This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Koulutuksellista tasa-arvoa edistävät toimenpiteet Vantaalla

Request to:
Vantaa
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Vantaan kaupunki on saanut 1 166 000 euroa valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen vuosille 2017-2018. http://minedu.fi/documents/1410845/40... Pyydän päätös- tai hankintadokumentit joista ilmenee, miten Vantaalla avustukset on käytetty tai päätetty käyttää.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Koulutuksellista tasa-arvoa edistävät toimenpiteet Vantaalla [#512]
Date
Dec. 22, 2017, 9:07 a.m.
To
Vantaa
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Vantaan kaupunki on saanut 1 166 000 euroa valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen vuosille 2017-2018. http://minedu.fi/documents/1410845/40... Pyydän päätös- tai hankintadokumentit joista ilmenee, miten Vantaalla avustukset on käytetty tai päätetty käyttää.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/512/up/f14e230c896b1ae37878bc0944c8f164b5231468/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 5 years, 1 month agoDec. 22, 2017, 9:07 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Vantaa.
From
YHT Kirjaamo <kirjaamo@vantaa.fi> – Vantaa
Subject
VS: Koulutuksellista tasa-arvoa edistävät toimenpiteet Vantaalla [#512]
Date
Dec. 27, 2017, 9:39 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, Vantaan kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Yt. Jaana Iivonen
  1. 5 years, 1 month agoDec. 27, 2017, 9:40 a.m.: Received an email from Vantaa.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Koulutuksellista tasa-arvoa edistävät toimenpiteet Vantaalla [#512]
Date
Jan. 8, 2018, 3:59 p.m.
To
Vantaa

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Koulutuksellista tasa-arvoa edistävät toimenpiteet Vantaalla" (22.12.2017, #512) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 4 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 512 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 5 years agoJan. 8, 2018, 4 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Vantaa.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: VS: Koulutuksellista tasa-arvoa edistävät toimenpiteet Vantaalla [#512]
Date
Jan. 19, 2018, 9:58 a.m.
To
Vantaa

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Koulutuksellista tasa-arvoa edistävät toimenpiteet Vantaalla" (22.12.2017, #512) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 15 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 512 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 5 years agoJan. 19, 2018, 9:58 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Vantaa.
From
YHT Kirjaamo <kirjaamo@vantaa.fi> – Vantaa
Subject
VS: Re: VS: Koulutuksellista tasa-arvoa edistävät toimenpiteet Vantaalla [#512]
Date
Jan. 19, 2018, 10:52 a.m.
Status
Awaiting response

Hei, Vantaan kaupunginkirjaamo on vastaanottanut viestinne. Yt. Vantaan kirjaamo
  1. 5 years agoJan. 19, 2018, 10:54 a.m.: Received an email from Vantaa.
From
Kalo Ilkka <ilkka.kalo@vantaa.fi> – Vantaa
Subject
Koulutuksellista tasa-arvoa edistävät toimenpiteet Vantaalla [#512]
Date
Jan. 22, 2018, 4:02 p.m.
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> , Kiitos tiedustelustanne. Alla vastaus kysymykseenne, pahoittelemme viivästystä vastaamisessa joulun ajan vuosilomien johdosta. Valtion päätös Vantaan Kota-rahoitusta saavista kouluista on seuraava: http://minedu.fi/documents/1410845/40... Rahoitus käytetään rahoittajan asettamien kriteerien mukaisesti esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen. Valtio on myöntänyt Vantaan perusopetuksen 39 koululle 1 015 200 € tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen vuosille 2017-2018. Erityisavustuksesta on kohdennettu esiopetukseen 161 143 euroa. Rahoitus on jaettu kouluille päätöksen mukaisesti koulukohtaisten indikaattorien perusteella ja koulut ovat saaneet 7 200-56 700 euroa. Erillistä päätöstä asiasta ei ole vaan valtionavustus on jaettu kouluille osana vuoden käyttötaloussuunnitelmaa. Koulut voivat käyttää rahoitusta mm. laaja-alaisten erityisopettajien tai tuntiopettajien palkkaamiseen, jakotunteihin tai luokkakoon pienentämiseen rahoittajan kriteerien mukaisesti. Parhain terveisin Best regards Ilkka Kalo Ilkka Kalo Perusopetuksen johtaja Director of Basic Education Sivistystoimi Education Department Vantaan kaupunki City of Vantaa Asematie 6 A, 01300 Vantaa Asematie 6 A, 01300 Vantaa puh. +358 40 707 1115 tel. +358 40 707 1115 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>> www.vantaa.fi<http://www.vantaa.fi... www.vantaa.fi OPPIEN JA OSALLISTUEN – TAITOJA TULEVAISUUTEEN
  1. 5 years agoJan. 22, 2018, 4:04 p.m.: Received an email from Vantaa.