Kuka voi pyytää turvallisuusselvityksen?

Request to:
Suojelupoliisi
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Turvallisuusselvityslaissa on määritelty tahot/toimet, joita varten turvallisuusselvityksen voi pyytää. Voiko oppilaitos pyytää turvallisuusselvityksen opiskelijastaan a)opiskelijaksioton yhteydessä b)työharjoitteluun liittyen? Jos voi, niin onko näissä alakohtaisia eroja (esim. SORA-laki)?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kuka voi pyytää turvallisuusselvityksen? [#592]
Date
April 27, 2018, 10:57 a.m.
To
Suojelupoliisi
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Turvallisuusselvityslaissa on määritelty tahot/toimet, joita varten turvallisuusselvityksen voi pyytää. Voiko oppilaitos pyytää turvallisuusselvityksen opiskelijastaan a)opiskelijaksioton yhteydessä b)työharjoitteluun liittyen? Jos voi, niin onko näissä alakohtaisia eroja (esim. SORA-laki)?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 5 years, 5 months agoApril 27, 2018, 10:59 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Suojelupoliisi.
  2. 5 years, 4 months agoMay 12, 2018, 3 a.m.: This request became overdue