Kulttuurin, urheilun ja tapahtumien exit-suunnitelma ja valmisteluaineisto

Request to:
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydän tällä tietopyynnöllä toimittamaan sähköisessä muodossa Kulttuurin, urheilun ja tapahtumien exit -suunnitelman (viitaten ministeri Saarikon Twiitti 12.3.2021) sekä valmisteluun käytetyt asiakirjat, ml. kokousmuistiot, mahdolliset vaikutusarviot sekä asiantuntijalausunnot.

Messages in this request

From
Arto Lampila
Subject
Kulttuurin, urheilun ja tapahtumien exit-suunnitelma ja valmisteluaineisto [#1305]
Date
March 12, 2021, 5:02 p.m.
To
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän tällä tietopyynnöllä toimittamaan sähköisessä muodossa Kulttuurin, urheilun ja tapahtumien exit -suunnitelman (viitaten ministeri Saarikon Twiitti 12.3.2021) sekä valmisteluun käytetyt asiakirjat, ml. kokousmuistiot, mahdolliset vaikutusarviot sekä asiantuntijalausunnot.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Arto Lampila <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Arto Lampila << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Arto Lampila
From
kirjaamo@minedu.fi – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
RE: Kulttuurin, urheilun ja tapahtumien exit-suunnitelma ja valmisteluaineisto [#1305]
Date
March 12, 2021, 5:04 p.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu opetus- ja kulttuuriministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä opetus- ja kulttuuriministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://minedu.fi/tietosuoja-ja-henki... Ert e-postmeddelande har mottagits av undervisnings- och kulturministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i undervisnings- och kulturministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://minedu.fi/sv/dataskydd-och-be... Your email message has been received by the Ministry of Education and Culture. For information on how the Ministry of Education and Culture processes personal data, go to: https://minedu.fi/en/data-protection-...
  1. 2 years, 6 months agoMarch 12, 2021, 5:04 p.m.: Arto Lampila sent a message to Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
  2. 2 years, 6 months agoMarch 12, 2021, 5:05 p.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
From
hannu.tolonen@minedu.fi – Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Subject
VN/7285/2021-SAAP-1 Tietopyyntö koskien Kulttuurin, urheilun ja tapahtumien exit-suunnitelmaa ja valmisteluaineistoa
Date
March 19, 2021, 10:21 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Arvoisa vastaanottaja, Viitaten lähettämäänne tietopyyntöön VN/7285/2021, niin ohessa pyytämänne työryhmän asiakirjat sekä sähköinen linkki periaatteet vastuullisten tapahtumien järjestämiseksi-asiakirjaan (https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM059...). Ystävällisin terveisin Hannu Tolonen Hannu Tolonen Erityisasiantuntija Liikunnan vastuualue Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto puh. +358-295 330314 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 2 years, 6 months agoMarch 19, 2021, 10:22 a.m.: Received an email from Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
  2. 2 years, 5 months agoApril 17, 2021, 10:07 a.m.: Arto Lampila set status to 'Request partially successful'.