kuinka paljon ulkoministeri haavisto on käyttänyt lentokonetta matkusteluihinsa euro määrät kiinnostaa

Request to:
Ulkoasiainministeriö UM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
kiinnostaa tietää kuinka paljon ulkoministeri haavisto on käyttänyt lentokonetta matkuisteluihinsa euro määrät kiinnostaa

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
kuinka paljon ulkoministeri haavisto on käyttänyt lentokonetta matkusteluihinsa euro määrät kiinnostaa [#876]
Date
Dec. 13, 2019, 8:39 p.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
kiinnostaa tietää kuinka paljon ulkoministeri haavisto on käyttänyt lentokonetta matkuisteluihinsa euro määrät kiinnostaa
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 8:41 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
UM Kirjaamo <kirjaamo.um@formin.fi> – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
RE: kuinka paljon ulkoministeri haavisto on käyttänyt lentokonetta matkusteluihinsa euro määrät kiinnostaa [#876]
Date
Dec. 16, 2019, 7:51 a.m.
Status
Awaiting response

Asiakirjanne on rekisteröity numerolla SAAP-7325/2019. Sähköpostiviestinne on vastaanotettu ulkoministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä ulkoministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://um.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av utrikesministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i utrikesministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://um.fi/dataskydd Your email message has been received by the Ministry for Foreign Affairs. For information on how the Ministry for Foreign Affairs processes personal data, go to: https://um.fi/data-protection-in-the-...
  1. 4 years, 6 months agoDec. 16, 2019, 7:52 a.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
From
UM Tietopalvelu <tietopalvelu.um@formin.fi> – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
FW: kuinka paljon ulkoministeri haavisto on käyttänyt lentokonetta matkusteluihinsa euro määrät kiinnostaa [#876]
Date
Dec. 23, 2019, 5:29 p.m.
Status
Request resolved

Hei, ulkoministeri Pekka Haaviston lentokustannukset 6.6.-16.12.2019: * Reittilentokustannukset 74 473,70 €, josta EU-korvattavaa 1476,94€ * Tilauslentokustannukset 193 410,89 €, josta EU-korvattavaa 59 550,12€ - Tilauslennoilla on aina matkustanut myös virkamiehiä ja yhdellä matkoista myös toinen ministeri delegaatioineen - Ulkoministeri Pekka Haavisto on matkustanut Minskiin 4.10. puolustusvoimien pienkoneella, jonka laskua ei ole vielä tullut Parhain terveisin Sami Heino UM Tietopalvelu
  1. 4 years, 5 months agoDec. 23, 2019, 5:30 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
  2. 4 years, 5 months agoDec. 28, 2019, 12:25 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.