Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa luodun kuntalaisaloitteen käsittelyprosessi Keravalla

Request to:
Kerava
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän kopion prosessikuvauksesta miten kuntalaisaloite.fi verkkopalvelussa luotu kuntalaisaloite käsitellään Kerava kaupungin organisaatiossa. - Kuka ottaa vastaan kuntalaisaloite.fi palvelussa luodun kuntalaisaloitteen? - Kuka esittelee kuntalaisaloitteen organisaation sisällä? - Kuka kirjaa aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet? Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa todetaan seuraavasti: "Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta." Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa luodun kuntalaisaloitteen käsittelyprosessi << Osoite poistettu >>lla [#996]
Date
July 20, 2020, 8:35 p.m.
To
Kerava
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän kopion prosessikuvauksesta miten kuntalaisaloite.fi verkkopalvelussa luotu kuntalaisaloite käsitellään << Osoite poistettu >> kaupungin organisaatiossa. - Kuka ottaa vastaan kuntalaisaloite.fi palvelussa luodun kuntalaisaloitteen? - Kuka esittelee kuntalaisaloitteen organisaation sisällä? - Kuka kirjaa aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet? Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa todetaan seuraavasti: "Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta." Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Marko Suvila <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Marko Suvila << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
Keravan kaupunki <kerava@kerava.fi> – Kerava
Subject
Automaattinen vastaus: Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa luodun kuntalaisaloitteen käsittelyprosessi << Osoite poistettu >>lla [#996]
Date
July 20, 2020, 8:36 p.m.
Status
Awaiting response

<< Osoite poistettu >> n kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne.
  1. 3 years, 9 months agoJuly 20, 2020, 8:36 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kerava.
  2. 3 years, 9 months agoJuly 20, 2020, 8:37 p.m.: Received an email from Kerava.
From
Moisala Jarno <jarno.moisala@kerava.fi> – Kerava
Subject
VS: Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa luodun kuntalaisaloitteen käsittelyprosessi << Osoite poistettu >>lla [#996]
Date
Aug. 3, 2020, 12:17 p.m.
Status
Awaiting response

Hei Marko! Kiitos tietopyynnöstä. Asian käsittelyn seuranta tapahtuu diaarinumerolla KH/KV 551/2020. Valitettavasti vastaaminen tietopyyntöön viivästyy hieman tavanomaisesta vastausaikataulusta. Vastaamme tietopyyntöön arviolta viimeistään 11.8.2020. Vastauksen hienoisen viivästymisen perusteena on kesän loma-ajan aikainen kaupunginjohtajan esikunnan toimialan hallinnon valmisteluresurssien supistukset & vähäisyys. Ystävällisin terveisin, Jarno Moisala
  1. 3 years, 8 months agoAug. 3, 2020, 12:18 p.m.: Received an email from Kerava.
From
Moisala Jarno <jarno.moisala@kerava.fi> – Kerava
Subject
VS: Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa luodun kuntalaisaloitteen käsittelyprosessi << Osoite poistettu >>lla [#996]
Date
Aug. 10, 2020, 5:42 p.m.
Status
Request resolved

Hei Marko! Palaan 20.7.2020 jättämääsi tietopyyntöön koskien kuntalaisaloitteen käsittelyprosessia << Osoite poistettu >> lla. << Osoite poistettu >> n kaupungilla ei ole erillistä prosessikuvausta siitä, miten kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa luotu kuntalaisaloite käsitellään << Osoite poistettu >> n kaupungin organisaatiossa. Tämän vuoksi kaupungilla ei ole pyytämääsi julkista asiakirjaa, jonka voisimme sinulle luovuttaa. Osana meneillään olevaa tiedonhallintamallin kuvausprojektia olemme kuitenkin vielä tämän vuoden aikana kuvaamassa yleisesti kuntalaisaloitteiden käsittelyn prosessin. Yleisenä neuvontana vastaan esittämiisi kysymyksiin alla: Kysymys 1: Kuka ottaa vastaan kuntalaisaloite.fi palvelussa luodun kuntalaisaloitteen? Vastaus 1: Kuntalaisaloitteen ottaa vastaan kaupungin kirjaamo. Kysymys 2: Kuka esittelee kuntalaisaloitteen organisaation sisällä? Vastaus 2: Kirjaamo lähettää saapuneen kuntalaisaloitteen sille toimialalle, jolle aloitteen sisältö kuuluu. Toimialalla aloite ohjataan valmisteluun oikealle viranhaltijalle. Kuntalaisaloitteen käsittelystä ja siihen vastaamisesta vastaa viranhaltija, jonka käsiteltäväksi aloite on osoitettu. Kysymys 3: Kuka kirjaa aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet? Vastaus 3: Aloitteen johdosta suoritettujen toimenpiteiden kirjaamisesta vastaa se viranhaltija, jonka käsiteltäväksi aloite on osoitettu. Ystävällisin terveisin, Jarno Moisala
  1. 3 years, 8 months agoAug. 10, 2020, 5:43 p.m.: Received an email from Kerava.
  2. 3 years, 8 months agoAug. 20, 2020, 10:01 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.