This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Kunnan menot valtuustokaudelta

Request to:
Kemiönsaari
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän sähköisen kopion kirjanpitotaulukosta josta ilmenee kunnan menot kuluvalta valtuustokaudelta. Pyydän myös kunnan menotiedot sisältävän järjestelmän tietuekuvaukset.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kunnan menot valtuustokaudelta [#645]
Date
Aug. 28, 2018, 9:02 p.m.
To
Kemiönsaari
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän sähköisen kopion kirjanpitotaulukosta josta ilmenee kunnan menot kuluvalta valtuustokaudelta. Pyydän myös kunnan menotiedot sisältävän järjestelmän tietuekuvaukset.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 5 years, 9 months agoAug. 28, 2018, 9:02 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
From
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
SV: Kunnan menot valtuustokaudelta [#645]
Date
Sept. 3, 2018, 1:47 p.m.

Hei, Tietopyyntö vastaanotettu. Asian diaarinumero on KONCERN 211/2018. Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin Nina Nybondas Byråsekreterare / Toimistosihteeri KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19, 25700 KIMITO / Vretantie 19, 25700 KEMIÖ tel./puh. (02) 426 0110 nina.nybondas(at)kimitoon.fi
From
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
SV: Kunnan menot valtuustokaudelta [#645]
Date
Sept. 3, 2018, 1:47 p.m.

Hei, Tietopyyntö vastaanotettu. Asian diaarinumero on KONCERN 211/2018. Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin Nina Nybondas Byråsekreterare / Toimistosihteeri KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19, 25700 KIMITO / Vretantie 19, 25700 KEMIÖ tel./puh. (02) 426 0110 nina.nybondas(at)kimitoon.fi
  1. 5 years, 9 months agoSept. 6, 2018, 5:53 p.m.: Received an email from Kemiönsaari.
  2. 5 years, 9 months agoSept. 6, 2018, 6:15 p.m.: Received an email from Kemiönsaari.
From
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
SV: Kunnan menot valtuustokaudelta [#645]
Date
Sept. 12, 2018, 11:46 a.m.
Attachments

Hei, Pyytämänne tiedot löytyvät liitteistä. Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin Nina Nybondas Byråsekreterare / Toimistosihteeri KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19, 25700 KIMITO / Vretantie 19, 25700 KEMIÖ tel./puh. (02) 426 0110 nina.nybondas(at)kimitoon.fi
  1. 5 years, 9 months agoSept. 12, 2018, 11:47 a.m.: Received an email from Kemiönsaari.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: SV: Kunnan menot valtuustokaudelta [#645]
Date
Sept. 14, 2018, 12:07 p.m.
To
Kemiönsaari

Hyvä Nina Nybondas, kiitos tuloslaskelmasta. Nyt pyydettiin kuitenkin sähköistä kopiota kirjanpitotaulukosta josta rivi riviltä ilmenee kunnan jokainen meno kuluvalta valtuustokaudelta. Pyydettiin myös kunnan menotiedot sisältävän järjestelmän tietuekuvaukset. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 645 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
From
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
Autosvar: SV: Kunnan menot valtuustokaudelta [#645]
Date
Sept. 14, 2018, 12:08 p.m.

Hej/Hei, Jag har semester 14.9.2018. Olen lomalla 14.9.2018. H?lsningar/Terveisin Nina Nybondas
  1. 5 years, 9 months agoSept. 14, 2018, 12:08 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
  2. 5 years, 9 months agoSept. 14, 2018, 12:09 p.m.: Received an email from Kemiönsaari.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Autosvar: SV: Kunnan menot valtuustokaudelta [#645]
Date
Oct. 24, 2018, 11:08 a.m.
To
Kemiönsaari

Hyvä vastaanottaja, olen jo elokuussa pyytänyt kunnan menotietoja menoja mutta saanut vain tuloslaskelman. Nyt pyydettiin kuitenkin sähköistä kopiota kirjanpitotaulukosta josta rivi riviltä ilmenee kunnan jokainen meno kuluvalta valtuustokaudelta. Pyydettiin myös kunnan menotiedot sisältävän järjestelmän tietuekuvaukset. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, on jo elokuussa pyydetty valituskelpoinen päätös. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 645 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 5 years, 7 months agoOct. 24, 2018, 11:09 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
From
daniela.sundberg@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
VB: Autosvar: SV: Kunnan menot valtuustokaudelta [#645]
Date
Oct. 31, 2018, 11:18 a.m.

Hei, Pyyntöön on vastattu lokakuun alussa mutta vastaus ei ole mennyt perille. Alla olevalla palautteella viestit on palautunut. Mihin tarkoitukseen kunnan menotietoja tarvitaan? Voiko pyyntöä tarkentaa? Meidän kirjanpitotiedot sisältävät jotakin henkilötietoja joten emme voi toimittaa kaikkea. Kunnan kirjanpitotietoihin voi tutustua kunnantoimistolla aukioloaikoina. Daniela Sundberg Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin Daniela Sundberg Tf förvaltningschef / Vt hallintojohtaja KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19 / Vretantie 19 25700 Kimito / 25700 Kemiö Tfn/Puh: 02 4260 120, 050 520 8240 daniela.sundberg(at)kimitoon.fi< <nimi ja sähköpostiosoite>> Det gick inte att leverera till följande mottagare eller grupper: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Servern har försökt leverera detta meddelande utan att lyckas. Inga fler försök görs. Försök att skicka meddelandet igen. Kontakta din supportavdelning om problemet kvarstår. Vidarebefordrat brev: Från: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Datum: 24 oktober 2018 11:09:00 EEST Till: < <nimi ja sähköpostiosoite >> Ämne: Re: Autosvar: SV: Kunnan menot valtuustokaudelta [#645] Svara till: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<nimi ja sähkö postiosoite>> Hyvä vastaanottaja, olen jo elokuussa pyytänyt kunnan menotietoja menoja mutta saanut vain tuloslaskelman. Nyt pyydettiin kuitenkin sähköistä kopiota kirjanpitotaulukosta josta rivi riviltä ilmenee kunnan jokainen meno kuluvalta valtuustokaudelta. Pyydettiin myös kunnan menotiedot sisältävän järjestelmän tietuekuvaukset. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, on jo elokuussa pyydetty valituskelpoinen päätö s. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 645 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 5 years, 6 months agoNov. 20, 2018, 3:40 p.m.: Received an email from Kemiönsaari.