This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Koulukuljetus sopimukset

Request to:
Pukkila
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Pyydän toimittamaan kunnan 2020 tekemät koulukujetus sopimukset email osoiteeseni <<email address>>

Messages in this request

From
Kimmo Mikkola
Subject
Koulukuljetus sopimukset [#1075]
Date
Sept. 27, 2020, 10:20 p.m.
To
Pukkila
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän toimittamaan kunnan 2020 tekemät koulukujetus sopimukset email osoiteeseni <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Kimmo Mikkola <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Kimmo Mikkola << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Kimmo Mikkola
  1. 3 weeks, 3 days agoSept. 27, 2020, 10:20 p.m.: Kimmo Mikkola sent a message to Pukkila.
From
Heidi Karhu <heidi.karhu@pukkila.fi> – Pukkila
Subject
Koulukuljetussopimus
Date
Oct. 8, 2020, 1:25 p.m.
Attachments

Hei! Tässä pyytämäsi koulukuljetussopimus/optiovuosi. Pukkilan kunnan opetuspalveluiden puolesta 8.10.2020 Heidi Karhu
  1. 1 week, 6 days agoOct. 8, 2020, 1:26 p.m.: Received an email from Pukkila.