannuksia, missä maissa ulkoministeri on käynyt ja onko hänellä ollut virkamatkoilla mukana yksityishenkilöitä. Ulkoministerin virkamatkojen matkakustannukset ovat ulkomaiden osalta 140 121,17€ ja kotimaan osalta 1 416,17€. Matkat ovat kohdistuneet seuraaviin maihin: Ruotsi, Luxembourg, Viro, Kanada, Puola, Itävalta, Slovakia, Etiopia, Sudan, Belgia, Egypti, Saudi-Arabia, Arabiemiirikunnat, Latvia, Peru, Tanska, Yhdysvallat, Slovenia, Norja, Iso-Britannia, Islanti, Bosnia&Hertsegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia, Makedonia, Albania, Saksa, Liettua, Ukraina, Intia, Tansania, Ranska, Ruanda, Valko-Venäjä, Alankomaat, Sveitsi, Itävalta, Kroatia, Irak, Afganistan ja Qatar. Ulkoministeri Haaviston puoliso on matkustanut Kroatian virkamatkalla mukana. Hän on saanut virallisen kutsun osallistua Gymnich-ulkoministerikokouksen puoliso-ohjelmaan. Vastaava kutsu on lähetetty kaikkien EU-maiden ulkoministerien puolisoille. Halutessanne voitte saada tietopyyntönne ulkoministeriön valituskelpoisen päätöksen. Terveisin Jyrki Paloposki Jyrki Paloposki Tietohallintopäällikkö Ulkoministeriö +358 295 350517 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 3 years, 3 months agoFeb. 19, 2021, 9:42 a.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
  2. 3 years, 3 months agoFeb. 23, 2021, 9:52 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.