Kuopion kaupungin hallintosääntö

Request to:
Kuopio
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän saada nähtäväksi Kuopion kaupungin hallintosäännön.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kuopion kaupungin hallintosääntö [#1102]
Date
Nov. 4, 2020, 1:41 p.m.
To
Kuopio
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada nähtäväksi Kuopion kaupungin hallintosäännön.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
Kirjaamo <kirjaamo@kuopio.fi> – Kuopio
Subject
Automatic reply: Kuopion kaupungin hallintosääntö [#1102]
Date
Nov. 4, 2020, 1:42 p.m.
Status
Awaiting response

 Kiitos yhteydenotostanne. Viestinne on saapunut vastaanottajalle. Kuopion kaupunki, kaupunginkanslian kirjaamo kirjaamo(a)kuopio.fi Thank you for contacting us. We have received your message. City of Kuopio Registry of City Office
  1. 2 years, 3 months agoNov. 4, 2020, 1:43 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kuopio.
  2. 2 years, 3 months agoNov. 4, 2020, 1:43 p.m.: Received an email from Kuopio.
From
Kirjaamo <kirjaamo@kuopio.fi> – Kuopio
Subject
VS: Kuopion kaupungin hallintosääntö [#1102]
Date
Nov. 4, 2020, 2:26 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Tietopyyntönne on vastaanotettu Kuopion kaupunginkanslian kirjaamossa ja kirjattu asianumerolle 8644/2020. Ystävällisin terveisin Kuopion kaupunki Kirjaamo Tulliportinkatu 31 70100 KUOPIO kirjaamo(at)kuopio.fi
  1. 2 years, 3 months agoNov. 4, 2020, 2:27 p.m.: Received an email from Kuopio.
From
Kirjaamo <kirjaamo@kuopio.fi> – Kuopio
Subject
VS: Kuopion kaupungin hallintosääntö [#1102]
Date
Nov. 10, 2020, 10:22 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Ohessa Kuopion kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö löytyy myös Kuopion kaupungin Internet-sivuilta osoitteesta https://www.kuopio.fi/saannot-ja-ohjeet Ystävällisin terveisin Kuopion kaupunki Kirjaamo Tulliportinkatu 31 70100 KUOPIO kirjaamo(at)kuopio.fi
  1. 2 years, 2 months agoNov. 10, 2020, 10:23 a.m.: Received an email from Kuopio.
  2. 2 years, 2 months agoNov. 10, 2020, 6:15 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.